Chodzi o sobotnie szóste urodziny Komitetu Obrony Demokracji. Jak pisały media, chodziło o debatę panelową o prawach obywateli i praworządności. Były też wystąpienia zaproszonych przez KOD gości, w tym szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Na sali mieli być sędziowie Waldemar Żurek, Dorota Zabłudowska z zarządu stowarzyszenia sędziów Iustitia, Piotr Gąciarek z warszawskiej Iustitii i Paweł Juszczyszyn. Na sali byli też b. prezes TK Andrzej Rzepliński i prezeska stowarzyszenia niezależnych prokuratorów Lex Super Omnia Katarzyna Kwiatkowska. 

Czytaj: "Dyscyplinarka" za zapowiedź wniosku o wyłączenie? Adwokaci: niedopuszczalne naciski>>

Dyscyplinarka za aprobatę treści politycznych

Tymczasem Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych poinformował o podjęciu czynności wyjaśniających w tej sprawie. Wszczęto je w związku z "doniesieniami medialnymi dotyczącymi niegodnych zachowań sędziów prezentujących swoje poglądy polityczne".

Czytaj w LEX: Kinecka Lucyna, Maciejko Wojciech, Wpływ nowelizacji podatkowych z Polskiego Ładu na wynagrodzenia sędziów i prokuratorów >

Jak wynika z komunikatu, postępowanie jest prowadzone pod kątem popełnienia przewinień dyscyplinarnych, polegających na "uchybieniu godności urzędu przez ustalonych sędziów sądów powszechnych, którzy wbrew treści art. 178 ust. 3 Konstytucji prowadzili działalność publiczną, nie dającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów w ten sposób, że w dniu 27 listopada 2021 r. w Warszawie wzięli udział w politycznym zgromadzeniu organizacji "Komitet Obrony Demokracji", gdzie publicznie manifestowali swoje przekonania i poglądy polityczne oraz w aktywny sposób wyrażali aprobatę do wyrażanych tam treści o charakterze politycznym."

Czytaj w LEX: Konsekwencje prawne wyroku TSUE z 2 marca 2021 r. A.B. i in. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa >