Lista prawniczek Forbes Women i Fundacji Women in Law - kilka dni na zgłoszenia

Prawnicy

Redakcja „Forbes Women” wraz z fundacją Women in Law organizuje kolejną edycję listy najwybitniejszych polskich prawniczek. Termin zgłoszeń upływa w najbliższy poniedziałek, 15 sierpnia 2022 roku. Wyniki prac kapituły zostaną zaprezentowane w październiku. Kapituła zapowiada, że będzie zwracać szczególną uwagę na zaangażowanie kandydatek w działania wspierające inne kobiety lub projekty pro bono.

11.08.2022

Premier: Na przełomie października i listopada pierwszy wniosek o pieniądze z KPO

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Na przełomie października i listopada złożymy pierwszy wniosek z naszej strony o środki unijne - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Kilka dni wcześniej komisarz UE Didier Reynders zapowiedział, że właśnie pierwszy wniosek o fundusze będzie okazją do weryfikacji, czy polskie władze wypełniły "kamienie milowe" dotyczące zmian w wymiarze sprawiedliwości.

10.08.2022

Sprzeciw grupy sędziów wobec losowania do nowej izby SN

Prawnicy

Siedmioro sędziów Sądu Najwyższego złożyło zastrzeżenia do przeprowadzonego losowania 33 sędziów - kandydatów do nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Twierdzą, że dokonywanie takiego wyboru spośród jednej trzeciej całego składu osobowego Sądu Najwyższego jest wyborem iluzorycznym i pozornym. A ponadto sprzecznym z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

10.08.2022

W SN wylosowano kandydatów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

We wtorek 9 sierpnia odbyło się Kolegium Sądu Najwyższego, na którym wylosowani zostali sędziowie - kandydaci do Izby Odpowiedzialności Zawodowej. I Prezes 33 nazwiska przedstawi prezydentowi. Wśród wylosowanych są "starzy" sędziowie, ale także ci z wyłonieni przez nową KRS oraz osoby, które orzekały wcześniej w zlikwidowanej Izbie Dyscyplinarnej.

09.08.2022

PiS zapowiada przyspieszenie w sprawie sędziów pokoju

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do października kwestia sędziów pokoju zostanie rozwiązana, nie widzę żadnych przeciwskazań w tym obszarze - zadeklarował we wtorek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Dodał, że przepisy będą przyjmowane "w pewnym pakiecie", ale nie wyjaśnił, jakie jeszcze rozwiązania ten pakiet miałby zawierać.

09.08.2022

W SN spór sędziowski Zaradkiewicz - Żurek i pierwsze testy niezawisłości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do Sądu Najwyższego wpłynęły trzy pierwsze sprawy o zbadanie niezawisłości i niezależności sędziów tego sądu wszczęte przez sędziego Izby Cywilnej Kamila Zaradkiewicza, który jest stroną w sporze. Testowi niezależności zostaną poddani sędziowie: Jolanta Frańczak, Daniel Miąsik oraz prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piotr Prusinowski, a więc sędziowie którzy otrzymali nominację przed grudniem 2017 r.

09.08.2022

Sędzia Igor Tuleya przywrócony do orzekania, ale decyzja uchylona

Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Igor Tuleya został po dwóch latach przywrócony w piątek do orzekania. Decyzję o wykonaniu nakazującego to orzeczenia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga podjęła kierująca od marca br. Sądem Okręgowym w Warszawie prezes Joanna Przanowska-Tomaszek. Jednak decyzja ta została w poniedziałek uchylona przez prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

08.08.2022

Za list do RPO skazany zapłaci sam, o telefon też będzie trudniej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Ograniczenia w zakresie rozmów telefonicznych osadzonych i zasad korespondencji, kara karceru, a także prawo skazanego do skargi - to budzące najwięcej kontrowersji zmiany wprowadzone nowelą do kodeksu karnego wykonawczego. Poprawki Senatu zostały prawie wszystkie odrzucone przez Sejm. Zatem nawet telefon od Rzecznika Praw Obywatelskich, skazany będzie opłacać sam.

05.08.2022

Będą duże zmiany w wykonywaniu kary więzienia - ustawa ostatecznie uchwalona

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Przepisy tarczy antycovidowej rozszerzyły możliwość odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego także na skazanych na kary do 1,5 roku pozbawienia wolności. Z zastrzeżeniem, że sama "kara" nie wystarczy bo trzeba spełnić szereg przesłanek i to łącznie. Nowa ustawa idzie o krok dalej - w określonych przypadkach będą mogli z tego skorzystać również skazani na kary niższe niż 3 lata, pod warunkiem, że do końca pozostało im mniej niż sześć miesięcy.

05.08.2022

Kolegium SN reaguje na inflację i podwyższa wynagrodzenia, a Senat - wprost przeciwnie

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Kolegium Sądu Najwyższego podjęło uchwałę podwyższającą wskaźnik wzrostu wynagrodzeń osobowych pracowników z 12,3 proc. na 15,5 proc. w stosunku do 2022 roku. A senacka komisja etyki proponuje zmniejszenie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2023 o kwotę wydatków na wzrost wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska.

05.08.2022

Senat chce, by Rzecznik Finansowy mógł reprezentować pokrzywdzonych w sporach grupowych

Prawo cywilne Rynek i konsument

Senatorowie przygotowali projekt nowelizacji ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Nowela przyznaje Rzecznikowi Finansowemu kompetencję do wszczynania i uczestniczenia w cywilnych postępowaniach grupowych w charakterze reprezentanta grupy. Już dziś rzecznik podejmuje interwencje, najczęściej w imieniu klientów banków.

05.08.2022

KE: Ocena zmian w polskich sądach przy pierwszym wniosku o pieniądze z KPO

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Polska będzie musiała wykazać, że cele określone w tzw. kamieniach milowych zostały osiągnięte, zanim będzie mogła nastąpić jakakolwiek wypłata w ramach Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności - zapowiedział komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders. I sprecyzował, że będzie to sprawdzone, gdy polski rząd złoży pierwszy wniosek o wypłatę środków w ramach tego instrumentu.

04.08.2022

Wkrótce nowe opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

Prawnicy Zamówienia publiczne

Z opublikowanych w środę projektów nowelizacji rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie i radców prawnych wynika, że wprowadzone zostaną nowe stawki minimalne w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Nowe kwoty zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia.

03.08.2022

Adwokaci w przyszłym roku dostaną mLegitymacje

Prawnicy Nowe technologie

Naczelna Rada Adwokacka podpisała porozumienie z Ministrem Cyfryzacji dotyczące wdrożenia produkcji elektronicznej legitymacji adwokata, aplikanta adwokackiego, prawników zagranicznych oraz adwokatów niewykonujących zawodu. Elektroniczna legitymacja powiązana będzie z aplikacją publiczną mObywatel, stąd jej nazwa mLegitymacja.

03.08.2022

Ustawa czeka na wejście w życie - część poprawczaków zmieni się w okręgowe ośrodki wychowawcze

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Jednym ze skutków ustawy o resocjalizacji i wspieraniu nieletnich ma być tworzenie, na bazie części z dotychczasowych poprawczaków, okręgowych ośrodków wychowawczych. Mają w nich znaleźć się nastolatki, które skończyły 13 lat i mają na swoim koncie przestępstwo, przestępstwo skarbowe, albo np. notorycznie uciekają z młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

02.08.2022

Orzeczenie sądu obowiązuje - marsz narodowców nie jest wydarzeniem cyklicznym

Wymiar sprawiedliwości

O godzinie 17. w poniedziałek 1 sierpnia rozpoczął się zorganizowany przez organizacje narodowe Marsz Powstania Warszawskiego. Nie jest on jednak zgromadzeniem cyklicznym, ponieważ obowiązuje orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie, że wnioskodawca nie powinien uzyskać zgody na organizację zgromadzeń cyklicznych, ponieważ nie organizował podobnych zgromadzeń w ciągu ostatnich trzech lat, co jest warunkiem ustawowym.

01.08.2022

Adwokatura chce odrzucenia noweli kodeksu karnego przez Senat

Prawo karne

Skutkiem uchwalonych przez Sejm przepisów będzie także wzrost kosztów utrzymania systemu penitencjarnego oraz problemów z readaptacją skazanych po wyrokach. Naczelna Rada Adwokacka opowiada się za odrzuceniem przez Senat ustawy w całości - czytamy w opinii przesłanej 29 lipca br. przez adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA.

01.08.2022

Od ochrony środowiska, po prawo do sądu - radcowie, adwokaci, sędziowie na 28. Pol’and’Rock Festival

Prawnicy

Poradnia prawna, warsztaty tematyczne, konkursy wiedzy o prawie, symulacje rozpraw, rozmowy o prawach obywatelskich, prawach kobiet i Konstytucji, oraz np. o prawie do czystego powietrza - adwokaci, radcowie i sędziowie już kolejny rok z rzędu biorą udział w festiwalu Pol’and’Rock, który odbędzie się w dniach 4 - 6 sierpnia w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie).

01.08.2022

Do testu bezstronności sędziego wyboista droga, ważne każde słowo

Wymiar sprawiedliwości

Prawnicy zgodnie podkreślają, że sukces w zakresie wniosku o zbadanie bezstronności, niezawisłości sędziego - na podstawie czerwcowej noweli m.in. ustawy o Sądzie Najwyższym - jest praktycznie nie do osiągnięcia. Mimo to, wielu z nich próbuje. A sędziowie podkreślają, że ważne będzie wszystko, nawet to, jakie słowa zostaną użyte. Jeśli wniosek nie spełni wymogów formalnych, zostanie odrzucony bez wezwania do ich uzupełnienia.

01.08.2022

Mediacja po wyroku może być pomocna, ale ważna kwestia ugody

Wymiar sprawiedliwości

Prawnicy nie mają wątpliwości, że mediacja po wyroku mogłaby być jednym z istotnych elementów resocjalizacji i przygotowania osadzonego do powrotu do społeczeństwa. Problemem może być jednak weryfikacje tego, czy i w jakim zakresie wywiązuje się z ugody. Brakuje przepisów i koncepcji, kto za "sprawdzanie" byłby odpowiedzialny.

30.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski