O stopniu zaawansowania prac nad wdrożeniem projektu elektronicznej platformy informacji, tzw. P1, na czwartkowym spotkaniu prasowym poinformował dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Marcin Kędzierski.

W ramach projektu P1 uruchomiona ma zostać e-recepta, e-skierowanie, e-zlecenie na zaopatrzenie, portal internetowy e-zdrowie i Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Zastępca kierownika projektu P1 Paweł Pierzchała zaznaczył, że to, kiedy faktycznie elektroniczna platforma zostanie uruchomiona, zależy od tego, w jakim tempie będą przebiegać związane z tym prace legislacyjne.

- My zamierzamy to rozwiązanie włączyć w momencie, kiedy stan prawny będzie dostosowany. Część funkcjonalności zaczniemy włączać pod koniec tego roku. Jeżeli prawo nadąży, to z początkiem 2015 roku uruchomione zostaną kolejne funkcjonalności, tak aby w 2015 roku wszystkie elektroniczne usługi były dostępne - powiedział.

Kędzierski zaznaczył, że korzystanie przez pacjentów z elektronicznych usług P1 będzie dobrowolne, co ma szczególne znaczenie dla seniorów, którzy obecnie w większości nie korzystają z internetu. Każdy pacjent na własne życzenie nadal będzie mógł korzystać z usług medycznych w taki sposób, jak do tej pory.

Osoby niekorzystające z nowych technologii, które jednak będą chciały korzystać z udogodnień elektronicznej platformy, będą mogły upoważnić np. młodszego członka rodziny, by to on w ich imieniu obsługiwał ich IKP.

Jak podkreślił Pierzchała, dzięki wprowadzeniu e-recept wyeliminowana zostanie możliwość wystawienia recepty nieczytelnej, której farmaceuta nie będzie mógł zrealizować.

Pacjent, który będzie korzystał z elektronicznej platformy, otrzyma kod recepty - na konto poczty elektronicznej lub sms. Kod ten poda w aptece i na tej podstawie recepta zostanie zrealizowana.

- Dla tych, którzy nie mają telefonów, nie mają IKP, chcemy, aby nic się nie zmieniło. Dla nich zostanie przygotowany wydruk informacyjny, który będzie bardzo podobny do dzisiejszej recepty - będą tam podstawowe informacje o lekach i dawkowaniu. Ponadto, będzie tam kod kreskowy, z którym pacjent pójdzie do apteki - powiedział Pierzchała.

Kędzierski podkreślił, że e-receptę będzie można w aptece zrealizować częściowo, co obecnie nie jest możliwe. Oznacza to, że każdy lek będzie można wykupić w innej aptece.

W Polsce z internetu korzysta 17 procent osób powyżej 60. roku życia. Według prognoz Eurostatu odsetek ten będzie się jednak zwiększał - w 2020 roku ma to być 25 procent. (pap)