Przychody z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia stanowiły w 2013 roku 29,4 procent przychodów Polmed, w stosunku do roku 2012 nastąpił niewielki (o 0,6 procenta) spadek udziału tych przychodów w strukturze przychodów Grupy. Udział przychodów z usług medycyny pracy wzrósł w stosunku do roku 2012, kiedy wynosi 34,2 procent do 35,8 procent w roku 2013. Spadły o 2,2 procent przychody z firm ubezpieczeniowych (z 26,7 procent w roku 2012 do 24,5 procent w roku 2013). Wzrosły natomiast udziały przychodów uzyskiwanych z tytułu opłat ponoszonych przez pacjentów indywidualnych (z 6,2 procent w roku 2012 do7,8 procent w roku 2013).

Polmed S.A. od kilku lat notuje wzrost przychodów ze sprzedaży. Spółka systematycznie rozwija działalność. W ciągu ostatnich trzech lat uruchomiła 14 nowych centrów medycznych. Obecnie prowadzi 16 placówek. Spółka z powodzeniem pozyskuje kontrakty w nowo otwartych centrach medycznych, co pozwala optymalizować wykorzystanie wynajętych powierzchni, zachowując jednocześnie formułę rozdzielania pacjentów komercyjnych i z NFZ. Przykładem realizacji tej strategii są kontrakty z NFZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej w Starogardzie Gdańskim, Katowicach, Sosnowcu i Gdańsku.

Grupa Polmed uzyskała w roku 20123 przychody ze sprzedaży w wysokości 54 664 tys. zł. W roku 2012 miały wartość 45 493 tys. zł, w roku 32 112 tys. zł. W roku 2013 Grupa Polmed zanotowała także 2 895 tys. zł zysku netto. W latach poprzednich Polmed notował stratę. W roku 2012 wyniosła ona  3 373 tys. zł, w 2011 roku - 3 595 tys. zł, co było spowodowane szeroko prowadzonymi inwestycjami.

Rentowność sprzedaży brutto (tzn. bez kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu) wyniosła w 2013 roku 11,4 procent i zamknęła się  sumą ponad 6,2 miliona złotych.
Rentowność operacyjna (uwzgledniająca koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządzania) wyniosła 5,4 procent i zamknęła się sumą prawie 3 milionów złotych.

EBIDTA Grupy Polmed (zysk operacyjny wraz z amortyzacją) w roku 2013 wyniosła ponad 5,5 miliona złotych, co przekłada się na ponad 10 procentową rentowność.

Spółka nie przewiduje znaczących inwestycji w roku 2014. Koncentrować się będzie na pozyskaniu nowych kontraktów i wypełnianiu dotychczasowych centrów medycznych.
Niemniej jednak zarząd spółki zapowiada stałe prowadzenie poszukiwań  kolejnych ewentualnych lokalizacji na budowę nowych  placówek. Ponadto zarząd stale rozważa również możliwości inwestycyjne w inne podmioty medyczne.

Polmed S.A. prowadzi 16 placówek zlokalizowanych w największych miastach Polski: Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Sosnowcu, Starogardzie Gdańskim, Wrocławiu oraz Warszawie. Placówki świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.

Grupa Kapitałowa Polmed składa się ze spółek : Polmed S.A. (podmiot dominujący) oraz ze spółek zależnych – Polmed Zdrowie sp. z o.o. i Polmed Development sp. z o.o. Spółka Polmed S.A. jest kontrolowana przez Polmed Medical Rarosław Szubert, Romuald Magdoń sp. z j. za pośrednictwem spółki Polmed-Medical Limited z siedzibą w Larnace (Cypr).