"To, co łączy wszystkich doktorów honoris causa naszej uczelni to fakt, że za ich nazwiskami stoją wielkie umysły, ogrom pracy, wielkie osiągnięcia i nieprzeciętna wiedza. Te cechy wyróżniają również prof. Jerzego Buzka - wielkiego Polaka" - powiedział rektor WUM prof. Marek Krawczyk podczas uroczystości wręczenia doktoratu na Zamku Królewskim w Warszawie.
Jak przypomniał w laudacji prof. Sławomir Majewski, prorektor WUM ds. nauki i współpracy z zagranicą, przyznając tytuł Jerzemu Buzkowi Senat uczelni docenił m.in. jego wybitny wkład w rozwój inżynierii chemicznej i procesowej, ochrony środowiska, energetyki i inżynierii bezpieczeństwa; wspieranie społeczności akademickiej WUM; a także jego postawę etyczną będącą "wzorem godnym naśladowania". Dodał, że Buzek jest też niekwestionowanym autorytetem w kraju i na świecie.
Prof. Jerzy Buzek w swoim wykładzie pt. "Chora Europa? - Jak można jej pomóc" ocenił, że dzisiejszy kryzys jest "nie tylko kryzysem ekonomicznym, ale również, a może przede wszystkim kryzysem wartości".
Zaznaczył, że w gospodarce obowiązują podstawowe prawa wzajemnego zaufania do siebie ludzi. Dodał, że to dzięki takiemu zaufaniu możliwe jest codziennie zawieranie umów między nieznającymi się ludźmi. Nawiązując do upadku banku Lehman Brothers w 2008 r., były premier stwierdził, że "utrata zaufania w ciągu kilku miesięcy musiała doprowadzić do niepewności i zaniku podstawowego odruchu solidarności".
Zdaniem Buzka oddzielenie gospodarki od moralności to "prawdziwe otworzenie puszki Pandory, z której wyleciała chciwość, zachłanność, niesprawiedliwość, korupcja, nepotyzm, przemoc ekonomiczna". Podkreślił, że "gospodarka nie działa na pustyni, a w obrębie kultury, której fundamentem jest zbiór pewnych wartości". Jak powiedział, wartości te budują kapitał społeczny, wzajemne zaufanie i gotowość do współpracy. Nowy doktor h.c. WUM ocenił, że to odrzucenie tych wartości było źródłem klęski.
Jerzy Buzek urodził się w 1940 r. w Śmiłowicach na Śląsku Cieszyńskim. Studiował na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, pracował w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach. W 1997 r., po zwycięskich dla Akcji Wyborczej "Solidarność" wyborach, został premierem. Po przegranych przez AWS wyborach w 2001 r. wrócił do pracy naukowej. Od 2004 r. jest posłem do Parlamentu Europejskiego z listy PO. Od lipca 2009 r. do stycznia 2012 był przewodniczącym PE.
Podczas piątkowej uroczystości wręczono także "Medal za Zasługi dla WUM". Otrzymał go prof. Andrzej Iwo Dobrzański.(PAP)