MS chce usprawnić rejestr karny - jest już projekt

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Problemy z Krajowym Rejestrem Karnym pogłębiła pandemia. Choć już wcześniej prawnicy skarżyli się, że informacje w nim zawarte nie zawsze odpowiadają rzeczywistości, a kuratorzy sądowi i sędziowie - że coraz więcej trzeba czekać na kartę karną. To z kolei utrudnia, a nawet uniemożliwia uzyskania łagodniejszego wyroku czy np. dozoru elektronicznego ale też przedłuża procesy.

08.02.2022

W pandemii sąd orzeka jednoosobowo, ale czy zgodnie ze standardami?

Prawo karne Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Składy sądów zarówno cywilnych, jak i karnych w czasie pandemii Covid-19 nadal budzą wątpliwości i powodują rozbieżne interpretacje. Zmiany te wydają się być niezgodne ze standardem konstytucyjnym oraz standardem wynikającym z wiążącego Polskę prawa międzynarodowego. Sąd Najwyższy próbuje je teraz wyjaśniać w swoich najnowszych orzeczeniach.

08.02.2022

Skarga do ETPC teraz w terminie 4 miesięcy

Wymiar sprawiedliwości

Z dniem 1 lutego 2022 r., wraz z wejściem w życie Protokołu nr 15 do Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka, zmienił się termin na wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 6 miesięcy na 4 miesiące od dnia wydania ostatecznej decyzji w sprawie na szczeblu krajowym.

07.02.2022

Izba Dyscyplinarna SN jeszcze raz rozważy możliwość ścigania prof. Wróbla

Prawnicy

W środę 9 lutego br. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego będzie jeszcze raz decydować w drugiej instancji o uchyleniu immunitetu sędziemu Izby Karnej SN prof. Włodzimierzowi Wróblowi. Rozpoznawane będzie zażalenie prokuratury oraz zainteresowanego na uzasadnienie. W pierwszej instancji Izba odmówiła zgody na ściganie sędziego.

07.02.2022

Radcy prawni szykują się do nadzwyczajnego zjazdu

Prawnicy

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych odbędzie się w dniach 6-8 lipca tego roku w Warszawie. Podejmie dyskusję na temat kierunków rozwoju samorządu, w tym zwłaszcza kształtu i potencjalnych zmian w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, regulaminu wykonywania tego zawodu oraz tzw. ordynacji wyborczej.

07.02.2022

Będą odszkodowania do 20 tys. zł za wyrok wydany przez stronniczy sąd

Prawnicy

Nowy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym przewiduje odszkodowania dla osób poszkodowanych przez sąd, który nie był niezawisły. Do Izby Odpowiedzialności Zawodowej trafią również sprawy dyscyplinarne m.in. lekarzy, aptekarzy i pielęgniarek. Podobnie - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych sędziów SN - przewiduje prezydencki projekt.

05.02.2022

Władza już wie, czym po pracy zajmują się sędziowie

Prawnicy

Minister sprawiedliwości musi wiedzieć, nie tylko jak sędziowie orzekają, ale co robią w wolnym czasie. A z deklaracji przynależności do zrzeszeń wynika, że ci aktywnie spędzają czas poza sądem: łowią ryby, chronią ginące gatunki zwierząt, grają w tenisa czy tańczą w latynoskich rytmach. Są też członkami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, należą do Kościoła, a niektórzy do Ordo Iuris. Tylko na co ta wiedza dostępna publicznie?

05.02.2022

Kancelaria Rö z nową nazwą i nowymi partnerami

Prawnicy

Do grona partnerów kancelarii Rö dołączyli nowi prawnicy. To: Sylwia Zielezińska, Dominika Leszczyńska, Jakub Adamski i Mateusz Kotowicz. Nazwa kancelarii została zmieniona na Radwan-Röhrenschef Petruczenko. Partnerami zarządzającymi są bowiem: Katarzyna Petruczenko oraz Marcin Radwan-Röhrenschef.

04.02.2022

Prezydencki projekt o likwidacji Izby Dyscyplinarnej - spóźniony, ale potrzebny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent RP przedstawił w czwartek, 3 lutego br., projekt ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Powstanie nowa Izba - Odpowiedzialności Zawodowej. Tym samym Prezydent chce zakończyć spór z Komisją i stworzyć płaszczyznę do negocjacji dla rządu z Unią Europejską o przyznaniu pieniędzy z Europejskiego Funduszu Odbudowy dla Polski.

03.02.2022

Świadek miga się od sądu, pełnomocnik głowi się, jak go zachęcić

Wymiar sprawiedliwości

Nie każdy świadek czy biegły chętnie stawia się w sądzie. Tymczasem zgodnie z procedurą cywilną, jeśli strona wnosiła o wezwanie go na rozprawę, to powinna dołożyć starań, by stawił się w wyznaczonym czasie i miejscu. Pełnomocnicy wskazują, że jest to niedoregulowane, a sądy idą na skróty i w razie nieobecności pomijają dowód z zeznań. A migający się od obecności nie zawsze ponoszą konsekwencje.

03.02.2022

Zwolnienie z kosztów sądowych możliwe, ale niełatwe do uzyskania

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nie każdego stać na poniesienie kosztów sądowych. Strony mogą jednak domagać się od sądu, aby uwzględnił ich sytuację finansową i przyznał im stosowne zwolnienie. Rozstrzygnięcie sądu ma charakter ocenny i nierzadko takie wnioski uznawane są za niezasadne. Dlatego warto odpowiednio przygotować się przed ich złożeniem.

03.02.2022

Rząd zamienił wykaz prac legislacyjnych w groteskę

Prawnicy, eksperci, partnerzy społeczni, ale także dziennikarze narzekają na nową odsłonę wykazu prac legislacyjnych rządu. To miejsce, gdzie po raz pierwszy pojawiają się założenia projektów ustaw i rozporządzeń, nad którymi pracują ministerstwa. Jeszcze tydzień temu był uporządkowany chronologicznie, zrozumiały. Obecnie to miszmasz, zaczynający się od nieaktualnych informacji.

03.02.2022

Jest problem z księgami wieczystymi, a sądy szafują etatami

Wymiar sprawiedliwości

Nigdy wcześniej w wydziałach ksiąg wieczystych nie było tak ogromnych zatorów. Tymczasem w części sądów dochodzi do nieprawidłowości przy umowach o pracę. Urzędnicy dostają umowy na czas określony, mimo że jest to sprzeczne z przepisami, a część etatów "znika" w innych wydziałach. Sądy, które powinny stać na straży prawa, same je obchodzą - mówią prawnicy.

03.02.2022

Konflikt w Izbie Cywilnej SN nasila się: sędzia Zawistowski odpowiada I Prezes

Prawnicy

Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie podjęła uchwały dotyczącej prawidłowości odmowy powołania sędziego. Na posiedzenie w składzie siedmiorga sędziów nie stawił się sprawozdawca prof. Karol Weitz z przyczyn usprawiedliwionych. Przewodnicząca składu prof. Małgorzata Manowska odwołała posiedzenie. Do rozstrzygnięcia pozostaje pytanie: czy orzeczenie wydane przez neo-sędziego jest ważne? Były prezes Izby wyjaśnia jak układał składy orzekające.

02.02.2022

Dowody w rękach stron, ale gdy te są bierne, sąd może wkroczyć do akcji

Wymiar sprawiedliwości

Co do zasady, sąd nie prowadzi dowodów z urzędu, gdyż to strony powinny wykazać się inicjatywą dowodową. Niejednokrotnie od tego, jakie dowody zostaną przeprowadzone w postępowaniu cywilnym, zależy pomyślność procesu. Bierność stron działa na ich niekorzyść. Sąd może jednak w wyjątkowych przypadkach uznać, że nawet dowód przez nie nie wskazany, powinien zostać przeprowadzony.

02.02.2022

Do końca lutego wstrzymane widzenia skazanych, NRA interweniuje

Wymiar sprawiedliwości

Służba Więzienna wstrzymała widzenia skazanych z rodzinami i osobami bliskimi począwszy od 31 stycznia 2022 roku aż do 27 lutego 2022 roku. Powodem ma być ochrona przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Przemysław Rosati prezes NRA, apeluje do jej kierownictwa o natychmiastowe przywrócenie prawa do widzeń osobom przebywającym w jednostkach penitencjarnych.

01.02.2022

Sądowe statystyki nadszarpnął covid, lekarstwem MS - klauzule wykonalności

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości tuż przed Nowym Rokiem zmieniło przepisy dotyczące rejestracji wniosków o wydanie klauzuli wykonalności, to m.in. tysiące spraw o zapłatę. Sędziowie dopatrują się w tym także ukrytego celu. Oceniają, że resort chce zwiększyć statystyki nadwyrężone m.in. covidowym zastojem w egzekucjach komorniczych. A pełnomocnicy już dostają rykoszetem, bo część sądów wymaga dodatkowych dokumentów i dodatkowej opłaty.

01.02.2022

Inflacja w Polsce mocno dotyka także prawa

Wymiar sprawiedliwości

Rok 2021 był spokojniejszy pod względem liczby zmian w prawie niż rok 2020. Ogłoszono prawie 20 tys. nowych aktów prawnych, czyli o 5 tysięcy mniej niż przed rokiem. Ustawa covidowa została zmieniona „tylko” 31 razy, rok wcześniej - aż 64 razy. Niepokojące jest skracanie procesu legislacyjnego, który potrafi trwać zaledwie 10 dni. Nadal zdarzają się przepisy bez vacatio legis albo z "wstecznym" wejściem w życie.

01.02.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski