MS planuje likwidację sądów apelacyjnych i powołanie sędziów pokoju

Wymiar sprawiedliwości

Resort sprawiedliwości w kolejnym etapie reformy sądownictwa chce zlikwidować sądy apelacyjne, wprowadzić wspólny dla wszystkich sędziów urząd sędziego sądu powszechnego oraz sędziów pokoju. Pomysł konsolidacji nie jest niczym nowym, sędziowie oceniają jednak, że takie pójście na skróty doprowadzi do katastrofy. Obawiają się też czystek kadrowych.

13.03.2019

SA: Brak awiza z sądu? To strona ma przedstawić dowody

Wymiar sprawiedliwości

Gołosłowne twierdzenia powoda, iż nie on otrzymał awiza, nie są wystarczające do uznania, że doręczenie pisma było wadliwe. Strona może kwestionować prawidłowość doręczenia, ale powinna przedstawić sądowi stosowne dowody. Należy wówczas dostarczyć np. potwierdzenie złożenia reklamacji na poczcie- orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.

13.03.2019

SN czeka na TSUE - orzekanie nowych sędziów po 19 marca

Wymiar sprawiedliwości

Terminy spraw w tzw. starych izbach Sądu Najwyższego z udziałem nowych sędziów są wyznaczane, ale po 19 marca, bo wtedy Trybunał Sprawiedliwości UE ma zająć się pytaniami prejudycjalnymi, czy nowa KRS, która ich wybrała, może stać na straży niezależności sądów. W ocenie prezesa Izby Cywilnej Dariusza Zawistowskiego, nawet jeśli TSUE nie wyda wtedy wyroku, będzie to argument dla pełnomocników stron i zwiększy się odpowiedzialność nowych sędziów.

13.03.2019

Strasburg: Źle mianowany sędzia nie gwarantuje prawa do uczciwego procesu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sprawa osądzona przez sędziego mianowanego na to stanowisko z naruszeniem przepisów krajowych, stanowi naruszenie Konwencji w zakresie w jakim gwarantuje ona prawo do rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd ustanowiony przez prawo - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka.

12.03.2019

RPO ostrzega TK: postępowanie ws. KRS będzie nieważne

Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny na 14 marca wyznaczył ogłoszenie wyroku w sprawie nowelizacji przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa. Tymczasem Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, że dopiero 22 marca upływa ustawowy termin zgłoszenia przez niego udziału i przedstawienia stanowiska w tej sprawie. Wyznaczenie wcześniejszej daty - jak ocenia - to naruszenie przepisów ustawy o RPO oraz o samym TK.

12.03.2019

Prawnicy i psychologowie razem przeciw "mowie nienawiści"

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Mowa nienawiści staje się dla społeczeństwa czymś coraz bardziej akceptowalnym - alarmują eksperci. I jako dowód podają to, że hejt w internecie przestaje być anonimowy. Zagrożeniom wynikającym ze zbyt pobłażliwego podejścia do problemu poświęcona ma być wspólna akcja edukacyjna prawników, psychologów i dziennikarzy.

12.03.2019

Rzecznik dyscyplinarny sprawdzi opóźnienia szefa KRS w sporządzaniu uzasadnień

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Podjęte zostały czynności wyjaśniające w sprawie możliwych nieusprawiedliwionych opóźnień w sporządzenia uzasadnień wyroków przez sędziego Leszka Mazura (fot.), przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa - poinformował w poniedziałek rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab.

11.03.2019

Tłumaczka premierów nie będzie zwolniona z tajemnicy zawodowej

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Prokurator w wystarczającym stopniu nie uzasadnił istnienia przesłanki dobra wymiaru sprawiedliwości dla takiego zwolnienia - tak warszawski Sąd Okręgowy uzasadnił postanowienie uchylające decyzję prokuratora o zwolnieniu na potrzeby śledztwa z tajemnicy tłumaczki m.in. b. premiera Donalda Tuska.

11.03.2019

Reforma sądownictwa, wsparcie pracowników sądów - priorytety Iustitii na 2019 r.

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zapowiada działania na rzecz przygotowania - jak podkreśla - realnej reformy sądownictwa. Chce zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, zwiększenia kompetencji samorządu sędziowskiego i udziału obywateli w funkcjonowaniu sądownictwa. Zapowiada też obronę sędziów przed dyscyplinarkami i wspieranie postulatów pracowników wymiaru sprawiedliwości.

11.03.2019

SN: Sądu nie interesują stawki ustalone między adwokatem i jego klientem 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Oskarżony i obrońca ustalili, że w postępowaniu kasacyjnym koszt obrony wyniesie niemal 19 tys. zł. Choć obrońca dysponował fakturami VAT na tę kwotę, to sąd nie mógł przyznać jej obrońcy od Skarbu Państwa. Wynagrodzenie dla adwokata nie może bowiem przewyższać stawek wynikających z przepisów - podkreślił Sąd Najwyższy.

11.03.2019

SN zmaga się z nowym regulaminem - 2 tys. spraw wyznaczono na starych zasadach

Wymiar sprawiedliwości

W okresie siedmiodniowego vacatio legis dla rozporządzenia prezydenta wprowadzającego nowy Regulamin Sądu Najwyższego, w SN wyznaczono sprawy na kolejne kilka miesięcy, w sumie ponad 2 tysiące - będą, zgodnie z zapisem regulacji rozpoznawane na starych zasadach. W tym czasie - jak mówi - prezes Izby Cywilnej sędzia Dariusz Zawistowski specjalny zespół SN będzie szukać rozwiązań.

11.03.2019

MS chce bezwzględnego dożywocia, prawnicy mówią o pogrzebaniu resocjalizacji

Wymiar sprawiedliwości

Z roku na rok zwiększa się liczba skazanych na dożywocie - w polskich więzieniach jest ich już 439. Ubiegły rok był rekordowy - przybyło ich aż 30, przy średniej rzędu kilkunastu osób. Resort sprawiedliwości chce wprowadzić bezwzględne dożywocie, ale prawnicy przestrzegają przed stworzeniem grupy "bezkarnych" więźniów, którzy nie będą już mieć żadnej motywacji do poprawy.

11.03.2019

Sędzia ma dyscyplinarkę za wystąpienie o pożyczkę mieszkaniową

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zarzut uchybienia godności urzędu postawił Elżbiecie F., sędziemu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych. Jak poinformował w niedzielę, chodzi o wystąpienie o pomoc mieszkaniową w sytuacji, gdy nie miała problemów mieszkaniowych.

10.03.2019

Gersdorf o sprawie sędziego Żurka: w SN problemy wewnętrzne

Wymiar sprawiedliwości

Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN odrzuciła odwołanie sędziego Waldemara Żurka od uchwały KRS dotyczącej jego przeniesienia do innego wydziału sądu, mimo że w Izbie Cywilnej czeka na rozpatrzenie wniosek o wyłączenie sędziów z rozpoznawania odwołania. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf podkreśliła, że nie cieszy jej, że tak się stało. Decyzję nowej Izby podsumowała krótko "zapadła bez akt".

09.03.2019

Zebranie delegatów "Iustitii": Walka o niezależność sądownictwa trwa

Wymiar sprawiedliwości

Codzienna praca sędziów, dbanie o staranność i sprawiedliwość w orzecznictwie, stosowania równego prawa wobec wszystkich i kontakt, wspieranie obywateli - to w ocenie prawników biorących udział w XXIV Zwyczajnym Zebraniu Delegatów "Iustitii" klucz do dalszej walki o niezależność sądów.

09.03.2019

1 czerwca - II Kongres Prawników Polskich

Wymiar sprawiedliwości

II Kongres Prawników ma odbyć się w Poznaniu - organizowany jest wspólnie przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Krajową Radę Radców Prawnych i Naczelną Radę Adwokacką. Jak deklarują organizatorzy, celem Kongresu ma być debata o założeniach zmian w wymiarze sprawiedliwości.

09.03.2019

Polska zabójczyni - narzędziem nóż, ofiarą kat

Wymiar sprawiedliwości

W polskich więzieniach przebywa obecnie blisko siedemset zabójczyń. Większość skazanych za zabójstwo, część - za dzieciobójstwo. I choć jak mówią prawnicy, każda z tych spraw jest inna, przeważają te z podobnym scenariuszem - to tzw. zabójstwa kuchenne, czyli wieloletnia przemoc domowa, zakończona zabiciem kata przez jego ofiarę.

09.03.2019

Sprzeczne decyzje dwóch izb SN w sprawie sędziego Żurka

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN odrzuciła w piątek odwołanie sędziego Waldemara Żurka od uchwały KRS dotyczącej jego przeniesienia do innego wydziału sądu. Decyzja została podjęta, mimo że w Izbie Cywilnej SN czeka na rozpatrzenie wniosek o wyłączenie sędziów Izby Kontroli z rozpoznawania tego odwołania.

08.03.2019

Kurator - zawód wysokiego ryzyka, konieczne zmiany przepisów

Wymiar sprawiedliwości

Kuratorzy sądowi chcą, by w nowej ustawie zadbano o ich bezpieczeństwo i zabiegają m.in. o wprowadzenie dodatku za trudne warunki pracy. Z badań wynika, że zaledwie 2,5 proc. spośród nich podczas wykonywania obowiązków czuje się bezpiecznie.

08.03.2019