- Mamy zapewnienia, ale konkretów brak - powiedział po wyjściu z budynku resortu zdrowia Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego. W piątek z protestujacymi ratownikami spotkali się: minister zdrowia Łukasz Szumowski i wiceminister Maciej Miłkowski.

Czego domagają się ratownicy?

Ratownicy medyczni postawili trzy postulaty. Żądają:

  1. równego traktowania z pielęgniarkami i położnymi, czyli dodatku od 1 stycznia 4 razy po 400 zł, a nie jak obiecał ratownikom przed rokiem resort - 2 razy 400 zł,
  2. osobnego wskaźnika w tabeli wynagrodzeń dla zawodów medycznych - 1,054,
  3. dodatkowego urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni rocznie.

 

Czytaj też: Ratownicy medyczni odwieszą protest >

 

Minister: Rozporządzenie w sprawie dodatków już podpisane

Minister Łukasz Szumowski przekazał ratownikom medycznym informację o podpisaniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 lipca 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które przewiduje wypłatę dodatków dla ratowników medycznych. Dzięki rozporządzeniu osoby, które dotychczas nie otrzymały dodatków, będą miały zagwarantowaną ich wypłatę z wyrównaniem wstecz.

Dodatkowy urlop na szkolenie też będzie

Podczas spotkania minister Szumowski zapowiedział też, że ustawa, w której unormowane zostanie obowiązkowe tygodniowe szkolenie nałożone na ratowników przez ustawę o państwowym ratownictwie medycznym*, w najbliższym czasie trafi do konsultacji wewnętrznych.

Teraz zapukają do ministra finansów

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w projekcie budżetu na 2019 rok na ratownictwo medyczne zarezerwowano kwotę 2106 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 100 mln w porównaniu do planowanego wykonania w roku 2018, ale to i tak za mało na spełnienie wszystkich żądań ratowników.

Roman Badach-Rogowski powiedział po spotkaniu, że minister zdrowia rozumie i popiera postulaty ratowników, ale nie ma pieniędzy. Dlatego teraz ratownicy chcą spotkania z ministrem finansów.

Uczestnicy spotkania w ministerstwie postanowili, że rozmowy będą kontynuowane w przeciągu następnego miesiąca. Ratownicy zapowiadają jednak, że jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione, to zaostrzą protest.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Ochrona Zdrowia:

Zawody medyczne - definicja, rodzaje, uprawnienia* >

Uprawnienia emerytalne personelu medycznego* >

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.