Paragon podstawą reklamacji, ale też potwierdzeniem uczciwości sprzedawcy

Domowe finanse Doradca podatkowy

Pracownicy skarbówki na bieżąco prowadzą kontrole i walczą z tzw. szarą strefą. Jak jednak wskazuje Ministerstwo Finansów, w przypadku oszustw paragonowych ogromne znaczenie ma postawa kupujących, czyli nas wszystkich. Paragony warto więc brać. Ułatwiają złożenie reklamacji, ale to też dowód uczciwości przedsiębiorcy szanującego zasady uczciwej konkurencji. 

22.07.2023

ZUS wypłacił pierwsze wyprawki szkolne „Dobry Start 300 plus”

Domowe finanse Szkoła i uczeń Administracja publiczna

Trwa nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Dobry Start 300 plus”. To 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. ZUS poinformował, że rozpoczął już wypłatę środków z programu.

21.07.2023

Frankowicz z ugodą niech się nie śpieszy, banki pracują nad zmianami

Domowe finanse Banki Kredyty frankowe

„Ugoda lepsza niż proces”. Takim hasłem banki zachęcają frankowiczów do zawierania ugód. Prawnicy radzą niezdecydowanym kredytobiorcom złożyć w sądzie pozew o unieważnienie umowy. Więcej bowiem  może "ugrać" frankowicz, który jest w sporze z bankiem. Jeżeli już jednak kredytobiorca zdecyduje się na jej zawarcie, nie powinien się śpieszyć, ponieważ po słynnym czerwcowym orzeczeniu TSUE w sektorze bankowym trwają obecnie rozmowy i prace nad uatrakcyjnieniem ugód.

20.07.2023

Indeks Lewiatana. 70 proc. firm niepokoi szybki wzrost płacy minimalnej

Domowe finanse Rynek Prawo pracy

70 proc. przedsiębiorców uważa, że szybki wzrost płacy minimalnej będzie miał negatywny wpływ na działalność firm. Szczególnie zaniepokojone są małe podmioty. Wynika to z lipcowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator. Aż 83 proc. przedsiębiorców oczekuje zmiany dotychczasowego mechanizmu wyliczania płacy minimalnej.

19.07.2023

SO: Zasiłek spóźniony, ale cierpienie i żałoba to niemierzalna dolegliwość

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

O przedawnieniu prawa do zasiłku chorobowego decyduje data zgłoszenia roszczenia o jego wypłatę, a nie termin ustąpienia przyczyny uniemożliwiającej wypłatę czy data opłacenia w całości zaległych składek na ubezpieczenie. Tak zdecydowały sądy dwóch instancji i uchyliły negatywne dla kobiety decyzje ZUS. Podkreślono przy tym, że mierzenie skali cierpienia osoby, która nie doznała uszkodzenia ciała, pozostaje poza możliwościami dowodowymi sądu.

18.07.2023

Student starający się o stypendium socjalne nie uwzględni straty podatkowej

Prawo rodzinne Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Ustalenie dochodu rodziny do celów określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w tym również dla celów ubiegania się o stypendium socjalne, następuje wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dlatego nie ma możliwości pomniejszenia dochodu przed opodatkowaniem o stratę podatkową powstałą w latach ubiegłych.

18.07.2023

Sądy powoli podejmują zawieszone postępowania o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Kredyty frankowe

Po czerwcowym wyroku TSUE sądy podejmują pierwsze sprawy z powództwa banków dotyczące wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, zawieszone właśnie w oczekiwaniu na to rozstrzygnięcie. Jednak nie wszystkie, bo w przypadku części z nich powodem zawieszania było to, że nadal toczy się sprawa wytoczona bankowi przez kredytobiorcę.

17.07.2023

Wzrosła liczba polskich piratów na zagranicznych drogach

Turystyka Domowe finanse Transport Ubezpieczenia

W 2022 roku, po trzech z rzędu latach spadków, spowodowanych w dużej mierze ograniczeniami wywołanymi pandemią, wzrosła liczba kolizji z winy kierujących pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi na zagranicznych drogach. Polscy zmotoryzowani byli w ostatnim roku sprawcami 63 tysięcy tego typu zdarzeń. To o trzy tysiące więcej niż w 2021 roku. Postępowanie po kolizji za granicą różni się od postępowania po szkodzie w Polsce. Trzeba pamiętać, by za granicę zabrać papierowe potwierdzenie polisy.

15.07.2023

Odstąpienie od umowy na odległość będzie jeszcze łatwiejsze

Domowe finanse Finanse Prawo unijne

Komisja Europejska chce, aby sklepy internetowe i aplikacje mobilne były wyposażone w funkcję - przycisk, za pomocą którego konsument będzie mógł w łatwy sposób odstąpić od umowy zawartej na odległość. W planach są również dalsze zmiany, w tym dla branży usług finansowych, m.in. w zakresie stosowania w działalności narzędzi typu chatbot i roboadvice – piszą Monika Hughes i Marlena Michalak z kancelarii Bird & Bird.

15.07.2023

Wynajem agroturystyczny zwolniony z PIT

Domowe finanse PIT

Wynajem mieszkań w ramach agroturystyki gospodarstwa rolnego podlega zwolnieniu z PIT. Właściciele nie mają obowiązku zgłaszania tego faktu ani składania jakiejkolwiek deklaracji do urzędu skarbowego, jeżeli jako podatnicy osiągają dochody z wynajmu mieszkań (do pięciu pokoi) z wyżywieniem w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym.

15.07.2023

ZUS: Osoby, które złożą wniosek w lipcu, dostaną wyższą emeryturę

Domowe finanse Emerytury i renty

Waloryzacja roczna i kwartalna to dwa elementy, które wpływają na to, że „lipcowy” emeryt jest czasami o kilkaset złotych bogatszy niż ten, który złoży wniosek w pierwszym półroczu. Lipiec jest najkorzystniejszym miesiącem na zakończenie aktywności zawodowej - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

14.07.2023

W maju 2023 r. na wypłatę emerytur ZUS wydał prawie 21,4 mld zł

Domowe finanse Emerytury i renty

W maju 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał emeryturę 6 187,4 tys. świadczeniobiorców, podczas gdy jeszcze w kwietniu otrzymywało ją 6 175,4 tys. osoby – poinformował ZUS. Z danych Zakładu wynika, że maj br. był dwudziestym miesiącem z rzędu, kiedy liczba emerytów przekraczała 6 milionów i systematycznie rośnie. Przeciętna miesięczna emerytura wyniosła 3 455,95 zł i była o 6,65 zł niższa od przeciętnej wypłaty z tego tytułu w kwietniu.

13.07.2023

Związki zawodowe ze sporym wsparciem ustawodawcy

Domowe finanse Doradca podatkowy

Szereg zmian podatkowych przeprowadzonych w ostatnim czasie, miał również swoje odzwierciedlenie w odniesieniu do związków zawodowych, które od dłuższego czasu nie stanowiły przedmiotu większego zainteresowania zmianami podatkowymi. Wszystko zmieniło się za sprawą przepisów Polskiego Ładu i zasadniczo trwa do dzisiaj – pisze Marcin Zarzycki, adwokat, doradca podatkowy.

12.07.2023

MRiPS i ZUS dzięki zakupom z wolnej ręki wdrożą świadczenie wspierające

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Choć ustawa o świadczeniu wspierającym wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r., to aż do 31 grudnia 2024 r., do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez resort rodziny oraz ZUS w związku z jej wdrażaniem, nie będą stosowane przepisy o zamówieniach publicznych. Według rządu, czas uniemożliwia przeprowadzenie konkurencyjnych procedur. Zdaniem prawników, to kolejny element rozmontowywania zasady prawidłowej i ostrożnej gospodarki publicznymi pieniędzmi.

11.07.2023

Ponad 500 złotych dodatku dla sierot

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Osoby, które dostają z ZUS rentę rodzinną, ponieważ oboje rodzice nie żyją, mogą otrzymać także dodatek dla sieroty zupełnej. Jest to możliwe także wtedy, gdy ktoś dostaje rentę rodzinną po zmarłej matce, a ojciec jest nieznany. Od 1 marca 2023 roku wysokość dodatku dla sieroty zupełnej wynosi 553,30 zł - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

10.07.2023

Rodzice mogą stracić ulgi przez wakacyjne zarobki dziecka

Domowe finanse PIT

Rodzicom przysługuje odliczenie od podatku na pełnoletnie uczące się dziecko, o ile jego roczne dochody nie przekroczą limitu wynoszącego nieco ponad 19 tys. zł. Taki sam próg obowiązuje przy preferencyjnym rozliczeniu z samotnie wychowywanym dzieckiem. Mimo, że w tym roku próg został po raz kolejny podniesiony, to jego przekroczenie nawet o 1 zł odbiera ulgi. Szczególnie łatwo o to w wakacje.

08.07.2023

Czternasta emerytura na stałe - Sejm nie zgodził się na poprawki

Domowe finanse Emerytury i renty

Ustawa wprowadzająca na stałe tak zwaną czternastą emeryturę trafi teraz do prezydenta. Sejm nie zgodził się w piątek na poprawki Senatu. Jedna z nich zakładała, że podwyższenie kwoty uprawniającej do otrzymania dodatkowego świadczenia w pełnej wysokości. Druga - że o wysokości i terminie wypłaty czternastek mógłby decydować tylko parlament w drodze ustawy, a nie rząd w rozporządzeniu.

07.07.2023

Sejm pracuje nad wprowadzeniem renty wdowiej

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Sejm rozpoczął prace nad obywatelskim projektem ustawy o rencie wdowiej, przygotowanym przez związki zawodowe z OPZZ. Zakłada on, że w przypadku śmierci jednego z małżonków pozostała przy życiu osoba miałaby zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku plus 50 proc. swojego świadczenia. Eksperci mówią, że to pomysł na wyższe świadczenia dla seniorów, ale antysystemowy.

07.07.2023

Listonosze mają prawo weryfikować tożsamość emerytów i rencistów odbierających przekazy pieniężne z ZUS

Domowe finanse Emerytury i renty

Emeryci i renciści skarżą się RPO na zmianę sposobu wypłaty im świadczeń przez listonoszy, którzy żądają m.in. dowodu osobistego, co często sprawia problemy wobec jego braku lub nieaktualności. Poczta Polska twierdzi, że nowe regulacje pozwalają na odstąpienie od okazania dokumentu tożsamości, jeżeli nadawcą jest jednostka sektora finansów publicznych, w tym nadająca świadczenia emerytalno-rentowe, a odbiorca jest znany listonoszowi.

06.07.2023

Ulga dla niepełnosprawnych na nierównych zasadach

Domowe finanse PIT Niepelnosprawność

Fiskus zgadza się na korzystanie z ulgi rehabilitacyjnej wstecz, ale nie przez wszystkich. Liczy się bowiem data powstania niepełnosprawności, a nie data wydania potwierdzającego ją orzeczenia. Problem powstaje, gdy organ wydający orzeczenie twierdzi, że daty powstania niepełnosprawności nie da się określić. Według ekspertów podatnicy powinni wówczas móc skorzystać z ulgi na podstawie np. dokumentów otrzymanych od lekarza.

06.07.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski