Dane takie przedstawił wiceprezes ZBP Tadeusz Białek podczas środowej konferencji prasowej. Zastrzegł, że trzeba jeszcze pamiętać o kilku tysiącach spraw, które są jeszcze na etapie korespondencji, a więc nie zostały odnotowane w korespondencji. Jego zdaniem, można jeszcze spodziewać się wzrostu liczby pozwów składanych do sądów. - Jedną z przyczyn jest brak oczekiwanego od wielu miesięcy stanowiska Izby Cywilnej w sprawie kredytów hipotecznych. Stanowisko to miało zostać określone w odpowiedzi Izby Cywilnej na sześć pytań postawionych Izbie przez I prezes Sądu Najwyższego - mówił Bałek. Przypomniał, że kolejny termin posiedzenia Izby Cywilnej w tej sprawie wyznaczono na początek września.

Czytaj w LEX: Konstruowanie roszczenia w pozwie frankowym – zagadnienia praktyczne >

Większość spraw wygrana przez klientów

Wiceprezes Związku Banków Polskich stwierdził, że spośród tych spraw, które nie mają prawomocnego rozstrzygnięcia i znajdują się w drugiej instancji, 83 proc. z nich zostały wygranych przez klientów.

Zobacz w LEX: Wyliczenie wysokości roszczenia oraz rozliczenie stron nieważnej umowy kredytu - nagranie ze szkolenia >

Wskazał, że obecnie sądy pierwszej instancji najczęściej orzekają unieważnienie umowy, zmniejszył się odsetek spraw, w których orzekane jest „odfrankowienie” kredytu, a więc sąd uznaje umowę złotową oprocentowaną według stawek LIBOR.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Konsekwencje stwierdzenia abuzywności klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej) dla ważności całej umowy kredytu frankowego >

-  Spośród spraw rozstrzygniętych w drugiej instancji – a było ich 213 – korzystnych dla banków rozstrzygnięć jest 41 proc., a dla klientów – 59 proc. – poinformował Tadeusz Białek.

Czytaj: Frankowicze chętnie wnioskują o zawieszenie płatności rat>>

Czytaj w LEX: Teoria salda czy teoria dwóch kondykcji? Zasady rozliczeń z nieważnej umowy kredytu frankowego >