Rząd chce szybko zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, ale w Sejmie impas

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Jeszcze w tym miesiącu może zostać zakończony spór z Unią Europejską o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że deklaracja dotycząca likwidacji Izby Dyscyplinarnej jest aktualna i jest realizowana. To umożliwiłoby wypłatę Polsce funduszy unijnych, ale w Sejmie, gdzie jest pięć projektów w tej sprawie, żadne prace nie toczą się.

10.03.2022

Fala uchodźców to też zagrożenie handlem ludźmi, więc specustawa zmieni kodeks karny

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Ukraina

Sytuację ukraińskich kobiet i dzieci, uciekających przed wojną, próbują wykorzystywać handlarze ludźmi - to sygnały, które już płyną z granicy. Rząd zakasał więc rękawy i specustawą chce zaostrzyć kary m.in. za nakłanianie do prostytucji, ale i utrudnianie korzystania z mieszkania. Ma to obowiązywać w czasie trwania konfliktu zbrojnego. Zdaniem prawników to sprawców nie odstraszy, a problem powinny rozwiązać służby i prokuratura.

10.03.2022

Odstraszać, nie wychowywać - Sejm pracuje nad zmianą filozofii karania

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Kara 25 lat więzienia ma być zastąpiona 30 latami, wprowadzona ma zostać możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzane kar dla pijanych lub odurzonych kierowców, ale też m.in. za gwałty. Co więcej, już 14-latek za niektóre rodzaje zabójstwa ma odpowiadać jak dorosły - prace nad projektem nowelizacji prawa karnego rozpoczął właśnie Sejm.

09.03.2022

Rutynowo, bez ustalenia przyczyn - Polska ma nadal problem z przemocą domową

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Kończą się uzgodnienia w sprawie projektu rozszerzającego narzędzia do natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy w rodzinie. Tymczasem z badania Fundacji Court Watch wynika, że takie przypadki są traktowane w Polsce rutynowo, bez pochylenia się nad przyczynami, a pokrzywdzeni np. na sali sądowej spotykają swojego oprawcę, co dodatkowo pogłębia ich traumę i prowadzi do powtórnej wiktymizacji.

09.03.2022

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani przez prezydenta

Prawnicy

Prezydent Andrzej Duda 8 marca 2022 r. powołał do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego cztery osoby. Trzy z nich zasiądą w Izbie Cywilnej, w której jest najwięcej wakatów. Są to: sędzia Maciej Kowalski, adwokat Mariusz Andrzej Załucki i prof. Krzysztof Wesołowski. Jedna osoba, prof. Elżbieta Karska będzie orzekać w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

08.03.2022

Europejscy sędziowie krytycznie o projektach dotyczących SN i naborze do nowej KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Oczekujące na rozpatrzenie przez Sejm projekty zmian legislacyjnych dotyczących Izby Dyscyplinarnej i całego Sądu Najwyższego niewątpliwie będą stanowić dalsze naruszenia zasady rządów prawa w Polsce - uważa Zarząd Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów MEDEL. Podobnie ocenia trwający obecnie nabór sędziów na nową kadencję do Krajowej Rady Sądownictwa.

08.03.2022

Będą wyższe kary za nakłanianie lub zmuszanie kobiet z Ukrainy do prostytucji

Prawo karne Ukraina

Nawet 25 lat pozbawienia wolności za zmuszanie do prostytucji i tyle samo za czerpanie z niej korzyści finansowych jeśli pokrzywdzonym jest dziecko - to przykładowe propozycje zaostrzenia kar, które znalazły się w autopoprawce do ustawy o wspieraniu obywateli Ukrainy, uciekających przed wojną. Problem jest realny, bo pojawia się coraz więcej sygnałów, że trudną sytuację Ukrainek i ukraińskich dzieci próbują wykorzystać handlarze ludźmi.

08.03.2022

Apel o stypendia dla ukraińskich nauczycieli akademickich

Prawo karne Szkolnictwo wyższe

Wśród uchodźców z Ukrainy są także nauczyciele akademiccy z wydziałów prawa. Ponieważ im szczególnie trudno będzie zdobyć odpowiednią do kwalifikacji pracę, były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar i Anna Frankowska, emerytowana partnerka w kancelarii Weil Gotshal & Manges apelują o stworzenie funduszu na stypendia pozwalające im na przetrwanie tego trudnego czasu i zdobycie nowych umiejętności.

08.03.2022

Prawniczki nadal w gorszej sytuacji na rynku, szklany sufit je ogranicza

Prawnicy Rynek

Są zdolne, specjalizują się w kilku obszarach prawa, znają biegle języki obce, działają chętnie pro bono - polskie prawniczki mimo tego nadal zmagają się ze szklanym sufitem, mają niższe wynagrodzenia, rzadziej awansują, doznają mobbingu i molestowania. Aż 85 proc. przyznaje, że doświadczyło pomniejszania swoich kompetencji ze względu na płeć - wynika z raportu "Sytuacja kobiet w branży usług prawnych".

08.03.2022

W Izbie Dyscyplinarnej trwa rozstrzyganie spraw dyscyplinarnych prokuratorów i sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie przestaje intensywnie pracować. W tym tygodniu, od jutra rozpozna osiem spraw dyscyplinarnych prokuratorów. Dwie sprawy radców prawnych, jedną sprawę adwokata i pięć spraw sędziowskich dotyczących zarówno uchylenia immunitetu, jak i zawieszenia w czynnościach służbowych oraz błędnych - zdaniem Prokuratora Generalnego - decyzji procesowych.

07.03.2022

Kobiety na granicy muszą zachować czujność, a wolontariusze rozsądek

Prawo karne Pomoc społeczna Policja

Każdego dnia polską granicę przekraczają tysiące obywatelek Ukrainy, które same lub z dziećmi chcą schronić się w naszym kraju przed wojną. Problem w tym, że próbują to też wykorzystać m.in. handlarze ludźmi. Najbardziej narażone są te kobiety, które podróżują same. Prawnicy, policjanci, organizacje pozarządowe apelują, by zachowywać szczególną ostrożność.

07.03.2022

Putin przed Trybunał w Hadze - możliwe, ale łatwo nie będzie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Ukraina i organizacje międzynarodowe nie mają wątpliwości, że to co obecnie dzieje się w tym kraju, jest pogwałceniem Karty Narodów Zjednoczonych i zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego. Podnoszą też, że winy muszą zostać w przyszłości rozliczone i wskazują bezpośrednio na Władimira Putina. Choć możliwości są - droga ku temu łatwa nie będzie, choćby dlatego, że Putin jest urzędującą głową państwa.

05.03.2022

Potrzebny jak najszybciej korytarz humanitarny - apel adwokatury

Prawnicy

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zaapelowało do organizacji humanitarnych i Federacji Rosyjskiej o jak najszybsze stworzenie korytarza humanitarnego, który umożliwi ewakuację ludności cywilnej i rannych z terenów oblężonych, objętych działaniami wojennymi w Ukrainie. Chodzi szczególnie - jak wskazano - o kobiety i dzieci, osoby w podeszłym wieku, starców, osoby z niepełnosprawnością i chorych.

05.03.2022

Wojna w Ukrainie testuje polski system ochrony dzieci

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Ukraina

Polską granicę przekraczają obecnie setki tysięcy obywateli Ukrainy, którzy szukają schronienia przed wojną. To głównie kobiety i dzieci. Część spośród tych ostatnich przekracza granicę bez jakichkolwiek dokumentów i nie zawsze z rodzicami. Prawnicy obawiają się, że sytuację mogą wykorzystywać handlarze ludźmi i podziemie adopcyjne. Tym bardziej, że już uaktywnili się chętni "do opieki" nad dziećmi/sierotami.

05.03.2022

Szefowie polskich kancelarii deklarują solidarność z ukraińskimi prawnikami

Prawnicy

Drodzy Przyjaciele Ukrainki i Ukraińcy, cały świat patrzy z podziwem, jak heroicznie stawiacie czoła barbarzyńskiej inwazji rosyjskiego reżimu na Waszą Ojczyznę. My, Wasi polscy przyjaciele, prawniczki i prawnicy, oddajemy dziś hołd niezłomnemu duchowi Ukrainy i bohaterom, którzy oddali życie w tej nielegalnej wojnie, wymierzonej przeciwko suwerennej Ukrainie - napisali w liście otwartym partnerzy największych kancelarii w Polsce.

04.03.2022

RPO skarży do TK ograniczenia wieku dla kandydatów na sędziów i prokuratorów

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Osoby powyżej 35. roku życia nie mogą kandydować na aplikację sędziowską i prokuratorską Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a powyżej 40. roku - na aplikacje uzupełniające. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich to niezgodne z konstytucyjnymi zasadami równego traktowania i niedyskryminacji oraz równego dostępu do służby publicznej.

04.03.2022

MS uruchomiło całodobową Linię Pomocy Pokrzywdzonym dla uciekających z Ukrainy

Wymiar sprawiedliwości

Infolinia dostępna jest w językach ukraińskim, rosyjskim i angielskim. Dzwonić można pod numer: +48 222 309 900. Ministerstwo Sprawiedliwości informuje też, że współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, zwłaszcza z terenów południowo-wschodniej Polski, gdzie jest udzielana pomoc Ukraińcom, którzy w Polsce chcą schronić się przed wojną.

03.03.2022

Uproszczony legalny pobyt dla Ukraińców na 18 miesięcy, czas na wniosek 60 dni

Ukraina

Obywatele Ukrainy, którzy przekroczą polską granicę chroniąc się przed wojną, będą mogli pozostać tu legalnie przez 18 miesięcy. Data początkowa dla ułatwień w legalizacji pobytu to 24 lutego, a czas na złożenie odpowiedniego wniosku - do 60 dni. Nie będzie to dotyczyć m.in. osób posiadających zezwolenia na pobyt stały, rezydenta, pobyt czasowy, status uchodźcy czy ochronę uzupełniającą.

03.03.2022

Prawnicy, pracownicy sądów, prokuratur, sędziowie - coraz więcej inicjatyw dla Ukrainy

Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości Ukraina

Zbiórki potrzebnych rzeczy, zabezpieczanie miejsc noclegowych, wsparcie prawne na granicy i w razie potrzeby w innych rejonach Polski, licytacje książek o tematyce prawnej z dedykacjami autorów - środowisko prawnicze mocno angażuje się w pomoc dla obywateli Ukrainy. Także na portalach społecznościowych powstają coraz to nowe grupy i reaktywowane są też te, które pomagały w walce z covidem.

03.03.2022

Książka prawna "w służbie" Ukrainie - można licytować i wspierać

Wymiar sprawiedliwości Ukraina

Prawnicy w różny sposób wspierają Ukraińców. Na Facebooku powstała właśnie grupa „Książki prawnicze z autografami – pomoc dla Ukrainy (aukcje)”. Wystawiane są na niej różnego rodzaju publikacje prawnicze - także kodeksy, komentarze, wzory pism procesowych i... białe kruki. Dochód z licytacji ma trafiać do organizacji, które pomagają Ukrainie.

03.03.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski