Prof. Adamus: Blaski i cienie fundacji rodzinnej

Domowe finanse Fundacja Rodzinna

Pojawiły się pierwsze fundacje rodzinne. Ustawa o fundacji rodzinnej została uchwalona ponad podziałami politycznymi. To konstrukcja, jakiej wyraźnie brakowało w polskim systemie prawnym. Jest jeszcze jednak druga strona medalu. Niestety pojawiają się obawy dotyczące m.in. stabilności konstrukcji prawnej tej instytucji - pisze prof.dr hab. Rafał Adamus, radca prawny z Uniwersytetu Opolskiego.

05.08.2023

Czy 14. emeryturę otrzymują faktycznie najubożsi

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

14. emerytura nie jest świadczeniem emerytalnym. Jest to kolejne w danym roku dodatkowe świadczenie pieniężne, pozaubezpieczeniowe, o charakterze socjalnym, mające na celu poprawę sytuacji emerytów i rencistów, przede wszystkim tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji – twierdzi MRiPS. Żeby tak jednak było, ZUS powinien sprawdzać w urzędzie skarbowym dochód osoby, której wypłaca 14-tkę, a nie samą tylko wysokość emerytury czy renty.

05.08.2023

Uczestnik PPK może sam zdecydować, kto otrzyma środki po jego śmierci

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych (PPK) może wskazać instytucji finansowej, prowadzącej jego rachunek PPK, osoby, które - po jego śmierci - otrzymają oszczędności z jego rachunku. Aby taka osoba otrzymała środki, wystarczy przedłożenie aktu zgonu uczestnika. Wskazanie przez uczestnika PPK osoby uprawnionej staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed uczestnikiem PPK.

02.08.2023

Darowizna od rodziny bez podatku, ale uwaga na pułapki

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Pieniądze otrzymane od brata są zwolnione z daniny, nawet gdy brat ma wspólność majątkową ze szwagierką i wspólne konto w banku. Skarbówka potwierdza, że darczyńcą może być tylko jeden z małżonków – kluczowe jest jednak odpowiednie sformułowanie umowy. Należy przy tym pamiętać o nowych zasadach opodatkowania darowizn od 1 lipca 2023 roku.

29.07.2023

WSA: Pokrewieństwo to za mało, by udostępnić dane z rejestru PESEL

Domowe finanse Administracja publiczna

Wnioskodawczyni chciała pozwać swoją córkę o alimenty. W tym celu potrzebowała jej adresu, więc zwróciła się o udostępnienie informacji do prezydenta miasta. Organ jednak odmówił. Uznał, że wnioskodawczyni nie wykazała interesu prawnego. Z poglądem tym zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, który podkreślił, że samo pokrewieństwo nie jest wystarczającą podstawą do udostępnienia danych z rejestru PESEL.

29.07.2023

ZUS: Czternasta emerytura będzie wypłacana bez wniosku

Domowe finanse Emerytury i renty

Aby otrzymać czternastą emeryturę, nie będzie trzeba składać żadnych wniosków. Świadczenie będzie wypłacone z urzędu – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa, która wprowadza czternastą emeryturę na stałe, wejdzie w życie 8 sierpnia. Termin wypłaty zostanie podany w rozporządzeniu wydanym na jej podstawie.

27.07.2023

Świadczenie wspierające od 1 stycznia 2024 r. Ustawa opublikowana

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Osobom z największą potrzebą wsparcia świadczenie wspierające będzie przysługiwało już od nowego roku, a kolejne grupy osób z niepełnosprawnością będą mogły się o nie starać w 2025 i 2026 r. Świadczenie wspierające będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością. Zmienią się też zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

27.07.2023

Nie będzie niższego limitu obrotu gotówką - nowelizacja opublikowana

Domowe finanse Finanse

Nie będzie jednak krytykowanego wcześniej obniżenia limitów dla płatności gotówkowych. Chodzi o wprowadzone do Polskiego Ładu ograniczenie płatności gotówką, przez obniżenie limitu z 15 do 8 tysięcy złotych, które miało obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Nowelizacja, która zapobiega wejściu w życie tych zmian, została właśnie opublikowana. To oznacza, że zostaje limit 15 tys. złotych.

26.07.2023

Pracodawca nie może zrezygnować z PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Pracodawca, który z uwagi na prowadzenie pracowniczych programów emerytalnych (PPE) miał prawo nie uruchamiać pracowniczych planów kapitałowych (PPK), ale wdrożył ten program, nie może zrezygnować z prowadzenia PPK. Również nowy pracodawca nie może wybrać PPE zamiast PPK. Osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK są nie tylko pracownicy.

26.07.2023

Wszyscy weterani poszkodowani w misjach dostaną specjalny dodatek

Domowe finanse Emerytury i renty Wojsko

Nowelizacja ustawy o weteranach działań poza granicami państwa wprowadza zapomogę dla weteranów oraz dodatek dla wszystkich weteranów poszkodowanych w misjach - nie tylko emerytów i rencistów, ale także tych, którzy nadal służą lub pracują. Dotychczas taki dodatek przysługiwał tylko tym weteranom poszkodowanym, którzy nie pracują.

25.07.2023

Coraz młodsi emeryci wolą wypłatę na konto, starsi – do ręki

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

W maju 2023 roku ZUS przekazał na rachunek bankowy 79,8 proc. emerytur. Dla nowo przyznanych świadczeń wskaźnik ten przekroczył 85 proc. – wynika z raportu ZUS. Zdaniem prawników wraz z rozwojem technologii, stopień ubankowienia emerytów będzie rósł i może przekroczyć nawet 90 proc. Nie znaczy to jednak, że należy likwidować wypłaty gotówkowe.

25.07.2023

Paragon podstawą reklamacji, ale też potwierdzeniem uczciwości sprzedawcy

Domowe finanse Doradca podatkowy

Pracownicy skarbówki na bieżąco prowadzą kontrole i walczą z tzw. szarą strefą. Jak jednak wskazuje Ministerstwo Finansów, w przypadku oszustw paragonowych ogromne znaczenie ma postawa kupujących, czyli nas wszystkich. Paragony warto więc brać. Ułatwiają złożenie reklamacji, ale to też dowód uczciwości przedsiębiorcy szanującego zasady uczciwej konkurencji. 

22.07.2023

Frankowicz z ugodą niech się nie śpieszy, banki pracują nad zmianami

Domowe finanse Banki Kredyty frankowe

„Ugoda lepsza niż proces”. Takim hasłem banki zachęcają frankowiczów do zawierania ugód. Prawnicy radzą niezdecydowanym kredytobiorcom złożyć w sądzie pozew o unieważnienie umowy. Więcej bowiem  może "ugrać" frankowicz, który jest w sporze z bankiem. Jeżeli już jednak kredytobiorca zdecyduje się na jej zawarcie, nie powinien się śpieszyć, ponieważ po słynnym czerwcowym orzeczeniu TSUE w sektorze bankowym trwają obecnie rozmowy i prace nad uatrakcyjnieniem ugód.

20.07.2023

Indeks Lewiatana. 70 proc. firm niepokoi szybki wzrost płacy minimalnej

Domowe finanse Rynek Prawo pracy

70 proc. przedsiębiorców uważa, że szybki wzrost płacy minimalnej będzie miał negatywny wpływ na działalność firm. Szczególnie zaniepokojone są małe podmioty. Wynika to z lipcowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator. Aż 83 proc. przedsiębiorców oczekuje zmiany dotychczasowego mechanizmu wyliczania płacy minimalnej.

19.07.2023

SO: Zasiłek spóźniony, ale cierpienie i żałoba to niemierzalna dolegliwość

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

O przedawnieniu prawa do zasiłku chorobowego decyduje data zgłoszenia roszczenia o jego wypłatę, a nie termin ustąpienia przyczyny uniemożliwiającej wypłatę czy data opłacenia w całości zaległych składek na ubezpieczenie. Tak zdecydowały sądy dwóch instancji i uchyliły negatywne dla kobiety decyzje ZUS. Podkreślono przy tym, że mierzenie skali cierpienia osoby, która nie doznała uszkodzenia ciała, pozostaje poza możliwościami dowodowymi sądu.

18.07.2023

Student starający się o stypendium socjalne nie uwzględni straty podatkowej

Prawo rodzinne Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Ustalenie dochodu rodziny do celów określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w tym również dla celów ubiegania się o stypendium socjalne, następuje wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dlatego nie ma możliwości pomniejszenia dochodu przed opodatkowaniem o stratę podatkową powstałą w latach ubiegłych.

18.07.2023

Sądy powoli podejmują zawieszone postępowania o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Kredyty frankowe

Po czerwcowym wyroku TSUE sądy podejmują pierwsze sprawy z powództwa banków dotyczące wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, zawieszone właśnie w oczekiwaniu na to rozstrzygnięcie. Jednak nie wszystkie, bo w przypadku części z nich powodem zawieszania było to, że nadal toczy się sprawa wytoczona bankowi przez kredytobiorcę.

17.07.2023

Wynajem agroturystyczny zwolniony z PIT

Domowe finanse PIT

Wynajem mieszkań w ramach agroturystyki gospodarstwa rolnego podlega zwolnieniu z PIT. Właściciele nie mają obowiązku zgłaszania tego faktu ani składania jakiejkolwiek deklaracji do urzędu skarbowego, jeżeli jako podatnicy osiągają dochody z wynajmu mieszkań (do pięciu pokoi) z wyżywieniem w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym.

15.07.2023

Wzrosła liczba polskich piratów na zagranicznych drogach

Turystyka Domowe finanse Transport Ubezpieczenia

W 2022 roku, po trzech z rzędu latach spadków, spowodowanych w dużej mierze ograniczeniami wywołanymi pandemią, wzrosła liczba kolizji z winy kierujących pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi na zagranicznych drogach. Polscy zmotoryzowani byli w ostatnim roku sprawcami 63 tysięcy tego typu zdarzeń. To o trzy tysiące więcej niż w 2021 roku. Postępowanie po kolizji za granicą różni się od postępowania po szkodzie w Polsce. Trzeba pamiętać, by za granicę zabrać papierowe potwierdzenie polisy.

15.07.2023

Odstąpienie od umowy na odległość będzie jeszcze łatwiejsze

Domowe finanse Finanse Prawo unijne

Komisja Europejska chce, aby sklepy internetowe i aplikacje mobilne były wyposażone w funkcję - przycisk, za pomocą którego konsument będzie mógł w łatwy sposób odstąpić od umowy zawartej na odległość. W planach są również dalsze zmiany, w tym dla branży usług finansowych, m.in. w zakresie stosowania w działalności narzędzi typu chatbot i roboadvice – piszą Monika Hughes i Marlena Michalak z kancelarii Bird & Bird.

15.07.2023