Gdy strona nie zawnioskuje, sąd rozpozna sprawę niejawnie. Jest problem z przepisem

Wymiar sprawiedliwości

Jawność rozprawy to - jak podkreślają prawnicy - jedna z podstaw prawa do sądu. Problem w tym, że od lipca br. obowiązuje zmiana procedury cywilnej, zgodnie z którą strona musi, i to w pierwszym piśmie procesowym, zawnioskować o wysłuchanie jej na rozprawie. Jeśli tego nie zrobi, sąd niemal z automatu będzie mógł zastosować tryb niejawny. I tu pojawia się kolejna kwestia - czym jest wysłuchanie i ile jest "wysłuchania" w przesłuchaniu.

23.12.2023

Sędzia Dariusz Mazur wiceministrem sprawiedliwości

Na wniosek ministra sprawiedliwości Adama Bodnara premier powołał sędziego Dariusza Mazura na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Równocześnie minister ustanowił prof. dra hab. Marka Konopczyńskiego Pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości do spraw nieletnich, a prof. dra hab. Tadeusza Tomaszewskiego Pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości do spraw biegłych sądowych.

22.12.2023

Jest wniosek o pilne zatrzymanie i doprowadzenie do aresztu Kamińskiego i Wąsika

Prawo karne

Pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej w sprawie, w której zostali skazani Mariusz Kamiński (b. szef MSWiA i b. szef CBA) oraz Maciej Wąsik (b. wiceszef CBA) wystąpił już z wnioskiem o wydanie polecenia natychmiastowego ich zatrzymania i doprowadzenia do aresztu. Poinformował o tym 21 grudnia Roman Giertych, przypominając równocześnie, że podstawą są przepisy nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, autorstwa poprzedniego kierownictwa MS.

21.12.2023

Wadliwie powołani sędziowie muszą powstrzymać się od orzekania w SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nowy Prezes Izby Karnej Zbigniew Kapiński odroczył mające się odbyć 20 grudnia br. zgromadzenie sędziów tej Izby, po tym jak został złożony wniosek o podjęcie uchwał dotyczących przywrócenia zasad praworządności w Sądzie Najwyższym. W związku z tym sędziowie Izby Karnej Sądu Najwyższego wydali oświadczenie, w którym apelują, by osoby wadliwie powołane do orzekania w SN powstrzymały się od rozstrzygania spraw.

21.12.2023

Adnotacja przy wyroku TK nie pomoże, potrzeba systemowych rozwiązań

Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny zaczyna drżeć w posadach. Przy jego wyrokach publikowanych w Dzienniku Ustaw zaczęły się pojawiać adnotacje o wadliwym składzie czyli udziale w nim sędziów dublerów. Prawnicy są w tej kwestii podzieleni. Jedni wskazują, że nie ma do tego podstaw w przepisach, inni że dzięki temu m.in. sądy wiedzą czego nie stosować. Problem tkwi też w tym, że opublikowany wyrok TK istnieje i nie można go, ot tak, unieważnić.

21.12.2023

TK umorzył sprawę konstytucyjności przepisów o samorządach prawniczych

Prawnicy

Trybunał Konstytucyjny umorzył właśnie postępowanie w sprawie konstytucyjności przepisów dotyczących przynależności do izb adwokackich i radcowskich, gdyż - jak wyjaśniono - z końcem kadencji Sejmu wygasły mandaty wnioskodawców. Ta sprawa spędzała sen z powiek samorządów prawniczych, obawiały się bowiem skonfliktowania i rozbicia swoich struktur, także w zakresie postępowań dyscyplinarnych.

20.12.2023

Sejm chce rozwiązać problem składu KRS uchwałą, minister zapowiada ustawę

Wymiar sprawiedliwości

Sejm, po ekspresowych pracach i burzliwych obradach, przyjął uchwałę, w której stwierdził, że 15 członków/sędziów Krajowej Rady Sądownictwa zostało wybranych do jej składu, wbrew Konstytucji RP. Wezwał ich równocześnie do niezwłocznego zaprzestania działalności w Radzie, gdyż ta podważa porządek konstytucyjny RP. I tu pojawia się problem, bo np. przewodnicząca Rady rezygnować nie zamierza, a część prawników ma wątpliwości czy uchwała będzie mieć skutki prawne. Minister Adam Bodnar zapowiada prace nad ustawą.

20.12.2023

Bodnar: Wypełnienie kamieni milowych, bez "ewidentnego sporu" z prezydentem

Wymiar sprawiedliwości

Skupimy się na tym, co jest niezbędne do przyjęcia w celu wypełnienia kamieni milowych i na tym, co byłoby do zaakceptowania przez prezydenta. Nie chcemy tworzyć żadnych zbędnych konfliktów - zapewniał w środę, 20 grudnia, minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Tego dnia spotkał się z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Verą Jourovą.

20.12.2023

Sejm szykuje się do uchwały o KRS, jest autopoprawka wskazująca wprost na sędziów

Wymiar sprawiedliwości

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa w części tzw. sędziowskiej zostało wybranych do jej składu wbrew Konstytucji RP i wzywa ich do niezwłocznego zaprzestania działalności w Krajowej Radzie Sądownictwa, gdyż ta podważa porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej - taką autopoprawkę do projektu uchwały dotyczącej KRS, która ma być 20 grudnia rozpatrywana przez Sejm zgłosiła Koalicja Obywatelska.

20.12.2023

Najpierw uchwała Sejmu kwestionująca skład KRS, potem zmiany kadrowe w sądach

Wymiar sprawiedliwości

Z części sądów płyną już do Ministra Sprawiedliwości apele o jak najszybsze usunięcie ze stanowisk obecny prezesów i wiceprezesów sądów. Sprawa w myśl obowiązujących przepisów, nie jest jednak taka łatwa, a problemem może okazać się obecna KRS, bo to ona miałaby decydujący głos w sytuacji negatywnej opinii kolegium sądu. A to tworzy błędne koło, bo członkami kolegiów są przede wszystkim... prezesi. Sytuację może jednak zmienić uchwała Sejmu wskazująca, że obecny skład KRS jest niezgodny z Konstytucją.

20.12.2023

W projekcie budżetu na 2024 r. odmrożenie wynagrodzeń sędziowskich

Wymiar sprawiedliwości

Wynagrodzenie sędziego w 2024 r. ma być liczone zgodnie z Prawem o ustroju sądów powszechnych, a nie tak jak od 2021 r. - na podstawie ustawy okołobudżetowej. Czyli podstawą będzie tym razem 7005,76 zł. Tak samo ma być z powiązanymi zawodami czyli referendarzami i asesorami sądowych. W przypadku prokuratorów w projekcie ustawy budżetowej wskazano na podwyżki, ale w Sejmie jest autopoprawka do okołobudżetówki autorstwa byłego rządu, zgodnie z którą również ich wynagrodzenia mają być liczone na podstawie ustawy ustrojowej.

19.12.2023

Minister Sprawiedliwości cofnął nominację sześciu nowym prezesom sądów

Wymiar sprawiedliwości

Nowy minister sprawiedliwości cofnął nominacje sześciu nowym prezesom sądów, powołanym tuż przed odejściem przez b. ministra Zbigniewa Ziobrę. Nie zdążyli oni objąć stanowisk, więc nie jest to odwołanie w trakcie trwania kadencji. W innym przypadku wymagałoby opinii kolegiów sądów, a w razie negatywnej sprawa oparłaby się o KRS.

19.12.2023

Dni obecnej KRS policzone? Jest projekt uchwały, ale przewodnicząca nie zamierza rezygnować

Wymiar sprawiedliwości

Na stronach Sejmu zamieszczono już projekt uchwały dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Ma być ona podstawą do stwierdzenia, że wybór 15 sędziów/członków, na podstawie noweli ustawy o KRS z grudnia 2017 r. jest sprzeczny z Konstytucją. Sejm - zgodnie z nią - wzywa tych sędziów do ustąpienia, a prezydenta Andrzeja Dudę - do podjęcia działań mających na celu przywrócenie jej pozycji ustrojowej oraz funkcji określonych w Konstytucji.

19.12.2023

Roman Giertych chce uchylenia immunitetu Zbigniewa Ziobry

Wymiar sprawiedliwości

Roman Giertych składa do Marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Poseł KO uzasadnia, że został zniesławiony. Chodzi o jeden z wywiadów, w którym b. minister sprawiedliwości miał mu zarzucić, że "udaje wielkie panisko, które może stać ponad prawem". Co więcej, Giertych chce też wnieść o zbadanie Ziobry przez biegłych sądowych, by ustalić czy może brać udział w procesie.

19.12.2023

Krakowscy sędziowie postulują o jak najszybsze zmiany prezesów i wiceprezesów sądów

Wymiar sprawiedliwości

Jeśli prawo obywateli do sądu ma być realizowane i jeśli ma być zagwarantowane sprawne zarządzanie sądami, konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do odwołania prezesów i wiceprezesów sądów apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych w apelacji krakowskiej, którzy sprzeniewierzyli się przysiędze sędziowskiej - podnoszą w swojej uchwale krakowscy sędziowie, członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

19.12.2023

Trzeba najpierw wiedzieć o spadku, żeby go odrzucić

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Poprawmy prawo

Mimo zmian w przepisach, wciąż zdarza się, że scheda z długami trafia do osoby, która nawet nie za bardzo znała swojego krewnego i nie miała pojęcia, że jego zstępni odrzucili spadek niczym gorący kartofel. Choć przepisy w tej kwestii w ostatnich latach stały się nieco łaskawsze dla takich spadkobierców, wciąż jednak nie są idealne.

19.12.2023

Spór wokół zmian w Krajowej Radzie Prokuratorów

Prokuratura

Stwierdzamy, iż ”odwołania” nas jako członków Krajowej Rady Prokuratorów, podjęte przez Prokuratora Generalnego, nie wywołały skutków prawnych - napisali w poniedziałek w liście do nowego PG Adama Bodnara odwołani przez niego członkowie KRP. Nowy minister sprawiedliwości powołał ostatnio pięciu nowych członków Rady.

18.12.2023

Kolejny raz szykuje się batalia o "urzędówki" - adwokaci i radcy chcą ich urealnienia

Wymiar sprawiedliwości Poprawmy prawo

Nie wystarczy wyrównanie stawek za "urzędówki" i z wyboru, konieczne jest uwzględnienie realiów rynku, wzrostu m.in. płacy minimalnej i urealnienie ich wysokości - to wniosek płynący z pism, które samorząd adwokacki skierował do nowego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara oraz z opinii m.in. Krajowej Rady Radców Prawnych do projektów rozporządzeń poprzedniego kierownictwa resortu, które utknęły na etapie opiniowania.

18.12.2023

Zmarła sędzia Katarzyna Gonera

Katarzyna Gonera, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku zmarła w piątek w wieku 63 lat - poinformował Sąd Najwyższy.

17.12.2023

Bez podwyżek dla pracowników prokuratur będą masowe odejścia

Prokuratura

Coraz większym problem prokuratur są odejścia pracowników prokuratury i problemy ze znalezieniem następców. Przykładowo, z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, tylko w 2023 r. odeszło aż 38 osób. Jak wskazują związkowcy, problemem jest brak realnych podwyżek, co powoduje, że przy wzroście płacy minimalnej, wynagrodzenia nawet doświadczonych pracowników, oscylują na jej poziomie. Dlatego po raz kolejny apelują o waloryzacje płac i nagrody.

16.12.2023