- Druga edycja konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia, którą prowadziliśmy w roku 2014, miała przede wszystkim szerzyć wiedzę o zarządzaniu nowoczesnym podmiotem leczniczym, ale też tę wiedzę tworzyć poprzez dzielenie się najlepszymi doświadczeniami w różnych obszarach zarządzania – mówi Marcin Stępień, dyrektor segmentu ochrony zdrowia wydawnictwa Wolters Kluwer. - Wyróżniliśmy i nagrodziliśmy w konkursie projekty, które przyniosły już wymierne, pozytywne efekty i mogą stać się inspiracją dla innych.

Głównym celem projektu realizowanego przez Szpital im. Orłowskiego było zrównoważenie kosztów i przychodów z podstawowej działalności szpitala oraz uniknięcie przekształcenia spółkę.

- Chcieliśmy pokazać, że można w sukcesem zarządzać finansami w takiej placówce, jak nasza - mówi Anna Łukasik. – Startując w konkursie, chcieliśmy także podzielić się swoimi doświadczeniem z innymi. Wiele szpitali posiada dobre programy restrukturyzacyjne, miał je także szpital, którym zarządzam, gdy obejmowałam stanowisko dyrektora w czerwcu 2012, jednak są one zwykle nierealizowane. Tak było także w tym przypadku.

Dyrektor Anna Łukasik przypomina dramatyczna sytuację placówki w roku 2012, kiedy to straciła ona płynność i brakowało środków na zapłatę za dyżury lekarskie. Niewykonywany był kontrakt z NFZ na niektórych oddziałach, jednocześnie na innych zatrudniane były jako podwykonawcy zewnętrzne NZOZ-y.

Wprowadzone zmiany objęły między innymi redukcję personelu czy outsorucing usług laboratoryjnych. W tym przypadku udało się utrzymać zatrudnienie, ale zaoszczędzić na odczynnikach, które firma zewnętrzna, prowadząca sieć placówek, kupowała taniej. Dokładnej analizie poddano pracę poszczególnych oddziałów i poszczególnych lekarzy.

- Problemem przy wdrażaniu restrukturyzacji tej placówki było przekonanie środowiska klinicznego do wprowadzanych zmian, jednak od początku miałam w tym zakresie duże wsparcie w związkach zawodowych (działają cztery na terenie szpitala) – mówi Anna Łukasik. – Ten sukces jest więc sukcesem całego zespołu pracowników.

W trakcie wprowadzania zmian pojawiły się także inne problemy, na przykład związane z umowami zawartymi na kilka lat w wyniku przetargów (często zawierały one zawyżone ceny) czy ze szpitalnym receptariuszem, którego zmiana przyniosła oszczędności wielkości 0,5 mln zł.

Jerzy Gryglewicz z Uczelni Łazarskiego, członek komisji konkursowej, powiedział podczas konferencji  podsumowującej przedsięwzięcie, że projekt realizowany przez Szpital Orłowskiego może stanowić wzór dla restrukturyzacji wszystkich szpitali klinicznych.

Celem konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansami, infrastrukturą i kapitałem ludzkim.

Konkurs skierowany był do podmiotów leczniczych prowadzących działalność szpitalną. W tegorocznej II edycji konkursu oceniano projekty z zakresu zarządzania placówką medyczną, których wdrożenie przyniosło pozytywne efekty oraz wymierne zmiany i które realizowane były po 1 stycznia 2008 roku, a zakończone do 30 czerwca 2013 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie
www.konferencje.abc.com.pl