Zmianie uległa treść załącznika "Wykaz przejść granicznych, przez które środki spożywcze oraz materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, podlegające granicznej kontroli sanitarnej, mogą być wprowadzane na terytorium unii europejskiej".

Odnośnie przejść granicznych z Białorusią rozdzielono przejście w Kuźnicy na przejście Kuźnica Bruzgi (przejście drogowe) oraz Kuźnica Białostocka (przejście kolejowe). Ponadto dodano do morskiego odcinka granicy Elbląg.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK