Prezes Piotr Schab nie wykona orzeczenia Strasburga

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Piotr Schab oświadczył, że brak jest podstaw do realizacji zalecenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie trzech sędziów - Marzanny Piekarskiej-Drążek, Ewy Leszczyńskiej-Furtak i Ewy Gregajtys. To odpowiedź na zabezpieczenie chroniące polskich sędziów i nakazujące przywrócenie do orzekania w starym wydziale.

16.12.2022

Nowela o SN ma zrealizować kamienie milowe, a pozostawia sędziowskie przepisy kagańcowe

Wymiar sprawiedliwości

Nie wiadomo jeszcze, kiedy Sejm zajmie się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma realizować kamienie milowe uzgodnione z Komisją Europejską. Jednak jak podkreślają prawnicy - wbrew zapewnieniom projektodawców - będą z tym problemy. Choćby dlatego, że w projekcie są przepisy, zgodnie z którymi sędzia będzie tak jak teraz odpowiadać za kwestionowanie statusu innego sędziego lub organu konstytucyjnego, a także za odmowę orzekania np. z "nowymi" sędziami.

16.12.2022

Ustawy przyjęte przez Sejm na wieczornym posiedzeniu 15 grudnia

W wieczornym bloku głosowań, Sejm uchwalił ustawę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Przyjął też siedem ustaw, które wróciły z Senatu, m.in. ustawę gazową, o Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA, abolicję dla samorządowców, a także ustawy, które rozluźniają regułę wydatkową i pozwalają na transfer 6 mld zł z tzw. funduszu covidowego.

15.12.2022

Sejm dopiero w styczniu zajmie się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym

Wymiar sprawiedliwości

W czwartek miało odbyć się pierwsze czytanie projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, a 20 grudnia prace miały być kontynuowane, wszystko wskazuje jednak, że na razie prace nad zmianami zostały wstrzymane. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) powiedział, że prace nad tym projektem rozpoczną się 11 stycznia.

15.12.2022

Prezydent może zablokować zmiany konieczne do uruchomienia KPO

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie pozwolę na to, aby został do polskiego systemu prawnego wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który nominacje sędziowskie będzie podważał, który te nominacje dokonane przez prezydenta RP będzie pozwalał komukolwiek weryfikować - stwierdził prezydent Andrzej Duda. I poinformował, że zmiany uzgodnione w Brukseli przez rząd nie były z nim konsultowane.

15.12.2022

Sędziowie administracyjni: Dyscyplinarki sędziowskie w NSA wydłużą postępowania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Negatywnie oceniamy poselski projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, mający w założeniu wykonanie „kamieni milowych”, niezbędnych do uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy - informuje zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych. Powodem jest brak konsultacji oraz nieuwzględnienie faktu, że także w NSA ok. 30 proc. sędziów to sędziowie powołani na wniosek neoKRS.

15.12.2022

Sędziowskie dyscyplinarki w NSA mają odblokować unijne fundusze, ale mogą być sprzeczne z konstytucją

Prawnicy

Naczelny Sąd Administracyjny ma zająć się sędziowskimi dyscyplinarkami, by odblokować dla Polski fundusze unijne. Jednak w ocenie prawników nowy projekt noweli ustawy o SN jest prowizoryczny i niekonstytucyjny. NSA jest bowiem od kontroli działalności administracji publicznej, a nie od postępowań dyscyplinarnych. Z tego powodu sędziowie mogą nie chcieć w nich orzekać. Poza tym w NSA też orzekają już sędziowie powołani przez nową KRS.

15.12.2022

Solidarna Polska będzie przeciwna noweli o SN

Wymiar sprawiedliwości

Solidarna Polska będzie przeciwna projektowi nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym - zapowiedział Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości i polityk Solidarnej Polski. Dodał, że proponowane rozwiązania m.in. mogą doprowadzić do "anarchii w polskim sądownictwie". Z kolei opozycja będzie analizować ewentualne poprawki.

14.12.2022

Prokuratorskie pożyczki na wyższy procent niż te od banków

Prokuratura Finanse

Zgodnie z Prawem o prokuraturze prokuratorowi może być przyznana pomoc finansowa w postaci pożyczki finansowej na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych. Ma to być jeden z elementów ustawowych gwarancji niezależności. Problem jednak w tym, że oprocentowanie wynosi tyle ile inflacja zapisana w ustawie budżetowej. A w 2023 r., zgodnie z projektem, ma sięgnąć 9,8 proc.

14.12.2022

W pozwie brakuje podpisu, a sąd wymaga ponownie pisma i załączników

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Procedura cywilna daje pełnomocnikom możliwość ponownego wniesienia pisma, które sąd zwrócił z powodu braków formalnych. Przepisy budzą jednak wątpliwości interpretacyjne - część sądów wymaga więc wniesienia ponownie całego pisma ze wszystkimi załącznikami, inne uważają to za absurd i ograniczają się do "poprawionego" pisma lub jego części. Prawnicy uważają, że potrzebne są zmiany i doprecyzowanie, co po poprawkach należy wnieść.

14.12.2022

Ziobro uratowany - Sejm odrzucił wotum nieufności

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sejm odrzucił we wtorek wieczorem wniosek opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Za przyjęciem wniosku o odwołanie Ziobry opowiedziało się 226 posłów, przeciw było 228 posłów, a 3 wstrzymało się od głosu. Nie głosowało 3 posłów. Większość ustawowa konieczna do odwołania ministra to 231 głosów.

13.12.2022

TK: Ograniczenia wieku dla kandydatów na sędziów i prokuratorów niezgodne z Konstytucją

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Przepisy, zgodnie z którymi osoby powyżej 35. roku życia nie mogą kandydować na aplikację sędziowską i prokuratorską Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a powyżej 40. roku - na aplikacje uzupełniające - są niezgodne z Konstytucją orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Wniosek o zbadanie ich konstytucyjności skierował Rzecznik Praw Obywatelskich.

13.12.2022

Decyzja Rady UE: Węgry nie dostaną unijnych pieniędzy, bo nie przywracają praworządności

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Unia Europejska postanowiła zamrozić 6,3 mld euro funduszy dla Węgier z uwagi na praworządność. Decyzja została podjęta przez ambasadorów państw członkowskich przy UE większością kwalifikowaną w ramach unijnego mechanizmu warunkowości. - Węgry nie wdrożyły wystarczającej liczby reform, aby poprawić zabezpieczenia antykorupcyjne - podano jako powód decyzji.

13.12.2022

Świadek - małżonek może odmówić zeznania, przyjaciel - nie

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Zarówno w procedurze karnej, jak i cywilnej, istnieje możliwość odmowy składania zeznań przez świadka lub odmowy odpowiedzi na zadane pytanie. Nie dotyczy to jednak wszystkich osób. Przepisy mają chronić prawo do życia rodzinnego i prywatnego, dotyczą więc bliskich - m.in. małżonków, w tym nawet po rozwodzie. A w przypadku prawa karnego także tych, którzy w innej toczącej się sprawie są oskarżeni o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.

13.12.2022

Polska policja podsłucha nawet unijnego urzędnika

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja

Służby będą mogły stosować kontrolę operacyjną także w przypadku urzędników pracujących w innych krajach lub w organizacji międzynarodowej, jeśli w grę wchodzić będzie np. przyjmowanie przez nich korzyści majątkowych lub takiej obietnicy. Taką zmianę wprowadzono wraz z nowelizacją kodeksu karnego. To kolejne rozszerzenie stosowania podsłuchów, gdy coraz pilniejszą sprawą są systemowe zmiany w tej dziedzinie.

13.12.2022

Polski rząd może już składać wnioski o KPO, trzeba tylko wypełnić "kamienie milowe"

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Komisja Europejska zaakceptowała ustalenia operacyjne dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Oznacza, że nie ma już formalnych przeszkód do złożenia przez polski rząd wniosku o pierwszą wypłatę środków z tego funduszu. Wcześniej jednak muszą być wprowadzone zmiany wynikające z zaakceptowanych przez ten rząd tzw. kamieni milowych.

12.12.2022

Polskę drogo kosztuje niedostosowanie do orzeczeń TSUE, a presja na sędziów trwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Europejskie trybunały - unijny w Luksemburgu i praw człowieka w Strasburgu - dokonały precyzyjnie wykładni niezawisłości sędziowskiej - stwierdzili zgodnie uczestnicy na seminarium "Praworządność w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa sądów międzynarodowych". I ubolewali, że polskie władze wolą tracić pieniądze, zamiast zastosować się do tej wykładni.

12.12.2022

Areszt w Polsce nadal problemem, RPO apeluje o zmianę przepisów

Wymiar sprawiedliwości

W grudniu - według statystyk Służby Więziennej - tymczasowo aresztowanych było 8387 osób. To nieco mniej niż średnia z ubiegłego roku - 8707, ale nadal, jak podkreślają prawnicy, bardzo dużo. RPO wystąpił po raz kolejny do Ministra Sprawiedliwości, tym razem w sprawie przewlekłości aresztu i tego, że nadal przepisy nie określają przesłanek jego przedłużania po wydaniu wyroku w I instancji.

12.12.2022

Dowodu osobistego w zastaw się nie zostawia

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Podczas pobytu w hotelu nie tylko nie musimy oddawać w zastaw dowodu osobistego, ale i nie powinniśmy tego czynić. Z przepisów wynika, że zatrzymanie bez podstawy prawnej cudzego dowodu osobistego to wykroczenie. Co więcej - w ocenie prawników - recepcjonista w hotelu nie jest także uprawniony do wykonania kopii takiego dokumentu.

12.12.2022

Przesyłki do prawników mają być lepiej chronione - w Sejmie jest już projekt

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka postulowała, by doręczanie korespondencji rejestrowanej adwokatom i radcom prawnym nie mogło być realizowane poprzez pozostawienie jej w oddawczej skrzynce pocztowej, bez wyraźnej dyspozycji adresata. Chodzi o przepis wprowadzony na czas pandemii, spod którego działania wyłączono sądy, prokuraturę i m.in. komorników. Sejmowa komisja się do tego przychyla - wniesiono już projekt w tym zakresie.

12.12.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski