W piątek CBA poinformowało, że zawiadomiło prokuratora generalnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w resorcie sprawiedliwości. Chodzi nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych. Sprawa dotyczy dwóch osób - b. dyrektora departamentu informatyzacji i rejestrów sądowych i naczelnika w tym departamencie.

We wrześniu 2013 r. CBA podawało, że oprócz kontroli w resorcie sprawiedliwości, prowadzi też kontrole w czterech innych resortach - nauki, kultury, spraw zagranicznych i sportu. W przypadku tego ostatniego sprawą zajmuje się już prokuratura.

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego kontrola, która trwała od lipca 2013 do stycznia 2014 r. już się zakończyła, ale trwają jeszcze czynności pokontrolne - powiedział PAP Dobrzyński. Kontrola obejmowała lata 2010-2013. CBA sprawdzało gospodarowanie środkami publicznymi, w związku z udzielaniem dotacji dla uczelni publicznych, niepublicznych i jednostek naukowych na bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów - podał.

Planowo do maja 2014 r. potrwa kontrola w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biuro sprawdza przestrzeganie procedur podejmowania i wykonywania w latach 2011-12 decyzji o wsparciu w ramach programu "Wydarzenia artystyczne – priorytet 3 – Sztuki wizualne" - podał rzecznik.

Trwa też rozpoczęta w sierpniu 2013 r. kontrola w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, obejmująca lata 2010-2013. Planowany termin jej zakończenia to również maj 2014 r. CBA kontroluje proces udzielania zamówień publicznych w tym resorcie - poinformował rzecznik.

 

Centralne Biuro Antykorupcyjne to służba specjalna, która od 2006 r. zajmuje się ściganiem przestępczości łapówkowej, sprawdzaniem oświadczeń majątkowych oraz przestrzeganiem zakazu łączenia funkcji publicznych z działalnością gospodarczą. Sprawdza m.in. procedury prywatyzacyjne i komercjalizacyjne, a także związane ze wspieraniem finansowym przedsiębiorstw, udzielaniem zamówień publicznych, przydzielaniem koncesji, zezwoleń i zwolnień podatkowych.(PAP)