Ponad 1,6 tysiąca ofert zgłosiły organizacje pozarządowe, ubiegającej się o środki w ramach w...
Magdalena Okoniewska
28.02.2017
Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 18/WC/2017 wycofał z obrotu na terenie całego kraju dwie...
Magdalena Okoniewska
28.02.2017
W sobotę, 4 marca 2017 roku w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie zachodniopomorskiego oddziału...
28.02.2017
Resort zdrowia planuje odrębną regulację dotyczącą organizacji systemu opieki nad dziećmi i...
28.02.2017
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza podmioty realizujące świadczenia...
Magdalena Okoniewska
28.02.2017
Zarząd województwa śląskiego zrezygnował z łączenia Katowickiego Centrum Onkologii z Okręgowym...
28.02.2017
900 zespołów medycznych rozpocznie 1 marca 2017 roku pracę w ramach europejskich sieci...
28.02.2017
Zanieczyszczenia powietrza zabija rocznie około 50 tysięcy Polaków i powoduje straty obliczane na...
28.02.2017
Innowacyjne implanty do regeneracji nerwów obwodowych przerwanych na przykład w wyniku wypadku...
28.02.2017
Jest szansa na ugodę w procesie cywilnym, wytoczonym stołecznemu Szpitalowi im. Św. Rodziny za...
28.02.2017
Resort zdrowia w ciągu dwóch miesięcy zakończy prace nad Narodowym Planem Chorób Rzadkich -...
28.02.2017
Ministerstwo Zdrowia poinformowało o podjęciu działań, które pozwolą na wypracowanie...
Magdalena Okoniewska
28.02.2017
Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej konkurs na kierownika SP ZOZ-u jest organizowany przez...
Sieńko Agnieszka
28.02.2017
W polskim systemie prawnym brak jest legalnej definicji pojęcia recepty. Status recepty ma...
Urban Krzysztof
28.02.2017
Sieć laboratoriów medycznych Diagnostyka zarejestrowała w roku 2017 kilkadziesiąt nowych placówek –...
Magdalena Okoniewska
28.02.2017
Grupa Neuca, za pośrednictwem spółki Neuca Med, kupiła 100 procent udziałów spółki Zakład Opieki...
Magdalena Okoniewska
28.02.2017
System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tzw. „sieć...
Magdalena Okoniewska
28.02.2017
Do 11 kwietnia 2017 roku można zgłaszać wstecznie do ubezpieczenia osoby, które w momencie...
Magdalena Okoniewska
28.02.2017
Minister zdrowia wprowadzi obowiązek publikacji przez placówki medyczne informacji o tzw....
28.02.2017
O dialog i znalezienie kompromisu w sprawie planowanego połączenia dwóch miejskich szpitali w...
27.02.2017
Komisje konkursowe powołane do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia ogłosiły...
Magdalena Okoniewska
27.02.2017
Szpital im. K. Jonschera przy ulicy Przyrodniczej w Łodzi zostanie poddany kompleksowej...
27.02.2017
W Polsce prowadzone są badania nad lekami innowacyjnymi, których nie powstydziłyby się największe...
27.02.2017
Dodatkowe 7,5 mln zł na operacje zaćmy otrzymał dolnośląski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia....
27.02.2017
Zmiany zapisane w nowej liście refundacyjnej są korzystne dla pacjentów, a terapie są nowoczesne i...
27.02.2017
Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda ocenił na konferencji prasowej w Rzeszowie, że IOWISZ, czyli...
27.02.2017
Mam nadzieję, że dojdziemy z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem do porozumienia; jesteśmy w...
27.02.2017
Działania samorządu Chorzowa w sprawie połączenia Zespołu Szpitali Miejskich i Chorzowskiego...
27.02.2017
Fundacja Onkologiczna Alivia przygotowała Narodowy Test o Walce z Rakiem, którego celem jest...
Magdalena Okoniewska
27.02.2017
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja...
Magdalena Okoniewska
27.02.2017