Chodzi o zwiększenie puli, z której można przeznaczyć pieniądze na stypendia dla najlepszych, według gazety może to doprowadzić do sytuacji, w której uczelnie mniej przekażą na wsparcie socjalne i stracą biedni studenci.
- Poprawka spowoduje głównie wzrost stypendiów rektorskich, które otrzymują osoby z najlepszymi wynikami, oraz pozwoli uczelniom i samorządom studenckim dostosować fundusz pomocy materialnej do realnych potrzeb studentów – uważa Ariel Wojciechowski, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreśla, że uczelnie będą miały szansę lepiej wykorzystać pieniądze przeznaczone na stypendia.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 27 czerwca 2016 r.

Wkrótce łatwiej o kredyt studencki>>