Skłamiesz, żeby mieć zwolnienie z kosztów i już go nie dostaniesz

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości pod hasłem przyspieszenia w sądach wprowadza kolejne zmiany. Tym razem w zakresie rozpoznawania wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Planuje urzędowy formularz oświadczenia, kary za mijanie się z prawdą i termin 7 dni dla referendarzy na podjęcie decyzji. Prawnicy mają mieszane uczucia.

04.01.2022

Sądy mają problem z zastawami rejestrowymi - MS szykuje zmiany

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by zastawy rejestrowe uznawane były po upływie 20 lat za wykreślone z mocy prawa. Nie będzie to wymagało wydawania orzeczenia przez sąd i dokonywania wpisu w rejestrze. W systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest rejestr zastawów, będzie dokonywana adnotacja, że zastaw wygasł i uznaje się go za wykreślony.

04.01.2022

Pełnomocnik zatrzymanego czy obrońca - przepisy ograniczają prawo do obrony

Prawo karne Prawnicy

Adwokaci i radcy prawni od lat apelują, by dostęp do obrońcy był możliwy od momentu zatrzymania. Polskie władze konieczności zmian nie widzą, twierdząc, że obowiązujące przepisy wystarczają. To, że tak nie jest, pokazuje praktyka. Prawnicy alarmują, że do części czynności, mimo upoważnienia do obrony, nie są dopuszczani, bo skoro zatrzymany nie ma zarzutu - to ma... pełnomocnika, a nie obrońcę.

03.01.2022

Życie na podsłuchu - ani obywatel, ani komisja nie sprawdzi, kogo śledziły służby

Wymiar sprawiedliwości Policja

Osoba, która nie ma nic na sumieniu, nie ma szans dowiedzieć się o tym, że była podsłuchiwana lub śledzona Pegasusem, nawet gdyby zgodę na to wydał sąd. Informacje te można uzyskać dopiero po wszczęciu postępowania, a i wtedy nie będą one szczególnie wyczerpujące. Choć pełen wgląd w pracę służb wytrącałby im broń z ręki, brakuje organu, który sprawdzałby, czy nie nadużywają swoich uprawnień.

03.01.2022

SN: Nowi sędziowie przewodniczącymi wydziałów w Izbie Cywilnej

Prawo cywilne Prawnicy

Z dniem 1 stycznia 2022 r. zlikwidowano pięć dotychczas funkcjonujących w Izbie Cywilnej wydziałów, a na ich miejsce utworzone są trzy nowe wydziały, rozpoznające sprawy bez kryterium terytorialnego. Obowiązki przewodniczących nowo-powołanych wydziałów powierzono dr hab. Tomaszowi Szanciło, Mariuszowi Łodko i dr hab. Marcinowi Krajewskiemu. Zmiany te mają na celu likwidację zaległości w Izbie.

01.01.2022

Projekt - pół roku na rozpoznanie wniosku o ekstradycję

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by sądy miały 6 miesięcy na prawomocne rozstrzygnięcie w zakresie wniosku ekstradycyjnego, a na wydanie takiej osoby ma być z kolei 30 dni. Jeśli terminów nie uda się dotrzymać, sądy będą musiały poinformować o przyczynach resort - wynika z projektu rozporządzenia, które trafiło właśnie do opiniowania.

01.01.2022

"Nowy" mediator łatwo nie ma, sprawy trafiają do tych sprawdzonych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Mediacje w dobie pandemii zyskują coraz większą popularność. Podkręca to też Ministerstwo Sprawiedliwości, które chce do niej zachęcać m.in. przed rozwodami. Nic więc dziwnego, że sądowe listy mediatorów pękają w szwach, do tego stopnia, że co niektóre z widniejących na nich osób i w przenośni, i dosłownie - nie mogą doczekać się swoich spraw. Pojawiają się też pomysły choćby losowego, czy alfabetycznego ich przydzielania.

31.12.2021

Alkohol, narkotyki - policjanci nadal mają problem z takimi zatrzymaniami

Prawo karne Policja

Ten rok nie zapisał się najlepiej jeśli chodzi o wizerunek medialny policji, a to za sprawą kilku interwencji, które zakończyły się śmiercią zatrzymywanych, czy obezwładnianych. Sprawy łączy to, że chodziło o osoby pod wpływem narkotyków lub alkoholu, jak również - że w ocenie ekspertów - nadal jest problem przy takich zatrzymaniach, a rozwiązać go można szkoleniami, trzymaniem się procedur i doborem środków przymusu bezpośredniego.

30.12.2021

W Sądzie Najwyższym paraliż i czekanie na reformę jak na stracenie

Prawnicy

Los Sądu Najwyższego w 2021 roku nie został przesądzony. Po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prawnicy oczekiwali na ruch ustawodawcy, ale się nie doczekali. Trwa walka o praworządność i respektowanie orzeczeń TSUE i panuje dualizm orzeczniczy: pro-unijny i anty-unijny. A na tym wszystkim tracą obywatele, bo nieuniknione są postępowania wznowieniowe i o odszkodowania za błędne wyroki.

30.12.2021

Rzecznik dyscyplinarny już zajmuje się b. wiceprezesem sądu, który odwiesił Juszczyszyna

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab poinformował, że podjęte zostały czynności wyjaśniające w sprawie byłego wiceprezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, który zdaniem rzecznika mógł przekroczyć uprawnienia wydając zarządzenie o przywróceniu do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna. Sprawę prowadzi zastępca rzecznika Przemysław Radzik.

29.12.2021

Sędzia Juszczyszyn wygrał spór z Sądem Najwyższym o dobra osobiste

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Opublikowanie przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego uchwały, która nie ma podstawy w aktualnie istniejących przepisach w sposób bezprawny narusza dobra osobiste powoda - stwierdził Sąd Okręgowy w Olsztynie. I dodał, że decyzja o zawieszeniu Pawła Juszczyszyna w pracy sędziego i obniżenie mu pensji "nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego".

29.12.2021

Kolejna skarga nadzwyczajna w sprawie kredytu frankowego

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Celem umowy kredytu nie może być nadmierne wzbogacenie po stronie kredytodawcy i faktyczne doprowadzenie kredytobiorcy do pozbawienia go jakiejkolwiek możliwości spłaty zadłużenia - wskazuje w skardze nadzwyczajnej Prokurator Generalny. Stwierdza też, że doszło do naruszenia zasad i praw człowieka określonych w konstytucji. To kolejna sprawa dotycząca frankowiczów, która zajmie się Sąd Najwyższy.

29.12.2021

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości staje się faktem

Wymiar sprawiedliwości Policja

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości. Ma to być jednostka policji, licząca 1800 etatów, odpowiedzialna za m.in. zwalczanie przestępstw związanych z oszustwami i kradzieżą tożsamości w sieci czy walką z pedofilami, którzy poszukują dzieci poprzez internet. Regulacja mają wejść w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw.

29.12.2021

Nowela likwidująca manipulacje przy ugodach i zmieniająca zakres wyzysku podpisana przez prezydenta

Prawo cywilne Prawnicy

Prezydent podpisał nowelizację ustawy, zgodnie z którą klient po podpisaniu niesprawiedliwej - według niego - umowy, będzie mógł powołać się na przesłankę braku dostatecznego rozeznania, by ją unieważnić. Będzie można również złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej lub wszczęcie postępowania mediacyjnego, prowadzonego bez zaangażowania sądu.

28.12.2021

SN: Nowa prezes reorganizuje Izbę Cywilną i zapowiada przyspieszenie w orzekaniu

Prawnicy

W Izbie Cywilnej brakuje 10 sędziów, ma ona też największą liczbę niezałatwionych spraw, zarówno skarg kasacyjnych, jak i zagadnień prawnych przedstawionych przez sądy powszechne. Nowa prezes prof. Joanna Misztal-Konecka wystąpiła do I Prezesa Sądu Najwyższego z wnioskiem o delegowanie z mniej obciążonych Izb SN oraz o wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o delegowanie sędziów sądów powszechnych do orzekania w Izbie Cywilnej.

28.12.2021

Wiek z doświadczeniem nie zawsze idzie w parze - wymóg dla asystenta, nie dla sędziego pokoju

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Asystenci sędziego czują się potraktowani niesprawiedliwie, bo żeby pracować w zawodzie, muszą mieć nie tylko wykształcenie prawnicze ale i ukończone 24 lata. I choć prawnicy podkreślają, że w przypadku szeroko rozumianego orzecznictwa wiek ma znaczenie, to zwracają uwagę na różne podejście do różnych grup zawodowych. Bo np. w projektach dotyczących sędziów pokoju wymogu wieku nie ma.

28.12.2021

Prawnik "przyjazny dziecku" potrzebny przy trudnych rozwodach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Pełnomocnicy prowadzący sprawy rozwodowe powinni chronić nie tylko interesy osób dorosłych - rodziców, ale też ich dzieci. To daje szansę np. na rozwiązanie kwestii związanych z kontaktami czy alimentami. Dlatego Komitet Ochrony Praw Dziecka chce pójść o krok dalej i działającym tak kancelariom nadawać specjalne certyfikaty - "przyjaznej dziecku".

27.12.2021

Nie zadbasz o babcię, domu nie odziedziczysz? – przepisy mało precyzyjne

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Rząd proponuje zmiany w prawie spadkowym – mają umożliwiać pozbawienie praw do spadku osobę, która nie opiekowała się spadkodawcą. Eksperci są sceptyczni i uważają, że projektowane regulacje są mało precyzyjne i będą sporym wyzwaniem dla sądów. Co więcej, nie tylko podsycą rodzinne spory, ale również wydłużą postępowania spadkowe.

27.12.2021

Uzasadnienie, czyli sąd odnosi się do wyroku

Wymiar sprawiedliwości

Zanim zdecydujemy się na wniesienie apelacji, powinniśmy się zwrócić do sądu o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku oraz opłacić opłatę sądową w wysokości 100 zł. Co do zasady uzasadnienie ma nie tylko odpowiedzieć na pytanie o podstawę prawną rozstrzygnięcia, ale przede wszystkim wyjaśnić dlaczego sąd podjął taką a nie inną decyzję. Co ważne, w sprawach karnych, uzasadnienia sporządzane są na formularzach.

25.12.2021

Bodnar: O praworządności trzeba mówić, pokazując obywatelom zagrożenia

Wymiar sprawiedliwości

W obecnych czasach musimy wykorzystywać każdą niezależną przestrzeń informacyjną, by w uczciwy, odpowiedzialny sposób mówić o tym jak rzeczywistość wygląda, jak zagrożenia dla praworządności przekładają się na życie każdego obywatela. I nawet jeśli są to inicjatywy niszowe, to jest szansa na efekt kuli śnieżnej - mówi prof. Adam Bodnar, były RPO.

25.12.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski