"Mapa aplikacji radcowskiej" ma wspomóc przyszłych radców

Wymiar sprawiedliwości

Publikacja ma w sposób syntetyczny przedstawić zasady aplikacji radcowskiej i sposób ich realizacji. Zawiera rozwiązania wypracowane przez Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. To - jak podkreślają jej autorzy - program uwzględniający zarówno wyzwania rynku usług prawniczych - w tym nowe technologie, jak i warsztaty m.in. z zakresu sporządzania pism czy umów.

21.03.2019

Rzecznik dyscyplinarny zajmie się sędziami od postanowienia w sprawie Żurka

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf zwróciła się w czwartek do rzecznika dyscyplinarnego Sądu Najwyższego o rozważenie, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów SN Aleksandra Stępkowskiego i Joanny Lemańskiej, w związku z wydaniem postanowienia dotyczącego odrzucenia odwołania sędziego Waldemara Żurka od decyzji KRS.

21.03.2019

Sędzia Stępkowski o sprawie Żurka: działanie Izby Cywilnej krótkowzroczne

Wymiar sprawiedliwości

Nie chodzi o rozstrzygnięcie w sprawie odwołania sędziego Waldemara Żurka, a o zakwestionowanie powołania wszystkich nowych sędziów SN - mówi sędzia Aleksander Stępkowski odnosząc się do decyzji Izby Cywilnej, która zapytała szerszy skład, czy mógł on odrzucić to odwołanie. Sędzia ocenia, że takie działanie, w dalszej perspektywie będzie destrukcyjne dla całego SN.

21.03.2019

SN: Pierwsze sprawy na nowych zasadach najwcześniej od czerwca

Wymiar sprawiedliwości

Specjalny zespół w Sądzie Najwyższym powołany do analizy i wprowadzania nowego regulaminu nadal pracuje. Pewne kwestie zostały jednak już ustalone - m.in. to, że sprawy przydzielane są według listy alfabetycznej, ale w poszczególnych kategoriach - tak by każdy sędzia miał porównywalną liczbę spraw zarówno tych najtrudniejszych jak i najprostszych.

21.03.2019

Sprawa sędziego Żurka: Izba Cywilna pyta szerszy skład o decyzje Izby Kontroli

Wymiar sprawiedliwości

Zdecydowała o tym ponownie zajmując się wnioskiem o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z rozpatrzenia odwołania sędziego Waldemara Żurka od uchwały KRS o jego przeniesieniu do innego wydziału. 8 marca, zanim Izba Cywilna zajęła się sprawą, sędzia Izby Kontroli Aleksander Stępkowski - jedyny nie objęty wnioskiem - odrzucił to odwołanie.

20.03.2019

Rzecznik dyscyplinarny: Krytyka naszych działań legitymizuje patologię

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Próby kwestionowania legalności oraz trafności merytorycznej działań rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych to wsparcie dla nagannych postaw wśród sędziów - twierdzi Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych. I upomina, rzecznika praw obywatelskich w tej sprawie.

20.03.2019

"Suwerenne" zmiany w sądach przeciw unijnej integracji

Wymiar sprawiedliwości

Każde państwo ma prawo samo decydować o strukturze i organizacji swojego wymiaru sprawiedliwości. Taka narracja, prezentowana przez obecny obóz rządzący w sporze z organami Unii Europejskiej, zderza się siłą rzeczy z jedną z podstaw europejskiej integracji, że w całej unii obowiązują te same zasady prawne, do których wszyscy my Europejczycy możemy mieć zaufanie.

20.03.2019

Rzeczoznawcy boją się nowego standardu wyceny nieruchomości

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo Małe i średnie firmy

Kończą się konsultacje nad projektem standardu zawodowego rzeczoznawców. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapewnia, że regulacja zapewni jednolite normy pracy rzeczoznawców. Ci ostatni mówią wprost - cofamy się do lat 90., to uderzenie w podmioty zainteresowane wyceną nieruchomości, m.in. kredytobiorców.

20.03.2019

Trybunał UE ocenia legalność nowej KRS

Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpoczął we wtorek rozpatrywanie pytań prejudycjalnych polskiego Sądu Najwyższego - czy nowa Krajowa Rada Sądownictwa powołana została zgodnie z unijnymi standardami i czy może stać na straży niezależności sądów. Swoje stanowiska przedstawiły strony, 23 maja będzie opinia rzecznika TSUE, ale nie wiadomo, kiedy zostanie ogłoszone orzeczenie.

19.03.2019

Większość państw za mechanizmem oceny praworządności w UE

Wymiar sprawiedliwości

Ponad 20 państw popiera stworzenie nowego mechanizmu wzajemnej oceny praworządności dla wszystkich w Unii Europejskiej - poinformowali we wtorek minister spraw zagranicznych Belgii Didier Reynders i minister ds. europejskich Niemiec Michael Roth. Polski minister zadeklarował zgodę na mechanizm, "jeśli będzie bezstronny".

19.03.2019

Debata o sile prawa: Nie nabierać się na "szwindel etykiety"

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nigdzie na świecie sędziowie nie doprowadzili do przewrotu, ale zdarzało się, że większość demokratyczna zamach stanu przeprowadziła - zauważyli uczestnicy debaty na temat rządów prawa. Trzeba zwracać uwagę na język rządzących. Władza stosuje dość często legalne wyjaśnienia dla osiągnięcia skutku niezgodnego z prawem, czyli "szwindel etykietę" - podkreślali prawnicy.

19.03.2019

26 ławników może zasilić Sąd Najwyższy

Wymiar sprawiedliwości

Senacka Komisja praw człowieka, praworządności i petycji we wtorek zaakceptowała listę 26 kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne na ławników Sądu Najwyższego oraz zdecydowała o pozostawieniu bez dalszego biegu dwóch pozostałych zgłoszeń wniesionych w terminie. Kandydatury te przejdą do dalszych etapów procedury wyboru ławników.

19.03.2019

RPO przyłącza się do skargi sędziego niepowołanego do SN

Wymiar sprawiedliwości

To jedna ze spraw, w których Naczelny Sąd Administracyjny skierował pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE, dotyczące zgodności z prawem UE procedur wyłaniania sędziów do SN przez Krajową Radę Sądownictwa. W ocenie RPO ta skarga jest precedensowa bo daje możliwość sądowej wykładni przepisów ustaw o KRS i o Sądzie Najwyższym w związku z przepisami Konstytucji i prawa Unii Europejskiej.

19.03.2019

Rząd przyjął zmiany dotyczące zaprzeczania ojcostwa

Wymiar sprawiedliwości

Chodzi o sytuacje kiedy dziecko umiera. Zgodnie z proponowanymi zmianami zaprzeczenie ojcostwa (macierzyństwa) będzie dopuszczalne po śmierci dziecka, jeśli zmarło ono po wszczęciu postępowania. W przypadku śmierci dziecka, które wytoczyło powództwo o zaprzeczenie ojcostwa – powództwa tego będą mogli dochodzić jego zstępni - np. jego dziecko.

19.03.2019

NSA: I prezes SN nie przewlekała rażąco wniosków o udostępnienie umów

Zamówienia publiczne Wymiar sprawiedliwości

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skoro I prezes Sądu Najwyższego miała przeświadczenie o poprawności dokonanej wykładni ustawy o dostępie do informacji publicznej, to nie można mówić o rażącej przewlekłości postępowania. Sąd administracyjny nie wymierzy w tej sytuacji kary finansowej.

19.03.2019

SN: Są już terminy dla pierwszych skarg nadzwyczajnych

Wymiar sprawiedliwości

Pod koniec marca trzyosobowy skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu najwyższego rozpozna pierwszą skargę nadzwyczajną, dotyczącą dwóch sprzecznych orzeczeń w rodzinie rolników. Terminy rozpatrzenie kolejnych dwóch skarg - przez składy 7-osobowe wyznaczono na początek kwietnia - ustaliło Prawo.pl.

19.03.2019

Unijny trybunał zajmie się statusem KRS

Wymiar sprawiedliwości

We wtorek 19 marca 2019 r. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbędzie się rozprawa w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego dotyczących m.in. zdolności Krajowej Rady Sądownictwa do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

18.03.2019

Sędzia Markiewicz: Jeden urząd sędziego to dobry pomysł, ale obecnie niebezpieczny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zniesienie podziału sędziów na rejonowych, okręgowych i apelacyjnych ma uzasadnienie, ale wdrożenie tej zmiany jest ryzykowne i może być wykorzystane do czystek kadrowych w sądach - twierdzi sędzia Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

18.03.2019