Gdańska apelacja nie będzie opiniować kandydatów na sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Odmawiamy udziału w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego do czasu zajęcia stanowiska przez Trybunał Sprawiedliwości UE o zgodności z prawem Unii Europejskiej procedury realizowanej w Krajowej Radzie Sądownictwa - stwierdza w uchwale Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej.

23.11.2018

NSA odracza odwołania kandydatów do SN, bo czeka na odpowiedź TSUE

Wymiar sprawiedliwości

Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował o odroczeniu siedmiu kolejnych odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa wskazujących kandydatów do powołania na sędziów Sądu Najwyższego. Zdaniem NSA trzeba z tym poczekać na odpowiedzi na pytania skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE.

23.11.2018

Adwokaci: Dyscyplinarka dla sędziego, gdy jest delikt

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowscy rzecznicy dyscyplinarni łamią prawo wzywając sędziów na przesłuchania, gdy nie ma uzasadnionego podejrzenia, że doszło do deliktu dyscyplinarnego - piszą adwokaci Jacek Dubois i Michał Zacharski. I doradzają sędziom, że nie muszą stawiać się na takie wezwania. Oceniają też pierwsze działania organów dyscyplinarnych.

23.11.2018

Tajemnica zawodowa nie przeszkadza służbom w podsłuchiwaniu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W 2017 roku policja wnioskowała o zastosowanie kontroli operacyjnej aż 9876 razy, a zarządzono ją w 9725 przypadkach. To rekord ostatnich lat. Niespotykana była też liczba zgód na przedłużenie okresu stosowania podsłuchów. Sądy pozytywnie rozpatrzyły aż 1099 wniosków. To najwięcej od 2010 r. A służby nie przejmują się tym, że podsłuchując adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, wchodzą w posiadanie informacji objętych tajemnicą zawodową.

23.11.2018

Trela: Deforma systemu sprawiedliwości uderza w adwokatów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rolą adwokatów jest dbanie o prawa jednostki. Stąd adwokatura jest zazwyczaj w kontrze do władzy publicznej, a ta ma zakusy by w adwokaturze coś zmienić. Czy potrzebujemy zmian? Tak, ale w zakresie przyspieszania i usprawnienia procesów, ponieważ właśnie tego chcą obywatele - mówi w rozmowie z Prawo.pl prezes NRA Jacek Trela.

23.11.2018

NSA pyta unijny Trybunał o status nowych izb w SN

Wymiar sprawiedliwości

Naczelny Sąd Administracyjny kieruje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pięć pytań prejudycjalnych, dotyczących konkursów do nowych izb Sądu Najwyższego - Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej. Chce wiedzieć, czy konkursy do tych izb były zgodne z prawem unijnym i wnosi o zastosowanie w tej sprawie trybu przyspieszonego.

22.11.2018

Po nowelizacji ustawy o SN będzie nacisk na wycofanie przez KE skargi

Wymiar sprawiedliwości

Skarga powinna być przez Komisję Europejską wycofana z Trybunału Sprawiedliwości, bo "nie ma przedmiotu sporu" - stwierdził wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Wiele wskazuje na to, że to będzie główna linia przekazu polskich władz po uchwaleniu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. KE na razie nie składa żadnych deklaracji.

22.11.2018

Mąż członkini KRS rekomendowany do sądu w Słupsku

Wymiar sprawiedliwości

KRS wybrała czterech kandydatów na sędziów Sądu Okręgowego w Słupsku. Wcześniej uznała za bezpodstawne lub bezprzedmiotowe wnioski ośmiu z 14 sędziów ubiegających się o te stanowiska o wyłączenie większości składu Rady z oceny kandydatur. Mieli oni obawy co do ich bezstronności.

22.11.2018

Wiceszef KE: Naruszanie praworządności szkodzi gospodarce

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Jestem zaniepokojony sytuacją w kilku krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, pod względem praworządności. Sytuacja zatruwa środowisko inwestycyjne, a to szkodzi zatrudnieniu i wzrostowi gospodarczemu - stwierdził wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen.

22.11.2018

Rzecznik pyta MS o prace społeczne jako metodę wychowawczą wobec nieletnich

Wymiar sprawiedliwości

Prace społeczne powinny być częściej stosowane w przypadku nastolatków sprawiających problemy wychowawcze - uważa Rzecznik Praw Dziecka i proponuje resortowi sprawiedliwości urealnienie przepisów w tym zakresie. Wraca też do opracowanych przez siebie standardów pracy w ośrodkach kuratorskich, zmiany - jak ocenia - ułatwiłyby pracę i z dzieckiem, i z jego rodziną.

22.11.2018

W sobotę dzień otwarty u notariuszy

Wymiar sprawiedliwości

Tegoroczna 9. edycja Dnia Otwartego Notariatu, jest poświęcona kwestiom związanym z majątkiem - umowom dotyczącym kupna, sprzedaży nieruchomości, dziedziczeniu. Informacji prawnych udzielać będzie niemal 200 notariuszy, w 19 miastach Polski, w godzinach od 10 do 16.

22.11.2018

Zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym już uchwalone

Wymiar sprawiedliwości

Sejm w ciągu paru godzin uchwalił w środę nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Przewiduje ona powrót do orzekania sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia. W środę wieczorem ustawa wpłynęła do Senatu.

21.11.2018

Sejm pracuje nad zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym

Wymiar sprawiedliwości

Sejm rozpoczął w środę prace nad projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która stworzy podstawę do powrotu do SN tych sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku. Ci, którzy chcieliby pozostać w stanie spoczynku też mają mieć taką możliwość. Ustawa ma też uznać status prezesów SN. Prace nad projektem Sejm rozpocznie już w środę i być może zakończy jeszcze na tym posiedzeniu.

21.11.2018

Mąż kandyduje, żona w Radzie - wniosek o wyłączenie większości członków KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

O wolne stanowisko w Sądzie Okręgowym w Słupsku ubiega się 14 osób. Osiem z nich złożyło wnioski o wyłączenie większości składu Krajowej Rady Sądownictwa z oceny kandydatur. Mają obawy co do ich bezstronności. KRS ma zajmować się tymi kandydaturami podczas trwającego obecnie (do piątku 23 listopada) posiedzenia.

21.11.2018

PiS wycofuje się z części niekonstytucyjnych zmian w SN

Wymiar sprawiedliwości

Pod długich targach z organami UE i kolejnych zwrotach akcji, rządząca partia wycofuje się ze zmian, których celem miała być czystka kadrowa w Sądzie Najwyższym. Nie oznacza to rezygnacji ze wszystkich zmian, ale te najbardziej niekonstytucyjne zostaną cofnięte.

21.11.2018

Prezes SO w Przemyślu: Zdarzają się praktyczne problemy z RODO

Wymiar sprawiedliwości RODO

Widzę potrzebę doregulowania przepisów krajowych do potrzeb RODO. Szczególnie, jeśli chodzi o pracę kuratorów. Dziś mają oni problemy z uzyskaniem informacji od instytucji zobowiązanych do współpracy z nimi – mówi sędzia Jacek Saramaga prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu.

21.11.2018

W PE krytycznie o praworządności w Polsce

Wymiar sprawiedliwości

Żadna z obaw Komisji nie została rozwiązana przez stronę Polską, systemowe zagrożenie dla praworządności w Polsce nadal istnieje – oświadczył we wtorek wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Wtórowała mu duża część eurodeputowanych

20.11.2018

Sprzeczne informacje o stosunku polskich władz do zabezpieczenia TSUE

Wymiar sprawiedliwości

Według wiceszefa KE Fransa Timmermansa polski rząd oświadczył, że aby zrealizować postanowienie unijnego trybunału musi przeprowadzić zmiany legislacyjne. Tymczasem z nieoficjalnych wypowiedzi polskich dyplomatów wynika, że rząd gotów jest uznać stan faktyczny w Sądzie Najwyższym i m.in. nie powoływać do niego nowych sędziów.

20.11.2018

SN: Upadły nie jest stroną, gdy przystępuje do sprawy syndyk

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Gdy w trakcie postępowania upadłościowego wytoczonego przez upadłego przystępuje do niego syndyk, to może domagać się zasądzenia świadczenia na swoją rzecz - orzekł Sąd Najwyższy. Upadły nie jest stroną, bo nie zarządza swoim majątkiem.

20.11.2018