Pakiet onkologiczny razem z tzw. pakietem kolejkowym został przedstawiony przez ministra zdrowia 21 marca 2014.

- Przedstawiony przez ministra zdrowia zarys zmian w służbie zdrowia, w tzw. pakiecie onkologicznym i kolejkowym jest konieczny, a obrany kierunek właściwy. Za słuszną należy uznać propozycję zniesienia limitów w onkologii i wprowadzenie ścieżki leczenia w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej. Obecnie pacjent musi na własną rękę szukać specjalisty. Wprowadzenie lekarza koordynującego powinno zatem pomóc pacjentom w odnalezieniu się w systemie - mówi dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem pracodawców obawę budzi fakt, że proponowane zmiany wiążą się z koniecznością dostosowania nie tylko ustaw, ale i rozporządzeń ministra zdrowia i zarządzeń prezesa NFZ.

Pracodawcy bardzo liczą, że przy tej okazji wprowadzone zostaną regulacje wzmacniające rolę ministra w relacji z prezesem NFZ oraz przejrzyste zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych.

Żadna zmiana bez dokonania korekt w zakresie zasad kontraktowania nie wyeliminuje bowiem istniejących patologii, na co ostatnio wskazywała Najwyższa Izba Kontroli.

Konfederacja Lewiatan z niecierpliwością oczekuje na przekazanie projektów do uzgodnień społecznych i umożliwienie udziału wszystkich środowisk w ich konsultowaniu.

Oprac. Magdalena Okoniewska