Izba Dyscyplinarna i TK raczej nie wygrają wojny z unijnym trybunałem

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wykreowany przez polityków konflikt prawny z Unią Europejską nie tylko pozbawi nas dostępu do unijnych funduszy, ale utrudni też domaganie się w polskich sądach przestrzegania zasady równości obywateli wobec prawa, niedyskryminacji, czy sprawności procesu. Może też negatywnie wpłynąć na prawa Polaków w innych państwach członkowskich.

25.01.2022

COVID znów atakuje sądy, a praca zdalna - w sferze marzeń

Wymiar sprawiedliwości

Kolejna fala koronawirusa daje się mocno we znaki, więc administracja do 28 lutego ma pracować zdalnie. Według nieoficjalnych informacji rozważano to też w przypadku sądów, co miało postulować samo Ministerstwo Sprawiedliwości. Sądy i prokuratura mają jednak pracować stacjonarnie. Tymczasem z całego kraju płyną informacje o chorych sędziach i pracownikach oraz odwołanych rozprawach.

25.01.2022

WSA: Dodatkowa działalność notariusza pod kontrolą społeczną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zgoda Izby Notarialnej na prowadzenie dodatkowej działalności przez notariusza może podlegać upublicznieniu. Organ nie może się zasłaniać indywidualnym charakterem decyzji w tej sprawie, jako że dotyczy ona notariusza - funkcjonariusza publicznego. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

24.01.2022

Zmiana właściwości trzech sądów blokuje wpisy do ksiąg wieczystych

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma szczęścia do zmian, które wprowadziło od 1 stycznia br. Jeszcze nie skończyły się problemy z wnioskami o klauzulę wykonalności, a notariusze już sygnalizują nowe - tym razem z wpisami do ksiąg wieczystych. Skala jest może mniejsza, bo dotyczy trzech sądów i kilkudziesięciu tysięcy akt, ale bagatelizować tego nie można.

24.01.2022

Ustawy o biegłych jak nie było tak nie ma - RPO o powody pyta ministra

Wymiar sprawiedliwości

Wciąż nie ma całościowej ustawy dotyczącej biegłych sądowych, choć już kilka lat temu prace nad nią podjął resort sprawiedliwości. Niepokoi to m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, bo w jego ocenie taka regulacja zapewniłaby właściwe gwarancje konstytucyjnego prawa do sądu. Argumentuje, że sędziowie często opierają rozstrzygnięcia wyłącznie na opinii biegłych, bez ich samodzielnej i krytycznej analizy.

22.01.2022

Rzecznik TSUE: Trybunał konstytucyjny nie może zabronić sądom stosowania prawa Unii

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Prawo Unii stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu lub praktyce, zgodnie z którymi sądy krajowe nie są uprawnione do badania zgodności z prawem UE przepisu krajowego, uznanego za zgodny z konstytucją na mocy orzeczenia trybunału konstytucyjnego państwa członkowskiego - stwierdził w opinii rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Anthony Michael Collins.

21.01.2022

Zabójstwo 3-latka - SN uwzględnia kasację Prokuratora Generalnego

Wymiar sprawiedliwości

Steve V. został oskarżony o fizyczne znęcanie się nad niespełna 3-letnim chłopcem, bicie go pod nieobecność jego matki oraz zgwałcenie i zabójstwo we wrześniu 2017 roku. Sąd Apelacyjny w Łodzi zmniejszył karę na jaką został skazany z 25 na 15 lat. W swojej kasacji Prokurator Generalny wskazał, że jest ona rażąco niewspółmierna, a SN uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

21.01.2022

E-rozprawy coraz częstsze, ale nadal bywa, że i link zawodzi

Wymiar sprawiedliwości

Aby połączyć się z sądem zdalnie, strona, adwokaci i radcy powinni otrzymać link, który przesyła na pocztę elektroniczną pracownik sądowy. Bywa jednak - co spędza wszystkim sen z powiek, że jak na złość nie zadziała i musi zostać rozesłany na nowo. Sytuacji nie poprawia obciążenie sądów, braki kadrowe wśród np. informatyków, braki szkoleń i jednolitego systemu.

21.01.2022

List do sądu za ciężki, więc nie może być polecony

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chciało zadbać o terminy i bezpieczeństwo pism sądowych. Zmieniło więc procedurę cywilną tak, że tylko nadanie pisma do sądu w formie przesyłki poleconej jest równoznaczne z jego wniesieniem. Problem zaczyna się gdy do pisma trzeba dołączyć załączniki - bo jeśli paczka waży więcej niż 2 kg, "poleconą" być nie może.

21.01.2022

KE żąda zapłaty kary za Izbę Dyscyplinarną

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Rzecznik Komisji Europejskiej ds. wymiaru sprawiedliwości Christian Wigand poinformował w czwartek, że wysłane zostało do Polski wezwanie do zapłaty kary w związku z niewykonaniem decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Kara wynosi milion euro dziennie, a według "licznika" Iustitii, obecnie jest to już 78 mln.

20.01.2022

SN: Są kandydaci na prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Marek Dobrowolski, Joanna Lemańska i Oktawian Nawrot to kandydaci na prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego wskazani w środę 19 stycznia przez zgromadzenie tej izby. Kadencja obecnej prezes Joanny Lemańskiej zakończy się 25 lutego br. Lista kandydatów trafi teraz do prezydenta, który powoła nowego prezesa.

20.01.2022

Clifford Chance doradzała przy nabyciu aktywów Grupy Lotos

Rynek

Kancelaria Clifford Chance doradzała konsorcjum banków w związku z finansowaniem nabycia części aktywów logistycznych i części biznesu bitumicznego Grupy Lotos przez Unimot Investments. Zespół kierowany był przez Mateusza Chruściaka (Counsel).

20.01.2022

Do szpitala psychiatrycznego bez wysłuchania - kasacja RPO

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Obywatela oskarżono o kradzież ubrania ze sklepu oraz o znieważenie i naruszenie nietykalności policjantów. Wobec uznania jego niepoczytalności, sąd umieścił go w zakładzie psychiatrycznym, tyle że mimo wynikającego z przepisów obowiązku nie wysłuchał go. Mężczyzna przebywa na oddziale zamkniętym już od czterech lat, teraz RPO wnosi, by Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone postanowienie.

20.01.2022

Izba Dyscyplinarna karze adwokata choć nie ma wymogu zaświadczenia od lekarza sądowego

Prawnicy Koronawirus szczepienia

Pierwszy raz w historii Izby Dyscyplinarnej SN rzecznik dyscyplinarny wnosił o doprowadzenie na rozprawę świadka przez policję, gdyby się kolejny raz nie stawił. A co więcej, ukarano go grzywną w wysokości 2 800 zł. Chociaż nadal obowiązuje ustawa antycovidowa, która zniosła obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego jako usprawiedliwienia. Izba uznała, że świadek zlekceważył sąd. Ukaranym jest praktykujący znany adwokat.

20.01.2022

Tajemnica adwokacka nadal łakomym kąskiem dla organów ścigania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Tylko w ostatnim kwartale izby adwokackie zgłosiły w sumie 28 prób zwalniania adwokatów z tajemnicy. Jak podkreślają prawnicy, sytuacja z roku na rok się pogarsza i uderza bezpośrednio w ich klientów. Coraz głośniej w środowisku adwokatów i radców mówi się więc o tym, że tajemnica zawodowa powinna być bezwzględna, tak jak tajemnica spowiedzi.

20.01.2022

Brak formalny trzeba uzupełnić, częściowe poprawienie pisma nie wystarczy

Wymiar sprawiedliwości

Jeśli powód zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych w pozwie lub wniosku, powinien dokładnie je przeanalizować i uzupełnić pismo, a konkretnie każdy jego mankament. W orzecznictwie przyjmuje się, że nie wystarczy podjęcie w terminie przez stronę czynności i częściowe "poprawienie".

19.01.2022

Sąd nie prostuje protokołu, zażalenie niemożliwe, a nagrania nie ma

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zawartość protokołu może mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy karnej. Nic więc dziwnego, że strony czasem gotowe są kruszyć kopie o zapisanie danych słów w określony sposób. Problem jednak w tym, że o ile w procedurach cywilnej i sądowoadministracyjnej można zaskarżyć odmowę sprostowania protokołu, to w karnej już nie.

19.01.2022

Publiczne przekleństwa wykroczeniem, choć wszystko zależy od kontekstu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Spora część społeczeństwa nie darzy estymą partii rządzącej i nie ma większych oporów z wyrażaniem swojego zdania - czy to na transparentach, czy też w mediach społecznościowych. Publiczne przeklinanie jest wykroczeniem, jednak organy ścigania - głównie ze względu na ogólny poziom debaty publicznej - raczej pobłażliwie podchodziły do tego typu naruszeń. Ale do czasu.

18.01.2022

Zbyt niska kara za usiłowanie zabójstwa? SN uwzględnia kasację prokuratury

Wymiar sprawiedliwości

Mężczyzna, recydywista został początkowo skazany na 25 lat więzienia, sąd apelacyjny karę jednak obniżył do 15 lat. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Prokuratora Generalnego, który wskazał, że taka kara jest niewspółmierna do stopnia winy i szkodliwości społecznej. Tym bardziej, że poszkodowany odniósł obrażenia, które uniemożliwiają mu normalne funkcjonowanie - np. podjęcie pracy.

18.01.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski