Jak poinformowała w środę Anna Worosz z biura prasowego politechniki, dzięki stażom studenci zdobędą doświadczenie, które będzie uzupełnieniem wiedzy zdobytej na studiach.
„Za udział w stażu studenci będą otrzymywać stypendium w wysokości ok. 1,7 tys. zł miesięcznie. Realizacja sześciu projektów, każdy na jednym wydziale, rozpocznie się w marcu przyszłego roku i potrwa do końca listopada 2019 r. W stażach weźmie udział ponad 1,7 tys. studentów” – dodała.

Ogólna wartość projektów to ponad 19 mln zł, z czego dofinansowanie z NCBR wyniesie prawie 18,5 mln zł.
Ze staży będą mogli skorzystać studenci z sześciu wydziałów: Matematyki i Fizyki Stosowanej, Elektrotechniki i Informatyki, Zarządzania, Budowy Maszyn i Lotnictwa, Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury oraz Chemicznego.

Worosz podkreśliła, że celem wszystkich projektów jest zdobycie przez studentów kompetencji, które pomogą im odnaleźć się na rynku pracy.
„Staże odbywające się w ramach tych projektów będą elementem nowym, odrębnym od już istniejących, wynikających ze ścieżki kształcenia na danym kierunku. Liczymy, że staże umożliwią studentom nawiązanie nowych kontaktów zawodowych. Pozwolą również poznać własne możliwości na rynku pracy” – zaznaczyła.
Obecnie na Politechnice Rzeszowskiej jest realizowanych ok. 30 projektów, ich wartość ogółem to ok. 70 mln. zł. (PAP)