Zainteresowane nauką osoby będą mogły składać dokumenty zarówno na studia pierwszego i drugiego stopnia, jak również na studia podyplomowe.
 
Jak poinformowała PAP rzeczniczka Politechniki Łódzkiej Ewa Chojnacka 24 stycznia rozpoczyna się na uczelni rekrutacja na studia drugiego stopnia. Politechnika przygotowała 1920 miejsc na studiach stacjonarnych i 395 miejsc na niestacjonarnych.
 
Wśród 37 kierunków studiów drugiego stopnia, oferowanych przez uczelnię znajduje się m.in. budownictwo, które jest kierunkiem zamawianym prowadzonym przez Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska.
 
Chojnacka przypomniała, że warunki naboru są takie same jak przed rokiem. Kandydaci będą klasyfikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia. Na niektórych kierunkach przewidywane jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty Politechnika Łódzka przyjmować będzie do 22 lutego br.
 
Rzecznik Uniwersytetu Łódzkiego Tomasz Boruszczak poinformował, że rekrutacja na semestr letni prowadzona jest lub będzie na wydziale ekonomiczno-socjologicznym i wydziale fizyki i informatyki stosowanej. W pierwszym przypadku są to studia I i II stopnia zarówno stacjonarne jak i niestacjonarne.
 
Na wydziale ekonomiczno-socjologicznym będzie można złożyć dokumenty na studia I stopnia na kierunek ekonomia (studia niestacjonarne) oraz ekonomia, specjalność ekobiznes (studia niestacjonarne). W sumie uczelnia przygotowała na nie 150 miejsc. Nabór potrwa do 4 lutego.
 
Te same kierunki oferowane są na studiach II stopnia zarówno w systemie stacjonarnym (w sumie przygotowano 210 miejsc) jak i niestacjonarnym (180 miejsc). Nabór potrwa na studiach dziennych do 22 lutego, na studiach zaocznych do 4 lutego.
 
Natomiast od 1 lutego rozpocznie się rekrutacja na kierunek informatyka, specjalność - informatyka stosowana. Są to studia stacjonarne drugiego stopnia. Uczelnia przygotowała 45 miejsc, a nabór potrwa do 15 lutego.
 
Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi nie ma rekrutacji na semestr letni. Przygotowano jedynie ofertę dla chętnych na studia podyplomowe. Uczelnia ogłosiła nabór na zajęcia "Nowe kierunki we współczesnej kosmetologii". Jak informuje Uniwersytet Medyczny do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunkach: kosmetologia, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, zdrowie publiczne, analityka medyczna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, biotechnologia, biologia oraz na kierunkach pokrewnych i posiadają tytuł lekarza, magistra lub licencjata.
 
Nauka trwa 12 miesięcy, a zajęcia odbywają się zaocznie: raz lub dwa razy w miesiącu w systemie zjazdów weekendowych. Uczelnia przygotowała maksymalnie 30 miejsc. Termin składania dokumentów upływa 30 stycznia.