Jakub H. Szlachetko z Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został laureatem w kategorii nauk humanistycznych. Nagrodę otrzymał za "Badania nad prawną regulacją udziału podmiotów obywatelskich w procesie realizacji zadań publicznych".

 
Aplikant adwokacki w Pomorskiej Izbie Adwokackiej jest założycielem, pierwszym prezesem, a obecnie przewodniczącym Rady Fundacji Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych. Fundacja ta jest organizacją pozarządową pełniącą funkcje eksperckie. Realizuje projekty badawcze, które dotyczą przede wszystkim prawnej regulacji ustroju i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Jest także członkiem Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej.
 
Laureat jest autorem lub współautorem siedmiu książek i kilkunastu artykułów naukowych, publikowanych m.in. w takich czasopismach jak „Administracja publiczna” czy „Folia Oeconomica”. Jest redaktorem naczelnym „Przeglądu Naukowego Disputatio” oraz pisma o profilu historycznym „Imponderabilii. Biuletynu Piłsudczykowskiego” oraz „Gazety Wydziału Prawa i Administracji” wydawanej na Uniwersytecie Gdańskim, która promuje studia prawnicze.
 
Dr Miłosz Jaguszewski, asystent w I Katedrze i Klinice Kardiologii GUMed otrzymał Nagrodę w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych.
 
Od 2010 roku odbywa staż w Cardiovascular Centre Cardiology w Szpitalu Uniwersyteckim w Zurychu i tworzy międzynarodowy rejestr pacjentów z kardiomiopatią tako-tsubo (TTC), czyli rzadkim zespołem objawów ostrej niewydolności serca. Gromadzone są w nim dane z Polski, Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Włoch i Stanów Zjednoczonych.
 
Jest członkiem m.in.: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, American Heart Association oraz International Society for Heart Research — European Section.
 
Nagroda Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena jest przyznawana od 2003 roku. Do 2006 roku nosiła nazwę „Młody Heweliusz”. Laureatów Nagrody wyłania kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele uczelni Trójmiasta, PAN oraz reprezentant Urzędu Prezydenta Miasta. Ubiegłorocznymi laureatkami były: dr Sylwia Freza za badania nad strukturą elektronową nietypowych anionów molekularnych i dr Magdalena Giers za prace dotyczące funkcjonowania i rozwoju dzieci z zespołem Williamsa.