„Poszczególne centra mogą liczyć nawet na 5 mln euro wsparcia, co jest kwotą wielokrotnie przewyższające średnią wartość dotacji uzyskiwaną w pozostałych konkursach 7. Programu Ramowego” – informuje resort nauki na swojej stronie internetowej.

W ciągu ostatnich czterech lat ponad 34 mln euro dofinansowania udzielanego w ramach programu "Potencjał Badawczy" trafiło do trzynastu polskich centrów badawczych.

Z pieniędzy tych finansowana będzie m.in. wymiana pracowników naukowych, konferencje i warsztaty oraz inne przedsięwzięcia prowadzone we współpracy z najlepszymi europejskimi centrami badawczymi.=

W programie Potencjał Badawczy 7. Programu Ramowego o dofinansowanie mogły ubiegać się prywatne lub publiczne jednostki badawcze (wydziały uniwersytetów, departamenty, instytuty badawcze lub duże laboratoria) zatrudniające co najmniej 10 stałych doświadczonych badaczy i prowadzą prace badawcze najwyższej jakości o największym potencjale innowacyjnym.

7. Program Ramowy Unii Europejskiej to największy mechanizm finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Obejmuje lata 2007-2013, a jego budżet sięga prawie 54 miliardów euro.

PAP - Nauka w Polsce