Politechnika Warszawska rozpoczyna w semestrze letnim studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach: Elektronika, Informatyka, Telekomunikacja i Electrical and Computer Engineering (studia w jęz. angielskim).

 
Studia stacjonarne drugiego stopnia można na PW w połowie roku rozpocząć na wszystkich polskojęzycznych kierunkach studiów oprócz kierunków: Architektura i urbanistyka oraz Budownictwo. Oferta jest skierowana do absolwentów studiów licencjackich lub inżynierskich.
 
Oprócz tego uczelnia rekrutuje na płatne studia niestacjonarne - pierwszego i drugiego stopnia. 
 
W Szkole Głównej Handlowej zimą na kandydatów czekają na studiach stacjonarnych 433 miejsca, a na studiach niestacjonarnych łącznie 741 miejsc. Wśród nich uzupełniające studia magisterskie w języku angielskim: International Business oraz Finance and Accounting i licencjackie International Economics, Quantitative Methods in Economics and Information Systems i Management - cena wynosi 2 tys. euro za semestr.
 
Uniwersytet Warszawski rekrutuje skromnie - przygotował 20 miejsc na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku Chemia.
 
Większy wybór - choć również tylko drugiego stopnia - mają kandydaci do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Różnorodna oferta obejmuje studia od Budownictwa do Technologii żywności i żywienia człowieka. Po angielsku można studiwać na SGGW na specjalnościach: Information systems in water resources management, Horticulture oraz Restoration and management of environment.