Radcowie Prokuratorii mają unikać konfliktu interesów

Prawnicy

Wzmocnienie mechanizmów gwarantujących unikanie konfliktu interesów w ramach prowadzonego przez Prokuratorię zastępstwa procesowego oraz podejmowania przez radców PG dodatkowych zajęć zarobkowych -...

24.06.2015

Dyscyplinarka dla sędziego-wiceministra?

Prawnicy

Sędziowie chcą postawić wiceministra sprawiedliwości przed rzecznikiem dyscyplinarnym. Twierdzą, że w pracach nad nowelizacją ustway o ustroju sądów powszechnych celowo mijał się z prawdą.

22.06.2015

Sędziowie wolą pracować w małych miastach

Prawnicy

70 proc. sędziów, którzy dopiero odebrali nominacje, składa wnioski o przeniesienie na inne miejsce służbowe wynika ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości. Najczęściej do mniejszych miast.

22.06.2015

Adam Bodnar kandydatem PO i SLD na nowego RPO

Prawnicy

Kluby PO i SLD zgłosiły w piątek w Sejmie kandydaturę wiceprezesa HFPC dra Adama Bodnara na nowego RPO. PO jest zdania, że Bodnar będzie potrafił realnie upomnieć się o prawa wszystkich Polaków; SLD...

19.06.2015

Zofia Romaszewska kandydatką PiS na RPO

Prawnicy

Zofia Romaszewska będzie kandydatem PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich - powiedział w piątek szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Romaszewska daje gwarancję wrażliwości na skrzywdzonych i wykluczonych...

19.06.2015

Asystenci sędziów: nasze płace uległy deprecjacji

Prawnicy

W 2009 roku asystent sędziego zarabiał 86 proc. przeciętnej płacy. W 2015 roku wskaźnik ten spadł do 68 proc. Płace w Polsce rosną, a nasze są od kilku lat zamrożone alarmuje Ogólnopolskie...

19.06.2015

Niemcy: wyrok nieważny, bo sędzia wysyłała SMS-y

Prawnicy

Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) unieważnił w środę wyrok wydany wobec uczestników walki na noże, ponieważ jedna z sędziów na sali sądowej wysyłała SMS-y, żeby zorganizować opiekę...

17.06.2015

Prezydent powołał 32 nowych sędziów

Prawnicy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył w Belwederze 17 czerwca br akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowi sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP...

17.06.2015

Medale dla zasłużonych sędziów

Prawnicy

Grupa 44 sędziów w stanie spoczynku oraz byłych sędziów, którzy wyróżnili się pracą orzeczniczą lub pozaorzeczniczą, została w środę uhonorowana medalem Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości Bene...

17.06.2015

Prezydent elekt przyjął szefa adwokatury

Prawnicy

Andrzej Duda, prezydent elekt, zaprosił we wtorek 16 czerwca br. na spotkanie adw. Andrzeja Zwarę, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Rozmowa dotyczyła problemów środowiska prawniczego....

16.06.2015

Stołeczni adwokaci szykują protest ws. stawek

Prawnicy

Protest w togach w miejscu publicznym oraz niewyznaczanie adwokatów do pełnienia zleconych przez sądy czynności jako pełnomocników z urzędu taką akcję protestacyjną zamierza przygotować warszawski...

16.06.2015

Sąd nie wyłączył sędziego ze sprawy gen. Kiszczaka

Prawnicy

Sędzia Jerzy Leder nie został wyłączony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie z badania apelacji obrony b. szefa MSW gen. Czesława Kiszczaka ws. stanu wojennego. Wyłączenia go jako byłego członka PZPR...

15.06.2015

Coraz więcej skarg na sędziów

Prawnicy

Liczba skarg na sędziów w ciągu ostatnich czterech lat wzrosła ponad stukrotnie. Przybywa też orzeczeń sądów dyscyplinarnych. W 2013 r. było ich 55, a w ubiegłym już 77.

15.06.2015

Minister ostrzega przed upolitycznianiem prokuratury

Prawnicy

Należy unikać upolityczniania prokuratury, ale chciałoby się móc reagować na niektóre bezkrytyczne działania prokuratorów - mówi minister sprawiedliwości Borys Budka. Liczy on, że wchodząca w życie 1...

14.06.2015

Prokuratorzy uczą się robienia ocen okresowych

Prawnicy

Ponad 1200 osób uczestniczyło w szkoleniach, których celem jest wypracowanie praktycznych umiejętności i standardów dokonywania oceny i opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego...

13.06.2015