Stanowisko takie szef rządu zaprezentował podczas konferencji naukowej "Wyzwania, rola Rady Legislacyjnej oraz nowe perspektywy", zorganizowanej przez Rządowe Centrum Legislacji oraz Radę Legislacyjną.

Odznaczenia za dobrą robotę legislacyjną

Podczas imprezy premier wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Legislacji. To honorowe wyróżnienie nadawane za szczególne zasługi na rzecz legislacji. Ustanowione rozporządzeniem  Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. W 2021 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki nadał Odznakę Honorową za Zasługi dla Legislacji 122 osobom. W tej grupie osób znajdowały się osoby bezpośrednio zaangażowane w obszarze legislacji rządowej w walkę z negatywnymi skutkami pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV – 2. W 2022 r. odznaczenie otrzymało 6 osób. 

 

 

Rada Legislacyjna to organ opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących systemu prawa. Historycznym poprzednikiem - w okresie II Rzeczypospolitej - była Rada Prawnicza, utworzona na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 12 sierpnia 1926 r. 
Rada wydaje opinie o dokumentach rządowych, w szczególności projektach ustaw oraz projektów innych aktów normatywnych z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, prawem Unii Europejskiej oraz spójności z obowiązującym systemem prawa.

Niska jakość legislacji w Polsce

Wbrew uroczystym nastrojom podczas rządowej konferencji, poziom legislacji w Polsce oceniany jest w ostatnich latach bardzo nisko. Najważniejsze zarzuty to m.in. brak konsultacji społecznych, pomijanie w uzasadnieniach do projektów ustaw informacji o najważniejszych proponowanych zmianach, czy oceny skutków regulacji, które nie uwzględniają szerszego kontekstu i wpływu zmian na prawo i gospodarkę. Tryb prac nad nowym prawem budzi już nawet sprzeciw Rządowego Centrum Legislacji i poszczególnych ministerstw.

 

 

- Rządowe Centrum Legislacji uprzejmie informuje, że w związku z przekazaniem projektu w dniu dzisiejszym i wyznaczonym terminem jego rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów w dniu dzisiejszym – z uwagi na objętość projektowanej ustawy (część normatywna projektu ustawy liczy 256 stron) oraz skomplikowanym charakterem rozwiązań w nim zawartych – nie jest możliwe dokonanie jej oceny prawno-legislacyjnej, w tym również w zakresie sposobu uwzględnienia bądź odniesienia się do uwag RCL zgłoszonych na etapie uzgodnień międzyresortowych, w tak krótkim czasie – napisała parę miesięcy temu Monika Salamończyk, wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji w piśmie do Mariusza Skowrońskiego, sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Więcej: Nawet RCL nie wytrzymał - z legislacją tak źle jeszcze nie było>>

Rzecz dotyczyła projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (UD260), opracowanego przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w ramach rządowego programu Polski Ład.

Czytaj także: 
Nowe prawo kiepskiej jakości to zmora polskiej legislacji i przedsiębiorców>>
Legislacyjna porażka Sejmu - nowe prawo przytłacza firmy>>