Na tegoroczną 28. edycję konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych nadesłano 43 prace magisterskie obronione w 2016 r. na polskich uczelniach.

Siedem spośród nich zostało nagrodzonych lub wyróżnionych. – Konkurs ma tyle lat, co nowa, suwerenna Polska i bardzo mnie cieszy, że wzbudza coraz większe zainteresowanie – powiedział minister Witold Waszczykowski podczas dzisiejszej uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu. – Mam nadzieję, że nagrodzone prace zapoczątkują kariery naukowe lub urzędnicze, a uczelnie czy instytucje państwowe spożytkują zawartą w nich wiedzę – podkreślił szef polskiego MSZ.

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych organizowany jest corocznie od 1989 r. Jego celem jest rozbudzenie w środowisku akademickim zainteresowania współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, a w szczególności zagadnieniami z zakresu polskiej polityki zagranicznej, czy promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. Obronione prace można zgłaszać do 31 grudnia każdego roku.