Konkurs dotyczy programu terapii zaburzeń preferencji seksualnych oraz seksuologii i patologii współżycia.

Oczekiwane ceny na usługi to w przypadku programu terapii zaburzeń preferencji seksualnych – 14 zł, w przypadku seksuologii i patologii współżycia – 8,85 zł.

Jednocześnie został także ogłoszony konkurs na świadczenia w zakresie leczenia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz leczenia substytucyjnego

Podlaski NFZ nie zawierał dotąd umów na świadczenia w zakresie seksuologii. Na ten cel w roku 2014 Fundusz chce przeznaczyć ponad 830 tysięcy złotych. Zainteresowani mogą składać oferty do 4 kwietnia 2014.