Chodzi o postanowienie wydane 20 listopada w rozpoznawanej przez sędziego Pawła Juszczyszyna sprawie zarejestrowanej w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym SO w Olsztynie.

Nie wydamy list, bo obawiamy się UODO

Rzecznik prasowa Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Agnieszka Żegarska poinformowała, że we wtorek wpłynęło pismo Kancelarii Sejmu z wnioskiem o dokonanie przez sąd w trybie art. 359 Kodeksu postępowania cywilnego reasumpcji postanowienia nakazującego przedstawienie zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków nowej KRS, poprzez jego uchylenie.
- Kancelaria Sejmu uzasadniła swój wniosek, argumentując, że udostępnienie sądowi żądanych wykazów prawdopodobnie mogłoby narazić Kancelarię Sejmu na odpowiedzialność administracyjną oraz cywilnoprawną z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych obywateli - poinformowała Żegarska.

Według Kancelarii Sejmu, przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych obywateli w sposób wskazany przez Sąd Okręgowy w Olsztynie zachodzi konieczność konsultacji z organem nadzorczym. - W związku z tym Kancelaria Sejmu w trybie art. 36 RODO zwróciła się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zajęcie stanowiska w przedmiocie zgodności przetwarzania danych osobowych obywateli popierających kandydatów na członków KRS, jak również tych, którzy wycofali swoje poparcie z zasadami ochrony danych osobowych przewidzianymi w RODO - wyjaśniła sędzia Żegarska.

Akta już u rzecznika dyscyplinarnego

Rzeczniczka olsztyńskiego sądu poinformowała przy okazji, że akta sprawy cywilnej, w której sędzia Juszczyszyn zażądał od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia do nowej KRS, zostały 26 listopada przesłane do zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. - W związku z tym Sąd Okręgowy w Olsztynie aktualnie nie może podejmować żadnych decyzji procesowych w tej sprawie - wyjaśniła.

Czytaj: Sędzia, który żąda ujawnienia list poparcia do KRS, odwołany z delegacji>>