- Przez pokazywanie dobrych wzorców zarządzania możemy także zerwać z mitem mówiącym o tym, że publiczna placówka to zwykle placówka zadłużona i nie radząca sobie finansowo – dodaje ekspert, który oceniał projekty złożone w kategorii – zarządzanie finansami.

W kategorii tej do grona nominowanych trafiły trzy projekty: „Zarządzanie finansami i controling drogą do przekształcenia”, realizowany przez Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. w Polanicy Zdroju, Inicjatywa „ Wspólnie dla łódzkiej onkologii" Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oraz „Plan restrukturyzacji finansów szpitala SPSK im. Prof. W. Orłowskiego CMKP”, który został laureatem konkursu w tej kategorii.

- Wszystkie te projekty były wyjątkowe, a sukcesem ich wykonawców było bieżące zarządzanie przynoszące efekty w postaci zwiększania przychodów i obniżenia kosztów. Przy dobrym zarządzaniu i determinacji nawet w trudnej sytuacji można odnieść sukces  - mówi Jerzy Gryglewicz.- Wybraliśmy jako laureata szpital im. Orłowskiego, ponieważ realizowany tam projekt dotyczył restrukturyzacji, która w zasadzie nie udała się w żadnej innej tego typu placówce. Projekt ten może być wzorem dla innych szpitali klinicznych.

Szpital im. Orłowskiego, jak podkreśla Jerzy Gryglewicz, nie mógł liczyć na dopływ środków zewnętrznych, dlatego bardzo ważna była w tym przypadku redukcja kosztów, która nie przeniosła się na niższą jakość usług.

- Wręcz przeciwnie, szpital uzyskał wyższy stopień referencyjności a także wprowadził nowe usługi – dodaje Jerzy Gryglewicz. –

Przedstawiony plan restrukturyzacji uzyskał akceptację Banku Gospodarstwa Krajowego, który udzielił placówce kredytu, dzięki któremu mogła spłacić zobowiązania wobec innej firmy.

Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w Łodzi pokazał natomiast, że nawet w tak trudnej sytuacji, jak obecnie, kiedy brak jest środków finansowych, jest możliwe ich pozyskanie z różnych źródeł. Szpital pozyskał ponad 200 mln zł, zarówno z funduszy unijnych, jak i z samorządu i Ministerstwa Zdrowia. Zrealizował dzięki temu projekt „Wspólnie dla łódzkiej onkologii”, polegający na utworzeniu nowoczesnego Centrum Onkologicznego. W sumie realizowanych było 13 projektów, dotyczących infrastruktury, sprzętu, szkolenia personelu itd.

- Natomiast Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. w Polanicy Zdroju pokazało, jak można wykorzystać przekształcenie placówki w spółkę do poprawy sytuacji ekonomicznej firmy i uzyskania pozytywnych efektów działalności – mówi Jerzy Gryglewicz.

Celem konkursu organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer i Uczelnię Łazarskiego jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansami, infrastrukturą i kapitałem ludzkim, a także informatyzacji.

Konkurs skierowany jest do podmiotów leczniczych prowadzących działalność szpitalną. W tym roku oceniane były projekty z zakresu zarządzania placówką medyczną, których wdrożenie przyniosło pozytywne efekty oraz wymierne zmiany i które realizowane były po 1 stycznia 2008 roku, a zakończone do 30 czerwca 2013 roku.

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny – od rejestracji po finałowa galę.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz lista nagrodzonych znajdują się na stronie
www.konferencje.abc.com.pl