Powodem było to, że w ofercie, złożonej do NFZ szpital wskazał lekarzy radiologów, którzy pracowali do tej pory w Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ulicy Czechosłowackiej. Szpital podpisał już z nimi wstępne umowy, ale ci sami lekarze byli w okresie wypowiedzenia w innej placówce, co system NFZ potraktował to jako zdublowanie.

Nowy konkurs został ogłoszony kilka dni temu.  Umowa zawarta w wyniku jego rozstrzygnięcia będzie obowiązywała od maja 2014. Do tego czasu chorzy na nowotwory muszą czekać.

Cały artykuł na stronie www.dzienniklodzki.pl


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w Łodzi był jednym z trzech nominowanych w konkursie Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia, organizowanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer i Uczelnię Łazarskiego. Projekt „Wspólnie dla łódzkiej onkologii” , realizowany przez szpital został wysoko oceniony przez kapitułę konkursu. W celu realizacji projektu dyrekcji szpitala udało się uzyskać ponad 200  mln ze środków unijnych, z samorządu województwa łódzkiego oraz Ministerstwa Zdrowia. W ramach projektu szpital wyposażono w nowoczesny sprzęt diagnostyczny.