Na Uniwersytecie Warszawskim zgromadzenie wyborcze Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wybrało w sobotę nowego przewodniczącego Konferencji, który będzie stał na jej czele do 2016 r. Podczas wyborów oddano 74 głosy, wszystkie za kandydaturą prof. Banysia.

 

W trakcie prezentacji jeszcze przed głosowaniem prof. Wiesław Banyś mówił m.in. o potrzebie wzmacniania "szeroko pojętej współpracy uczelni członkowskich Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z biznesem".

 

W trakcie posiedzenia wybrano także zastępców przewodniczącego. Zostali nimi prof. Ryszard Zimak, rektor warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego oraz Stanisław Bielecki, rektor Politechniki Łódzkiej. Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor UW i dotychczasowa przewodnicząca KRASP, została wybrana honorową przewodniczącą KRASP.

 

Prof. Wiesław Banyś – językoznawca, romanista, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek prezydium KRASP w latach 2008-2012, studiował filologię romańską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktoryzował się na Uniwersytecie Śląskim, a habilitację obronił na Uniwersytecie Warszawskim. Prof. Banyś jest specjalistą z zakresu językoznawstwa komputerowego, tłumaczenia automatycznego i wspomagania tłumaczenia przy pomocy komputera, elektronicznych baz danych słownictwa specjalistycznego, automatycznego indeksowania i streszczania tekstów.

 

Prof. Banyś jest autorem pięciu monografii oraz skryptu z zakresu gramatyki języka francuskiego, redaktorem 11 roczników czasopisma „Neofilologica”, współredaktorem pięciu roczników „Etudes Cognitives/Studia Kognitywne” oraz kilkudziesięciu studiów i rozpraw opublikowanych w kraju i za granicą.

 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich to najważniejsza organizacja uczelni akademickich w Polsce. Od 15 lat reprezentuje interesy szkół wyższych, dba o podnoszenie jakości kształcenia, a także wydaje opinie w ważnych sprawach dla szkolnictwa wyższego. KRASP zrzesza 107 członków, w tym władze 96 uczelni publicznych oraz 11 prywatnych. Wśród nich są rektorzy uniwersytetów, uczelni technicznych, pedagogicznych, ekonomicznych, medycznych, artystycznych, wychowania fizycznego, rolniczych, wojskowych i służb państwowych.(PAP)