TSUE wychodzi z pandemii - więcej spraw w 2021 roku

W ubiegłym roku, po przejściowym spadku w 2020 r., ponowie odnotowano tendencję wzrostową liczby spraw wnoszonych do obu unijnych sądów - poinformował Trybunał Sprawiedliwości UE. Podobna tendencja ma miejsce w przypadku liczby zakończonych spraw. Dzięki temu, że ogólne liczby spraw wniesionych i zamkniętych rosły w 2021 r. w jednakowym tempie, liczba spraw w toku utrzymała się na stałym poziomie.

02.03.2022

Czy składać wnioski o status uchodźcy? Prawnicy radzą Ukraińcom poczekać

Administracja publiczna Prawo unijne Ukraina

Polski rząd zapowiada, że intensywnie pracuje nad zmianami w zakresie ochrony cudzoziemców. Wszystko po to, by wspomóc napływających do Polski Ukraińców. Dla samych obywateli Ukrainy najistotniejsze jest teraz to, czy mają składać na granicy wnioski o status uchodźcy. Prawnicy mówią wprost - trzeba się z tym wstrzymać do momentu wydania nowych przepisów. Na taką decyzję mają minimum 15 dni.

02.03.2022

Dariusz Barski będzie nowym prokuratorem krajowym

Wymiar sprawiedliwości

Zbigniew Ziobro, prokurator generalny, wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego o powołanie Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego. Ma on również objąć bezpośredni nadzór nad śledztwem ws. zbrodni wojny napastniczej i współpracy z sojuszniczymi prokuraturami. Wcześniej stanowisko to pełnił Bogdan Święczkowski, ale 16 lutego złożył ślubowanie i objął urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

01.03.2022

MS: Fundusz Sprawiedliwości na pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie

Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości Ukraina

Wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem, w tym ofiary działań wojennych uciekające z Ukrainy, mogą liczyć na natychmiastowe i bezpłatne wsparcie ze środków Funduszu Sprawiedliwości - poinformowało we wtorek Ministerstwo Sprawiedliwości. Strona Funduszu Sprawiedliwości działa już w języku ukraińskim - www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/ua/.

01.03.2022

Adwokaci i radcy prawni wspierają osoby z Ukrainy

Prawnicy Ukraina

Adwokaci i radcy prawni od ubiegłego tygodnia angażują we wspieranie pro bono osób z Ukrainy. W akcję włączają się też m.in. notariusze z całego kraju. Są gotowi za darmo poświadczać podpisy na dokumentach, m.in. tych potrzebnych dla ukraińskich dzieci. Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych zamieściły na swoich stronach dane koordynatorów takiej pomocy w poszczególnych izbach.

01.03.2022

Mija kolejny miesiąc, a rejestr zadłużonych nadal działa z problemami

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Sądy wprost przyznają, że mają liczne problemy z funkcjonowaniem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Na tyle duże, że, jak dodają, odbija się to na podejmowaniu decyzji w zakresie upadłości. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało Prawo.pl, że na przełomie marca i kwietnia 2022 r. zostaną wprowadzone wszystkie niezbędne usprawnienia, które problemy rozwiążą.

01.03.2022

Dzieci z Ukrainy na granicy - kuratorzy sądowi apelują o tłumaczy

Wymiar sprawiedliwości Ukraina

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o udzielenie informacji, czy dopuszcza ono możliwość udziału tłumacza, który nie jest biegłym sądowym, w czynnościach przeprowadzanych przez kuratorów sądowych w przypadku obcokrajowców, którzy nie znają języka polskiego.

01.03.2022

Sędziowskie "dyscyplinarki" zamiast chronić obywateli uderzają w ich prawa

Wymiar sprawiedliwości

Lista sędziów, wobec których zarządzono natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych, z miesiąca na miesiąc jest coraz dłuższa - alarmują prawnicy. Jak dodają, problem jest jednak głębszy i dotyczy całego systemu dyscyplinarnego, który zamiast chronić obywateli przed "czarnymi" owcami w togach, usuwa tych sędziów, którzy są niewygodni dla władzy. A to uderza bezpośrednio w postępowania, a tym samym prawa obywateli.

28.02.2022

Szef adwokatury apeluje o czasową ochronę dla obywateli Ukrainy

Prawnicy Ukraina

Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, zwrócił się do premiera o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do udzielania czasowej ochrony cudzoziemcom masowo przybywającym do Polski z Ukrainy, wykorzystując mechanizm wskazany w art. 106 i 107 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

28.02.2022

Prokuratura wraca do 8-godzinnej pracy, koniec covidowych "zmian"

Prokuratura

W poniedziałek 28 lutego kończy się praca zmianowa w prokuraturze - efekt ostatniej fali koronawirusa. O jej wprowadzeniu zdecydowano na przełomie stycznia i lutego, co zresztą budziło duże niezadowolenie wśród pracowników prokuratury i było krytycznie przyjęte przez prokuratorów, ale też związkowców. Część jednostek do normalnego systemu pracy już wróciło.

26.02.2022

Nieodpłatna pomoc prawna dostępna bez ograniczeń? MS pracuje nad zmianami

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Postulaty środowisk prawniczych w sprawie zmian w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, który jest potrzebny, ale w obecnej formie jest nieefektywny, mają szanse na realizację. Teraz wsparcie nie zawsze trafia do tych, którzy najbardziej go potrzebują. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami - chce m.in. usprawnić zapisy i korzystanie z porad. I rozważa, czy potrzebne jest oświadczenie o niemożności opłacenia porady.

26.02.2022

Porady prawne, bezpłatne poświadczenia dokumentów - prawnicy pomagają Ukraińcom

Prawnicy Administracja publiczna Ukraina

Dedykowane grupy wsparcia na portalach społecznościowych, informacje o udzieleniu porad pro bono, specjalne szkolenia dla prawników z przepisów dotyczących cudzoziemców - adwokaci i radcy prawni podejmują szereg działań, których wspólnym mianownikiem jest pomoc dla obywateli Ukrainy. W akcje włączają się też m.in. notariusze z całego kraju. Są gotowi za darmo poświadczać podpisy na dokumentach m.in. tych potrzebnych dla ukraińskich dzieci.

25.02.2022

Kiedy wyrok jest prawomocny? Liczenie terminów krok po kroku

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Wyrok sądu budzi zawsze emocje, zazwyczaj też jest korzystny tylko dla jednej ze stron, a bywa, że i obie nie czują się nim usatysfakcjonowane. Ale uprawomocnienie nie następuje od razu. W ciągu siedmiu dni można złożyć wniosek o uzasadnienie, co otwiera drogę do wniesienia apelacji. W przypadku wyroku zaocznego pozwanemu przysługuje z kolei 14 dni na wniesienie sprzeciwu.

25.02.2022

E-rozprawy w sprawach karnych rozbijają się o prawo do obrony

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

E-rozprawy miały być sposobem sądów na covidową zawieruchę. Przepisy obowiązują niemal od dwóch lat i w sprawach cywilnych stosowane są coraz częściej, ale wideokonferencje w sprawach karnych nadal kuleją. Co więcej, obrońcy i sędziowie zgodnie podkreślają, że "zdalnie" - w tym przypadku - powinno być stosowane wyjątkowo, a to ze względu na prawo do obrony i m.in. tajemnicę obrończą.

25.02.2022

Adam Roch nowym szefem Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z 24 lutego 2022 r. powołał sędziego Adama Rocha na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Wręczenie aktu powołania nastąpiło podczas spotkania, które odbyło się tego samego dnia w Pałacu Prezydenckim.

24.02.2022

#pomagamy - adwokaci i radcy razem dla obywateli Ukrainy

Wymiar sprawiedliwości Ukraina

Naczelna Rada Adwokacka stanowczo potępiła agresję militarną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz zaapelowała do polskich władz o podjęcie wszelkich właściwych oraz solidarnych ze wspólnotą międzynarodową działań mających na celu jej przerwanie. Z kolei Włodzimierz Chróścik prezes KRRP zwrócił się do ukraińskich adwokatów i zadeklarował udzielenie wszelkiego możliwego wsparcia.

24.02.2022

RPD "w służbie dziecka" chce więcej uprawnień niż ma RPO

Miał powstać system rejestrowania przypadków śmierci dzieci, od dawna postulowany przez środowiska zajmujące się ich prawami. I po kilku latach prac Rzecznik Praw Dziecka zaprezentował projekt. Eksperci mówią o dobrym, ale nadal niewystarczającym kroku. Ale przy okazji Rzecznik zabiega dla siebie o nowe, i to daleko idące, uprawnienia w postępowaniach karnych. Są wątpliwości, czy obecny Rzecznik nie będzie ich nadużywać.

24.02.2022

Niejawnie lub zdalnie - sądy z możliwości korzystają, choć nie zawsze wiedzą jak

Wymiar sprawiedliwości

Pandemiczne tarcze antykryzysowe dały sądom możliwość rozpatrywania spraw online, a kolejne fale rozpowszechniły posiedzenia niejawne. W ocenie prawników, ale też samych sędziów, to nie jest jednak dobry kierunek, bo uderza w prawa stron. Jak podkreślają, nawet przy rozpatrywaniu spraw zdalnie problemem jest udział w nich publiczności. Rozwiązanie widzą w opracowaniu kompleksowej regulacji, a konkretnie rozporządzenia.

24.02.2022

Dziewczynka miała wrócić do placówki opiekuńczej w Austrii, po decyzji SN zostaje w Polsce

Wymiar sprawiedliwości

Polscy rodzice byli niewydolni wychowawczo, dziewczynka trafiła więc do placówki opiekuńczej w Austrii, w której doznawała przemocy ze strony innych podopiecznych. Babcia wywiozła ją do Polski, a sąd apelacyjny na podstawie Konwencji Haskiej zdecydował, że dziecko ma wrócić. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone postanowienie i oddalił wniosek wiedeńskiej opieki społecznej.

23.02.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski