Wyznaczanie opiekunów dla ukraińskich dzieci może "położyć" sądy rodzinne

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Ukraina

Polskie sądy rodzinne będą musiały zająć się tysiącami spraw dotyczących opieki nad ukraińskimi dziećmi. Wiele z nich przez granicę przedostało się z rodzicami, ale wielu towarzyszyły babcie, ciocie lub znajomi bez prawnych podstaw do sprawowania nad nimi pieczy. I choć w specustawie znalazły się chwalone przez prawników narzędzia, problem jest zasadniczy - wydziały rodzinne mogą tych nowych spraw nie udźwignąć.

18.03.2022

Starzy i nowi sędziowie SN domagają się szybkich zmian w sądownictwie 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jedną z kluczowych przyczyn powodujących w ostatnich latach osłabienie państwa i relacji europejskich jest konflikt odnoszący się do wymiaru sprawiedliwości, apelujemy o dokonanie koniecznych zmian w sądownictwie - napisała grupa sędziów Sądu Najwyższego. Jak podkreślają, w obliczu zagrożenia na arenie międzynarodowej, trzeba szybko zrezygnować z tego konfliktu.

17.03.2022

Odpisy ukraińskich dokumentów, sprawy bankowe - notariusze pomagają obywatelom Ukrainy

Prawo cywilne Prawnicy Ukraina

Wiele kancelarii notarialnych od samego początku wojny na terenie Ukrainy deklaruje chęć bezpłatnej pomocy Ukraińcom, którzy szukają schronienia w Polsce. Obecnie najczęściej są to prośby o poświadczenie dokumentów, umowy i aktów notarialnych, mających istotne znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia bytu i umożliwienia pobytu i podjęcia pracy w Polsce.

17.03.2022

Organizacje apelują o powstrzymanie wyboru nowej neo-KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Organizacje zrzeszone w Komitecie Obrony Sprawiedliwości zaapelowały do organów Unii Europejskiej o podjęcie wszelkich działań w celu powstrzymania wyboru neo-KRS, ustanowienia nowego systemy dyscyplinarnego, usunięcia z Sądu Najwyższego neo-sędziów i przywrócenia praworządności. Jak stwierdzają, niepraworządna Polska nie będzie solidnym elementem wspólnego europejskiego systemu.

16.03.2022

By wycofać wniosek o status uchodźcy, wystarczy napisać do UdSC

Administracja publiczna Ukraina

Specustawa zakładająca m.in. uproszczoną legalizację pobytu obywateli Ukrainy, którzy przedostali się do Polski szukając schronienia przed wojną, nie obejmuje osób, które ubiegają się o status uchodźcy. Można jednak - zgodnie z jej zapisami taki wniosek lub deklarację wycofać. Urząd do Spraw Cudzoziemców informuje, że wystarczy zrobić to pisemnie.

16.03.2022

Specustawa nie dla wszystkich z Ukrainy, a ochrona czasowa nie wiadomo, jak zadziała

Administracja publiczna Ukraina

Uciekinierzy z Ukrainy niecierpliwie czekali na polską specustawę legalizującą ich pobyt. Problem w tym, że obejmuje ona głównie tych, którzy przedostali się bezpośrednio ze swojej ojczyzny. Spod jej działania wyłączeni są np. rodzice dziecka z ukraińskim obywatelstwem, którzy sami go nie mają. Polscy urzędnicy zapewniają, że działa tu ochrona czasowa, ale jej przepisy - zdaniem prawników - są nieprecyzyjne.

16.03.2022

Anna Jaczun zwyciężczynią konkursu Adwokatka Roku 2021

Prawnicy

Adwokatka Anna Jaczun, aktywistka współpracująca z Grupą Granica, która koordynuje zespół prawników udzielających pomocy prawnej migrantom na granicy polsko-białoruskiej, została laureatką konkursu Adwokatka Roku 2021. Doceniono ją za profesjonalizm, sprawczość, wrażliwość i determinację w działaniu na rzecz ochrony praw i wolności człowieka.

15.03.2022

Strasburg: Neo-KRS łamie prawo do rzetelnego procesu

Prawo karne Prawnicy

Wprowadzone w 2017 roku zmiany w funkcjonowaniu Krajowej Rady Sądownictwa oraz przedwczesne zakończenie mandatu ówczesnego członka KRS stanowią naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowiek - stwierdziła we wtorek po raz kolejny Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Czławieka. Tymczasem Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny orzeka, że takie wyroki ETPC są sprzeczne z polską konstytucją.

15.03.2022

Komitet PAN apeluje o zakończenie kryzysu praworządności

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Konieczne jest pilne podjęcie rzeczywistych działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce. Ma on daleko idące skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i polityczne. W obliczu zagrożeń i wyzwań stojących obecnie przed Polską, zwłaszcza w związku z agresją Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, jego dalsza eskalacja jest niebezpieczna i nie leży w polskim interesie narodowym.

15.03.2022

Alimenty alimentom nierówne - ważna sytuacja dziecka i płacącego rodzica

Wymiar sprawiedliwości

Alimenty i świadczenia o tzw. quasi-alimentacyjnym charakterze nie są ustalane według sztywnych wyliczeń. Ważna jest np. sytuacja dziecka, któremu się należą - choćby to, czy wymaga leczenia, czy jest uzdolnione i potrzebuje indywidualnego toku nauczania. Pomóc może w tym mediacja, ale często do ugody prowadzi wyboista droga.

15.03.2022

Wiesz o przestępstwie, możesz złożyć zawiadomienie, nawet jeśli nie jesteś pokrzywdzony

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zawiadomienie o przestępstwie składamy w najbliższym komisariacie policji lub jednostce prokuratury. Może być złożone ustnie lub pisemnie i co ważne nie dotyczy to tylko osób pokrzywdzonych. Może je złożyć każdy, kto posiada informacje, że doszło do złamania prawa. Trzeba tylko pamiętać o jednym - za fałszywe zawiadomienie grozi nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

15.03.2022

Raport Fundacji Helsińskiej: Prokuratura w stan oskarżenia

Prawo karne Prokuratura

Faktyczna likwidacja niezależności prokuratorów, fasadowa zmiana ustroju prokuratury, ręczne sterowanie śledztwami, karne delegacje prokuratorów, nagrody i awanse dla wybranych – takie najkrótsze podsumowanie dorobku prokuratury w ostatnich sześciu latach wyłania się z raportu przygotowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Prezentacja raportu odbyła sie w poniedziałek.

14.03.2022

Sędziowie TK w stanie spoczynku: Gorszący wyrok w sprawie orzeczeń ETPC

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzający, że przepis Konwencji o ochronie praw człowieka w zakresie, w którym umożliwia Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka kontrolę statusu sędziów krajowych, jest niezgodny z polską konstytucją, jest kolejnym gorszącym przykładem orzecznictwa naruszającego Konstytucję - oceniają sędziowie TK w stanie spoczynku.

14.03.2022

Pomaganie uchodźcom wojennym z kosztów sądowych nie zwolni

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Zryw serca wielu Polaków nadal trwa. Chętnie wspieramy obywateli Ukrainy, którzy przed wojną chronią się w Polsce, dość chętnie wspomagamy ich również miejscem w swoim domu. Prawnicy podkreślają jednak, że to działalność charytatywna i nie ma co się na nią powoływać np. w swoich sprawach sądowych, choćby ubiegając się o zwolnienie z kosztów.

14.03.2022

Ukraińscy prawnicy chcą wykonywać zawód w Polsce - podstawa w przepisach jest

Prawnicy Rynek

Wśród osób, które przedostają się do Polski z Ukrainy, uciekając przed wojną, jest także wielu prawników, głównie prawniczek. Chciałyby pracować dalej w zawodzie, o czym świadczą liczne posty i zapytania pojawiające się w mediach społecznościowych. Mimo jednak tego, że i polskie kancelarie szukają prawników z językiem ukraińskim, sytuacja wcale nie jest prosta. Samorządy adwokacki i radcowski zapewniają jednak, że są gotowe do pomocy.

14.03.2022

Ukraińcy, którzy złożyli wnioski o status uchodźcy, mogą być objęci specustawą

Ukraina

Obowiązująca już ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy schronili się w Polsce przed wojną, zawiera też furtkę dla tych, którzy po przekroczeniu granicy złożyli wnioski o status uchodźcy lub zadeklarowali ich złożenie. Będą mogli skorzystać z uproszczonej legalizacji pobytu na 18 miesięcy, jeśli wycofają taki wniosek lub deklaracje.

13.03.2022

NRA chce wstrzymania wyboru sędziów - członków KRS

Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka wezwała konstytucyjne organy RP do niezwłocznego wstrzymania procedury wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Tymczasem na stronach sejmowych jest wykaz sędziów - kandydatów wskazanych przez klub poselski oraz prezydium Sejmu, a na nim m.in. byli wiceministrowie sprawiedliwości Anna Dalkowska, Łukasz Piebiak, przewodniczący i 11 obecnych członków KRS.

13.03.2022

Samorządy radcowski i adwokacki o wyroku TK: uderzenie w prawa obywateli

Wymiar sprawiedliwości

Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwości oceniania przez ETPC statusu polskich sędziów jest kolejnym krokiem prowadzącym do wykluczenia Polski z europejskiej wspólnoty prawnej i do pozbawienia obywateli konwencyjnie gwarantowanego prawa do rzetelnego procesu przed niezależnym od politycznych nacisków sądem - wskazują w swoich stanowiskach Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych.

12.03.2022

Ukraińskie dziecko bez rodzica, będzie opiekun tymczasowy

Wymiar sprawiedliwości

Polską granicę przekraczają tysiące ukraińskich dzieci, część z nich bez rodziców, pod opieką cioć, babć lub znajomych. Są sygnały, że sytuację mogą wykorzystywać handlarze ludźmi, problemy mogą być również np. z zapisem do szkoły. Zgodnie ze specustawą, która czeka na podpis prezydenta w takich sytuacjach ustanawiany będzie tymczasowy opiekun, w pierwszej kolejności spośród krewnych.

12.03.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski