Podczas ostatniej wizyty lubuskiej delegacji w Poczdamie marszałek Polak rozmawiała z minister Anitą Tack na temat porozumienia o współpracy w zakresie szkoleń i praktyk dla studentów powstającego w Zielonej Górze kierunku lekarskiego.

- Porozumienie ułatwiłoby nam uzyskanie ostatecznej decyzji ministra zdrowia o uruchomieniu kierunku. Podniosłoby też atrakcyjność naszych studiów. Liczymy na pierwszy nabór już w 2015 roku – mówiła po spotkaniu marszałek. Lubuskie ma już porozumienie z kliniką w Cottbus.

Innym ważnym atutem jest powstający w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie Instytut Nowoczesnych Technologii dla Zdrowia Człowieka, gdzie docelowo będą prowadzone badania medyczne. Będzie to więc doskonała baza dla przyszłych studentów medycyny.

Podobne plany związane z utworzeniem kierunku lekarskiego na swoich uczelniach mają Kielce oraz Rzeszów. W ich przypadku prace są nieco bardziej zaawansowane.

Obecnie przygotowywany jest  wniosek w sprawie utworzenia kierunku lekarskiego w Uniwersytecie Zielonogórskim do ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a do końca kwietnia mają być gotowe umowy ze szpitalami na praktyki studenckie. Pierwszy nabór na kierunek lekarski miałby się rozpocząć w 2015 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego zarezerwowano 6 mln zł na utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Kwota ta będzie wydatkowana w latach 2014 – 2015 proporcjonalnie po 50 procent w danym okresie z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przedsięwzięciem. 7 lutego 2012 roku uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024 przyjął Sejmik Województwa Lubuskiego.