Kuratorzy sądowi doczekają się nowelizacji swojej ustawy? Jest zapowiedź MS

Wymiar sprawiedliwości

Wkrótce mają zostać sfinalizowane prace nad projektem obszernej nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych - poinformował o tym podczas konferencji "Nowoczesne Państwo-Nowoczesna Kuratela 20 lat ustawy o kuratorach sądowych", która odbywa się w Warszawie, Michał Woś wiceminister sprawiedliwości. Zapewnił też, że przy pracach nad regulacją będą brane pod uwagę postulaty kuratorów.

08.09.2021

Długotrwałe areszty nadal polskim problemem - będzie ocena wykonania wyroków ETPC

Wymiar sprawiedliwości

We wrześniu Komitet Ministrów Rady Europy znów będzie zajmował się wykonywaniem wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Za niewykonany wciąż uznawany jest wyrok w sprawie Burża przeciwko Polsce, dotyczący długotrwałego stosowania tymczasowego aresztowania. W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka problem nadal istnieje,

08.09.2021

MS: Komisja Europejska uderza w polski porządek prawny

Wymiar sprawiedliwości Prawo europejskie

Decyzja Komisji Europejskiej, że zwróci się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych w sprawie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, to kolejny przejaw agresji Komisji wobec Polski, próba ograniczenia naszej suwerenności - powiedział we wtorek Zbigniew Ziobro minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

07.09.2021

Jest wniosek do TSUE o kary za brak zawieszenia Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo europejskie

Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych z 14 lipca, w których Trybunał nakazał natychmaistowe zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Izba nadal działa, chociaż nie wszystkie rozprawy dochodzą do skutku.

07.09.2021

Zgromadzenie Izby Cywilnej SN zerwane - sędziowie czekają na odpowiedź TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

We wtorek 7 września 2021 roku odbyło się Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zwołane w celu wyboru kandydatów na prezesa Izby. W zgromadzeniu wzięło udział 23 z 26 sędziów Izby. Grupa sędziów zerwała obrady, gdyż uznała, że jest związana uchwałą z czerwca br. o odroczeniu zgromadzenia do czasu rozpoznania pytań prejudycjalnych przez Trybunał Sprawiedliwości

07.09.2021

Bunt sędziego Rocha czy nieporozumienie w Izbie Dyscyplinarnej?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na posiedzenie 6 września br. nie stawił się jeden z sędziów Izby Dyscyplinarnej Adam Roch. Z tego powodu nie odbyła się rozprawa Izby w sprawie immunitetowej sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego. Przewodniczący składu sporządził notatkę służbową, w której zaznaczył, że w aktach sprawy brak jest oświadczenia sędziego Rocha i informacji o przyczynach niestawiennictwa.

07.09.2021

Sądy mogą, ale rzadko informują strony jak widzą sprawę - zmiana w kpc ma ich do tego zachęcić

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Nowelizacja procedury cywilnej z 2019 r. dała sędziom możliwość sygnalizowania stronom, w jakim kierunku idzie sprawa. Jednak rozwiązanie, które miało być rewolucją i motywacją do ugód, w praktyce się nie sprawdziło. Część sędziów nie wie jak je stosować, inni obawiają się posądzenia o stronniczość. Teraz resort sprawiedliwości chce ich do tego zachęcić i doprecyzować, co mogą powiedzieć.

07.09.2021

MS poprawia zarządzenie związane z e-doręczeniami

Wymiar sprawiedliwości

Do sędziów trafił projekt zmian w zarządzeniu w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej. Ma zostać zmodyfikowana lista dokumentów doręczanych bez podpisu. Regulacja ma precyzować również, że wyrok doręczany będzie poprzez portal informacyjny sądu wraz z uzasadnieniem.

07.09.2021

Walka z oszustami ubezpieczeniowymi skuteczna, ale raczej bez organów ścigania

Wymiar sprawiedliwości Rynek Finanse Ubezpieczenia

W 2020 r. wykryto w Polsce ponad 23 tys. przypadków wyłudzeń odszkodowań. Udaremniono nienależne wypłaty na prawie 401 mln złotych. Prawie 7 tys. przypadków dotyczyło ubezpieczeń na życie, większość - ponad 16 tys., ubezpieczeń majątkowych. Sprawcom udaje się wyłudzić odszkodowanie zaledwie w kilkunastu procentach prób. Większość podejmowanych działań to usiłowania, których skutki są skutecznie blokowane.

06.09.2021

SN: Firma nie może konsumentowi narzucać lokalizacji sądu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Zapis w umowie określający właściwość sądu według miejsca działalności przedsiębiorcy umożliwia swego rodzaju „manipulowanie” właściwością miejscową i skierowanie sprawy do sądu korzystniej dla siebie położonego. Pozbawia też konsumenta dogodności polegającej na prowadzeniu procesu przed sądem miejsca jego zamieszkania, w zależności od tego, jakie miejsce wskaże jako miejsce płatności

06.09.2021

Sędzia Hildebrand-Mrowiec: Empatia i kompetencje miękkie kluczowe w pracy sędziów rodzinnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Aby dobrze rozstrzygnąć sprawęw w sądzie rodzinnym, musimy umieć rozmawiać z dziećmi, osobami chorymi psychicznie lub uzależnionymi. Nie każdy sędzia ma takie kompetencje i nie sądzę, aby każdy mógł nauczyć się tego na szkoleniach – mówi Dorota Hildebrand– Mrowiec, sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu, prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.

06.09.2021

MS: Już 35 proc. e-rozpraw w sądach

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Ostatnie lata w wymiarze sprawiedliwości i instytucjach z nim związanych to prawdziwa rewolucja cyfrowa. Już 35 proc. wszystkich postępowań sądowych jest prowadzonych elektronicznie - infromuje Ministerstwo Sprawiedliwości. I podkreśla, że z powodzeniem wprowadza wspólny elektroniczny system dla sądownictwa, coraz bardziej rezygnując z dokumentów papierowych.

04.09.2021

Jazda po pijanemu - wciąż z przyzwoleniem społecznym i czasem zbyt niską karą

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Kodeks daje odpowiednie narzędzia do karania za jazdę „na podwójnym gazie” – zamiast lansować kolejne nowele zaostrzające kary, potrzeba porządnego egzekwowania już obowiązujących przepisów. Grzywna nie musi być niska, a prace społecznie użyteczne mogą być bardzo pouczające, nawet dla celebryty. Walki z plagą pijanych kierowców nie da się natomiast wygrać bez zmiany mentalności.

04.09.2021

Spór o status "nowych" sędziów blokuje uchwałę w sprawie kredytów frankowych

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo europejskie

Może to być węzeł gordyjski, w efekcie którego nie doczekamy się w najbliższych latach ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii frankowej. Sędziowie Sądu Najwyższego wybrani przez neoKRS wyrażają żal z tego powodu, ale twierdzą, że kompromis był potrzebny, aby załagodzić spór w Sądzie Najwyższym. Z drugiej strony, podjęcie uchwały groziłoby jeszcze większym chaosem prawnym.

03.09.2021

Górski: Sąd Najwyższy z "nowymi" sędziami nie wyda dobrej uchwały frankowej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Wbrew oczekiwaniom, Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie wydała w czwartek uchwały w sprawie kredytów frankowych. Skierowała pytania do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie prawidłowości powołania "nowych" sędziów. W sytuacji, gdy znana już jest linia orzecznicza TSUE w tej sprawie może to oznaczać, że przyjęcie takiej uchwały przez całą izbę nie będzie prędko możliwe.

03.09.2021

Kolejny przypadek śmierci przy interwencji policji - RPO o możliwym wyczerpaniu znamion tortur

Wymiar sprawiedliwości

Minął zaledwie miesiąc od śmierci mężczyzny z Lubina, który był obezwładniany przez policję, a media donoszą o kolejnej tego typu sprawie. Tym razem chodzi o 25-latka, który miał umrzeć w izbie wytrzeźwień po interwencji policji i pracowników placówki. O wyjaśnienia w tej sprawie wystąpił już RPO, a eksperci zwracają uwagę m.in. na brak procedur

03.09.2021

Komornikom coraz trudniej na rynku, chcą waloryzacji opłat egzekucyjnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pandemia dała się mocno we znaki także kancelariom komorniczym. Sytuacji nie ułatwiają zmiany wprowadzone ustawą z 2019 roku, które de facto zmniejszyły opłaty egzekucyjne. W środowisku coraz częściej słychać głosy, że konieczne są zmiany - w przeciwnym razie komornicy nie będą w stanie się utrzymać, a już teraz wielu z nich szuka miejsca w innych zawodach prawniczych.

03.09.2021

KE: Nie będzie pieniędzy z funduszu odbudowy, dopóki Polska podważa prymat prawa UE

Wymiar sprawiedliwości Prawo europejskie

Komisja Europejska wstrzymuje akceptację polskiego Krajowego Planu Odbudowy i w konsekwencji wypłaty z unijnego Funduszu Odbudowy m.in. ze względu na kwestionowanie przez rząd w Warszawie prymatu prawa UE i skierowanie tej sprawy do TK - powiedział w komisarz UE do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni. Jego wypowiedź potwierdziła Komisja Europejska.

02.09.2021

SN: Prusinowski nowym prezesem Izby Pracy, Manowska pokieruje Izbą Cywilną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent Andrzej Duda powołał sędziego Piotra Prusinowskiego na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a pierwszej prezes SN powierzył obowiązek kierowania Izbą Cywilną. Kadencje dotychczasowych szefów tych Izb - Józefa Iwulskiego i Dariusza Zawistowskiego - upłyneły 30 września br.

02.09.2021