TSA czyli Trudna Spółka Akcyjna

Prosta Spółka Akcyjna miała być znakiem, że opuszczamy epokę żelaza. Legislacyjna pycha najwyraźniej przysłoniła projektodawcy fakt, że wcale nie będzie łatwiej, taniej i mniej rygorystycznie. Będzie...

11.12.2017

Obywatel poczuje na własnej skórze ustawy o sądach

Sędzia Waldemar Żurek stwierdził, że ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS przyjęte przez Sejm 8 grudnia br. niechlubnie przejdą do historii. Oznaczają one absolutną zmianę ustroju Polski. I mocno ugodzą...

08.12.2017

KIG: arbitraż także dla mniejszych firm

Nie ma ograniczeń co do tego, jakiej wielkości firma może rozstrzygać sprawy sporne przed sądem polubownym. Dlatego chcemy zachęcić małych i średnich przedsiębiorców, by częściej korzystali z...

08.12.2017

Molestowanie wymaga specjalnej regulacji?

Problem molestowania seksualnego to wielkie tabu w Polsce, a społeczeństwo za słabo na to reaguje - ocenia psychoseksuolog Bianca-Beata Kotoro. A zastępca RPO dr Sylwia Spurek przypomina, że...

02.12.2017