Nie będzie apelu w obronie Juszczyszyna - prezes Nawacki podarł uchwały

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziom Sądu Rejonowego w Olsztynie nie udało się w piątek uchwalić apelu do prezesa sądu o zaniechanie działań utrudniających sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków. Maciej Nawacki zerwał zgromadzenie i podarł publicznie projekty proponowanych uchwał.

07.02.2020

TK później zajmie się uchwałą Sądu Najwyższego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie 25 lutego tylko 3 marca br Trybunał Konstytucyjny rozpoznana wniosek marszałek Sejmu ws. sporu kompetencyjnego między Sejmem, prezydentem a Sądem Najwyższym, w związku z uchwałą SN z 23 stycznia dotyczącą statusu sędziów powołanych z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa.  

07.02.2020

Nowelizacja dyscyplinująca sędziów już w Dzienniku Ustaw

Wymiar sprawiedliwości

Zaledwie dwa dni po podpisaniu przez prezydenta, opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację ustaw o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym. Ma wejść w życie po siedmiu dniach od publikacji. Wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów m.in. za kwestionowanie statusu "nowych" powołanych z udziałem obecnej KRS.

06.02.2020

Łazarska: Wszyscy "nowi" sędziowie dotknięci tą samą wadą systemową

Wymiar sprawiedliwości

Prawo do niezawisłego i niezależnego sądu jest niestopniowalne, nie da się zadekretować innych wymagań niezależności dla sądów wyższego i niższego szczebla - mówi Prawo.pl sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, komentując pisemne uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z 23 stycznia br. Dodaje, że brakuje w niej odniesienia do tzw. ustawy kagańcowej.

06.02.2020

Sędziowie zastępują Juszczyszyna, ale nie uznają jego zawieszenia 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego sędzia Paweł Juszczyszyn nie rozpatrywał spraw wyznaczonych na czwartek w olsztyńskim Sądzie Rejonowym. Zastąpili go inni, wylosowani sędziowie, którzy jednak zaznaczali, że zgodnie z uchwałą SN Izba Dyscyplinarna nie była uprawniona do zawieszenia Juszczyszyna.

06.02.2020

Prokuratura nie zajmie się wyborami do Rady Ławniczej SN

Wymiar sprawiedliwości

W ocenie grupy ławników podczas majowych wyborów mogło dojść do szeregu nieprawidłowości, m.in. celowego zniszczenia lub ukrywania kart wyborczych. Prokuratura Rejonowa Śródmieście-Północ odmówiła jednak wszczęcia dochodzenia - jak ustaliło Prawo.pl. Uzasadniła to brakiem znamion czynu zabronionego. Zawiadamiający zapowiadają zażalenie.

06.02.2020

SN: Weryfikacja "nowego" sędziego uzależniona od rodzaju sądu i sprawy

Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy dopuszcza okoliczności, które mimo wadliwości procedury powołania na stanowisko "nowego" sędziego, mogłyby świadczyć o zachowaniu minimalnego standardu bezstronności i niezawisłości. Jakie? Gdy chodzi o osobę, który spełniałaby kryteria, także podczas wyboru przez KRS w innym składzie.

06.02.2020

Sędzia Gąciarek: KRS powinna ocenić bezstronność rzecznika dyscyplinarnego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W obecnym stanie prawnym nie ma organu właściwego do rozpoznania wniosków o wyłączenie z udziału w sprawie rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych lub jego zastępców - mówi sędzia Piotr Gąciarek. - Ale byłoby absurdem przyjmować, że rzecznik dyscyplinarny mianowany przez ministra sprawiedliwości jest bezstronny z samej definicji - dodaje.

06.02.2020

Komitet Helsiński: Represje wobec sędziów ograniczą prawa człowieka

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie ma praw człowieka bez niezależnych, niezawisłych sądów. Ustawa dyscyplinująca sędziów ma na celu ograniczenie niezależności sądów, a przecież art. 173 Konstytucji mówi, że sądy „są władzą odrębną i niezależną od innych władz – stwierdził w ogłoszonym w środę stanowisku Komitet Helsiński w Polsce.

05.02.2020

Jest uzasadnienie uchwały trzech izb SN w sprawie statusu nowych sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na stronie internetowej Sądu Najwyższego zamieszczone zostało w środę uzasadnienie uchwały połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23 stycznia 2020 r., które stwierdziły, że można podważać prawo sędziów powołanych z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa do orzekania.

05.02.2020

Minister blokuje skargi emerytalne byłych funkcjonariuszy, by nie dotarły do Strasburga

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty

Sądy powszechne nie muszą zawieszać spraw dotyczących zmniejszonych emerytur byłych funkcjonariuszy służb PRL, czekając na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Mijają już dwa lata od złożenia tego wniosku do TK, ale dopóki przy władzy jest obecna partia, Trybunał nie rozstrzygnie sporu - uważają pełnomocnicy stron skarżących.

05.02.2020

Prof. Strzembosz: Nowa ustawa to policzek wymierzony TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustaw sądowych i ta ustawa jest prowokacją. Jest właściwie daniem w twarz Trybunałowi w Luksemburgu - powiedział w środę były I prezes Sądu Najwyższego Adam Strzembosz. I przypomniał, że TSUE wypowiedział się jednoznacznie, jaki organ może być organem sądowym.

05.02.2020

Sąd nie zauważył wniosku o odroczenie i wydał wyrok - RPO składa kasację

Wymiar sprawiedliwości

Organizacyjne niedopatrzenie w sądzie uniemożliwiło odroczenie rozprawy apelacyjnej chorego mężczyzny, w efekcie czego - pod nieobecność - został prawomocnie skazany. Rzecznik Praw Obywatelskich uzasadnia kasacje tym, że dochował on wszelkiej staranności w jej usprawiedliwieniu, skan wniosku o odroczenie i zaświadczenie lekarza przesłał dzień wcześniej mailem.

05.02.2020

Rzecznicy zgodnie o promowaniu kar cielesnych - wysoce szkodliwe

Wymiar sprawiedliwości Policja

Sprawa dotyczy książki Tedda Trippa „Pasterz serca dziecka”, która zawiera opisy metod stosowania kar cielesnych wobec dziecka. Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpili do wydawcy o wycofanie jej ze sprzedaży. Podnoszą, że promowanie przemocy jest wysoce szkodliwe, RPO dodaje, że może być traktowane jako nawoływanie do przestępstwa.

05.02.2020

Problem z ławnikami SN trwa - teraz spór o szkolenie z etyki

Wymiar sprawiedliwości

Ławnicy orzekający w dwóch nowych izbach Sądu Najwyższego: Kontroli Nadzwyczajnej oraz Dyscyplinarnej mieli zostać przeszkoleni z zakresu etyki. Temat ważki - bo jak wskazują - wielu z nich z dylematami etycznymi styka się na co dzień. Wśród prelegentów nie znaleźli się jednak sędziowie Sądu Najwyższego tylko m.in. dwaj księża. Strata pieniędzy i czasu - mówią ławnicy.

05.02.2020

Biegły w sprawie cywilnej poczeka na wynagrodzenie

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Bolączką obecnego systemu wynagradzania biegłych jest jego nieatrakcyjność w sprawach cywilnych. W konsekwencji najlepszym ekspertom w poszczególnych dyscyplinach nie kalkuluje się opiniowanie w sprawach sądowych. To powoduje, że jakość wydawanych opinii nie jest taka, jakiej oczekiwałyby wymiar sprawiedliwości i strony - pisze Kinga Malcher

05.02.2020

Dzień po uchwale SN - jak krajobraz po bitwie

Wymiar sprawiedliwości

Na uchwałę Sądu Najwyższego o statusie "nowych" sędziów, czyli rekomendowanych przez obecną KRS, czekali wszyscy: sędziowie, pełnomocnicy i zwykli obywatele. Jej wagę podkreślano od wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z listopada 2019 r., a pogłębiały to działania rządzących. Po kilkugodzinnej euforii przychodzi jednak otrzeźwienie i pytania: co w praktyce oznacza, czy i jak ją stosować, co ze sprawami, w których orzekali wskazani sędziowie i co z ...nimi samymi.

04.02.2020

Senat publicznie przedstawi swój projekt ustawy o KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na 3 marca zaplanowane zostało wysłuchanie publiczne w sprawie senackiego projektu zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wysłuchanie będzie częścią pierwszego czytania projektu, które rozpocznie się 25 lutego. Zdecydowały o tym we wtorek połączone senackie komisje ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji.

04.02.2020

Ustawa mająca dyscyplinować sędziów już podpisana 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację m.in. Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym. Wprowadzi ona odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów m.in. za kwestionowanie statusu sędziów powołanych z udziałem nowej KRS, a także zmieni zasady wyboru kandydatów na pierwszego prezesa SN. Komisja Europejska poinformowała, że analizuje nową ustawę.

04.02.2020
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski