Powstanie Sieć Badawcza: Łukasiewicz w oparciu o potencjał obecnie funkcjonujących instytutów badawczych. Działalność nowej instytucji będzie koordynowało Centrum Łukasiewicz. O rozwiązaniu tym mówił w swoim exposé premier Mateusz Morawiecki.

Głównym celem działania Sieci Łukasiewicz będzie prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych szczególnie ważnych dla realizacji polityki gospodarczej, naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Do zadań sieci należeć będzie także transfer wiedzy oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki.

Sieć Łukasiewicz ma stanowić efektywne zaplecze technologiczne i intelektualne administracji publicznej oraz ma być efektywnym pomostem między nauką a gospodarką. Jej utworzenie zapewni efekt synergii, płynący z koordynacji tematyk badawczych oraz skupiania wiedzy i zasobów w ramach tych samych obszarów tematycznych wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Pozwoli to uniknąć powielania tematyk badawczych realizowanych przez poszczególne instytuty.

Dzięki osiągnięciu efektu skali możliwe będzie także realizowanie bardziej skomplikowanych i wymagających większych nakładów projektów badawczych, również międzynarodowych. Przez współpracę z uczelniami instytuty wchodzące w skład sieci będą miały możliwość oddziaływania na realizację procesu kształcenia kadr dla gospodarki.

Dla aktywności międzynarodowej ważne będzie również stworzenie silnej, rozpoznawalnej marki. Marka taka, zbudowana na jakości prowadzonych badań i usług, stworzy prestiż i pozycję w oczach kontrahentów publicznych i prywatnych.

Zgodnie z projektem, Centrum Łukasiewicz będzie odpowiedzialne za wprowadzenie jednolitych zasad wykorzystywania infrastruktury badawczej będącej w dyspozycji instytutów działających w ramach Sieci Łukasiewicz. Pozwoli to zoptymalizować koszty utrzymania tej infrastruktury oraz politykę jej udostępniania dla podmiotów zewnętrznych (jednostek naukowych oraz przedsiębiorców), jak również nakłady inwestycyjne niezbędne do utrzymania i rozwoju potencjału badawczego sieci.

Centrum będzie mogło zarówno samodzielnie realizować projekty badawcze o dużym znaczeniu dla realizacji polityki gospodarczej państwa, jak i koordynować realizację takich projektów przez instytuty skupione w sieci. Centrum będzie ponadto odpowiedzialne za koordynację i wsparcie procesów komercjalizacyjnych wyników prac badawczo-rozwojowych. Wsparcie to umożliwi instytutom i ich pracownikom bardziej efektywną komercjalizację oraz transfer wiedzy do gospodarki.

Instytuty badawcze, które nie wejdą w skład Sieci Łukasiewicz, nadal będą funkcjonowały na podstawie obowiązującej ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

Sieć Badawcza: Łukasiewicz rozpocznie działalność 1 kwietnia 2018 r.