Biuro rzecznika poinformowało we wtorek, że Rada Ministrów przyjęła jego sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Wynika z niego, że rzecznik prowadził w ubiegłym roku 1383 postępowania wyjaśniające dotyczące indywidualnych spraw pacjentów, w tym 308 z własnej inicjatywy m.in. dzięki informacjom uzyskanym ze środków masowego przekazu. W 443 sytuacjach Rzecznik stwierdził naruszenie praw pacjenta. Wszczął także 81 postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, spośród których w 31 przypadkach wydał decyzję o naruszeniu prawa.

Zdaniem rzecznika, najgorzej wypada prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych oraz prawo do dokumentacji medycznej. Rzecznik podnosi jednocześnie, że są też takie prawa, które nie zostały naruszone lub ich naruszenia były sporadyczne np. prawo pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych, opieki duszpasterskiej oraz do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. (ks/pap)