Czytaj: TSUE: Sąd Najwyższy ma ocenić, czy Izba Dyscyplinarna jest niezależna>>
 

Jak poinformował w piątek zespół prasowy SN, termin wyznaczono w sprawie z odwołania sędziego NSA od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa zatytułowanej „Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 27 lipca 2018 r. w przedmiocie dalszego zajmowania stanowiska sędziego NSA”.

Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego poinformował też, że w związku z tym, że posiedzenie ma charakter niejawny, mając na uwadze społeczne znaczenie zagadnienia oraz duże zainteresowanie, służba prasowa SN zwróciła się do składu orzekającego z prośbą o rozważenie jawnego ogłoszenia orzeczenia w tej sprawie. - Więcej informacji na temat posiedzenia przekażemy w przyszłym tygodniu, po decyzji składu orzekającego - dodał Michałowski.

Czytaj w LEX: Dodatkowa argumentacja do wspólnego stanowiska w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 listopada w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18 >

Sprawa rozpatrzona będzie w składzie trzyosobowym: Przewodniczący – SSN Piotr Prusinowski; sędziowie: SSN Bohdan Bieniek, SSN Dawid Miąsik. Sprawozdawcą będzie sędzia Bieniek. 

Wokanda SN: http://www.sn.pl/sprawy/SesjaPdfLib/wokanda_EROA-BJDFNA.pdf>>


Pytanie o niezależność Izby Dyscyplinarnej

Pytania do TSUE dotyczyły przepisów z nowej ustawy o SN - jeszcze przed jej nowelizacją. Zgodnie z nimi od 3 lipca 2018 r. w stan spoczynku mieli przejść z mocy prawa sędziowie SN i NSA, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogli oni jednak dalej pełnić funkcję, jeśli do 2 maja tamtego roku złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent RP wyraził zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN lub NSA. Prezydent - przed wyrażeniem zgody na dalsze zajmowanie stanowiska - zasięgał zaś opinii KRS. Rada wydawała uchwały w sprawach tych opinii.

Czytaj w LEX: Bujalski Rafał, SN ma zbadać niezależność Izby Dyscyplinarnej. Omówienie wyroku TS z dnia 19 listopada 2019 r., C-585/18, C-624/18 i C-625/18 (KRS i SN) >

Odwołania sędziów od uchwał KRS były kierowane przez sędziów do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Kierujący wówczas Izbą Dyscyplinarną SN sędzia Jan Majchrowski wskazywał, że postępowania w sprawie tych odwołań są nieważne, gdyż zgodnie z przepisami rozpatrywanie tych spraw należy do właściwości Izby Dyscyplinarnej. I w związku z tą kwestią jedno z pytań zadanych TSUE przez Izbę Pracy brzmiało, czy niewłaściwa Izba sądu, ale spełniająca wymogi prawa Unii Europejskiej "powinna pominąć przepisy krajowej ustawy wyłączające jej właściwość w tej sprawie".

Według orzeczenia TSUE z 19 listopada br., jeśli SN uznałby, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności i bezstronności, mógłby - zgodnie z wyrokiem TSUE - przestać stosować przepisy, na mocy których to właśnie do tej Izby należy rozpoznawanie sporów dotyczących przejścia w stan spoczynku sędziów SN.

Czytaj w LEX: Wspólne stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18 >