Zarządzenia asystenta mogą usprawnić procesy, ale nie zawsze mogą być wydane

Wymiar sprawiedliwości

W sprawach cywilnych asystenci sędziów mogą wydawać niektóre zarządzenia i w pewnym zakresie - sami nadawać sprawom bieg. Sądom brakuje etatów, więc sędziowie nie mogą liczyć na stałą współpracę z jednym asystentem. Rotacja pracowników oraz różne modele pracy sędziów sprawiają, że nie zawsze da się optymalnie wykorzystać możliwość wydawania zarządzeń przez asystentów.

30.07.2021

Fikcja doręczenia nadal obowiązuje

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Przepis przewidujący doręczanie pism procesowych przez komornika obowiązuje już od ponad półtora roku, jednak wciąż wywołuje wiele wątpliwości w praktyce. Większość sędziów zdaje się traktować wprowadzoną regulację zbyt restrykcyjnie, co niejednokrotnie pozbawia wierzycieli możliwości dochodzenia ich roszczeń na drodze sądowej - pisze adwokat Anna Pioch.

30.07.2021

Pierwsze wystąpienie nowego RPO do MS w sprawie kary łącznej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Przepisy o tzw. karze łącznej z tarczy 4.0 są niesprawiedliwe dla skazanych. Uniemożliwiają bowiem orzekanie jednej kary łącznej za wszystkie popełnione przestępstwa, które dotychczas podlegały łączeniu. Taka sytuacja może wynikać z szybkiego tworzenia prawa w czasie pandemii.

29.07.2021

Protesty w wymiarze sprawiedliwości: o wyższe płace i przestrzeganie wyroków TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Stop zamrażaniu płac, nie zamrażajcie nam pensji - apelowali do rządu w czwartek, 29 lipca, pracownicy sądów i prokuratury. W środę natomiast 92 sędziów Sądu Najwyższego - czynnych i w stanie spoczynku, wzywało w pisemnym apelu wszystkie organy państwa - w tym sędziów, do wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

29.07.2021

Sąd naruszył prawo oskarżonego do obrony. Rzecznik składa kasację

Wymiar sprawiedliwości

Kierowcę samochodu ukarano grzywną za zaparkowanie na chodniku, na wysokości przejścia dla pieszych. Rzecznik Praw Obywatelskich składa kasację na jego korzyść. Okazało się bowiem, że obwiniony nie mógł osobiście bronić się przed sądem.

29.07.2021

W sądach pracy papier wciąż górą

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Coraz częściej sądy powszechne w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy odstępują od elektronicznych doręczeń. Wszystko dlatego, że system ma wiele błędów i jest uciążliwy dla pełnomocników, którzy zasypują sądy pytaniami. Zdaniem ekspertów, najpóźniej w ciągu kilku tygodni przepisy będą musiały zostać zmienione.

29.07.2021

Sąd: Stanowisko kuratora kluczowe w procesie sądowym

Wymiar sprawiedliwości

Częściowo ubezwłasnowolniony domagał się zasądzenia na jego rzecz 30.000 zł, powołując się na to, że strona pozwana prześladuje go. Kurator powoda został wezwany do przedstawienia swojego stanowiska w sprawie w zakreślonym terminie pod rygorem odrzucenia pozwu. W terminie takie oświadczenie nie zostało złożone, więc postępowanie nie może być prowadzone - orzekł Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie.

29.07.2021

500 zł za przemieszczanie się bez uzasadnienia i bez maseczki. Następna "covidowa" kasacja RPO

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Nie wolno ukarać osoby, która naruszyła w kwietniu ubr. zakaz przemieszczania się z przyczyny innej, niż zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego oraz nie stosującej się do obowiązku zakrywania ust i nosa - tak uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Po raz kolejny wystąpił z kasacją w tej sprawie.

28.07.2021

UOKiK: Operatorzy komórkowi nie mogą narzucać płatnych usług dodatkowych

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Operator telefonii komórkowej, przedłużając lub zawierając umowę z klientem, musi zapytać, czy zgadza się na włączenie płatnych usług dodatkowych. Nie zawsze tak jest. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił Orange Polska i P4 zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

28.07.2021

W sądach wojskowych - cała władza dla prezesów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rządowy projekt ustawy nowelizujący Prawo o ustroju sądów wojskowych stanowi ingerencję w zakres samorządności sędziowskiej. O wyborze kandydatów na sędziów wojskowych będzie decydować kolegium sądu okręgowego, składające się z sędziów funkcyjnych, a nie - jak do tej pory - zgromadzenie sędziów. Minister obrony będzie planował finanse takich sądów, a następnie... o nich decydował.

28.07.2021

Dr Szmid: Moment wprowadzenia e-KRS niezbyt dobry dla przedsiębiorców

Wymiar sprawiedliwości Spółki

E-KRS już działa, a wątpliwości nadal jest wiele. Główna dotyczy tego, że przedsiębiorcy obligatoryjnie muszą korzystać z tego systemu teleinformatycznego. A to oznacza rewolucyjną zmianę dla około 90 proc. spośród nich i to bez okresu przejściowego. Do tego dochodzi kwestia ochrony danych osobowych, czy choćby problemy techniczne - pisze adwokat dr Kamil Szmid.

28.07.2021

Nowe technologie w wymiarze sprawiedliwości są niezbędne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zdaniem prawników, wprowadzenie nowych technologii jest niezbędne w wymiarze sprawiedliwości i stanowi naturalną konsekwencję zmieniającej się rzeczywistości społecznej i prawnej. Może być także jedyną odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stoją obecnie sądy. Szczególnie pokazuje to pandemia koronawirusa i konieczność przejścia przez prawników na tryb pracy zdalnej lub hybrydowej.

28.07.2021

Stwierdzenie ojcostwa bez dowodów - skarga nadzwyczajna RPO uwzględniona

Wymiar sprawiedliwości

Mężczyzna został uznany przez sąd za ojca dziecka i obciążony m.in. alimentami i zwrotem wydatków matce dziecka. Sąd oparł się jednak wyłącznie na jej twierdzeniach - pozwany nie brał udziału w procesie o ustalenie ojcostwa, bo sąd nie był w stanie ustalić jego adresu. Sąd Najwyższy uwzględnił we wtorek 27 lipca skargę nadzwyczajną Rzecznika Praw Obywatelskich, który stanął w obronie ojca i jego prawa do prywatności.

27.07.2021

SN: Różne terminy przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Rozłożenie świadczenia jednorazowego na raty skutkuje różnymi terminami rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę poszczególnych wymaganych rat, zgodnie z art. 120 kodeksu cywilnego - taką uchwałę w składzie trzech sędziów podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej 27 lipca br. Uchwała ta ma duże znaczenie dla kredytobiorców i pożyczkobiorców, którzy spóźniają się ze spłacaniem rat.

27.07.2021

Do prezydenta trafiła kolejna nominacja na sędziego Izby Dyscyplinarnej SN

Wymiar sprawiedliwości

Wniosek Krajowej Rady Sądownictwa o powołanie członka tej Rady sędziego Rafała Puchalskiego do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego trafił do prezydenta. Ostateczna decyzja o nominacji będzie należała do głowy państwa. W styczniu ubiegłego roku KRS wybrała Puchalskiego, obok pięciu innych kandydatów, na sędziego Izby Dyscyplinarnej

27.07.2021

Sędziowie TK w stanie spoczynku w obronie Marka Safjana, po publikacji Gazety Polskiej

Wymiar sprawiedliwości

"Gazeta Polska" na okładce zaplanowanego na jutro wydania umieściła zdjęcie prof. Safjana z podpisem mówiącym o tym, że ojciec profesora był rzekomo "funkcjonariuszem hitlerowskiego Grenzschutzu" i "współpracownikiem sowieckiej Informacji Wojskowej", a profesor "Wydał wyrok na Polskę". Głos zajęło 26 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, którzy domagają się, aby sprawą szkalowania prof. Safjana zajęła się prokuratura.

27.07.2021

Obywatele i firmy priorytetem przy informatyzacji sądów

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Punktem odniesienia dla wprowadzanych w życie projektów informatyzujących polski wymiar sprawiedliwości powinni być obywatele oraz przedsiębiorcy, a nie profesjonalni pełnomocnicy. Większy nacisk powinien zostać położony na to, by dobrze tłumaczyć funkcjonalności portali sądowych i projektować je w taki sposób, by trudno było o ewentualne błędy przy składaniu wniosków i pism.

27.07.2021

Prowizoryczne doręczenia elektroniczne w sądzie – czyli „blockchain” po polsku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Od początku lipca funkcjonuje doręczenie elektroniczne dokonywane przez Portal Informacyjny Sądów. I coraz bardziej widoczna jest prowizorka regulacji covidowej, która objawia się w braku funkcjonalności systemu i poważnych trudnościach prawników „procesowych” w przeglądaniu wszystkich dokumentów, odnajdywaniu pism, itd., ale w słabym zabezpieczeniu pism sądowych.

27.07.2021

Pułapka „Alicji” - kłopotliwy kredyt można unieważnić

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo Finanse

Nie tylko frankowicze wygrywają z bankami - za nieważną można też uznać umowę kredytu w złotych. Taki wyrok zapadł niedawno w sprawie słynnego kredytu na cele mieszkaniowe z odroczoną płatnością, znanego jako kredyt „Alicja”. Według sądu nie informowano kredytobiorców w sposób jasny, że tak wyliczona rata nie dawała gwarancji spłaty zobowiązania.

27.07.2021