Art. 214 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku gwarantuje możliwość pracy na starych zasadach do 1 lipca 2014 r. Co oznacza, że lipiec w całości nie może być rozliczany na nowych zasadach, a personel 1 lipca ma prawo pracować w skróconym wymiarze czasu. Na normę 7,5-godzinną może przejść dopiero 2 lipca.

Powoduje to komplikacje związane z zawieraniem umów z tą grupą pracowników. W marcu dyrektorzy wręczają wypowiedzenia zmieniające umowy o pracę. Trzymiesięczny okres wypowiedzenia minie 30 czerwca 2014, ale jeszcze 1 lipca trzeba będzie zatrudnić pracownika na starych zasadach. Dopiero od 2 lipca zmienić warunki na te dostosowane do nowych przepisów.

Cały artykuł www.rp.pl