Wakacje, wakacje, ale niekoniecznie dla pracowników sądów

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Wakacje się zbliżają, a wraz z nimi jak bumerang wraca temat urlopów pracowników sądów. Skarżą się oni, że z powodu zaległości, częściowo popandemicznych, i problemów kadrowych coraz trudniej im wywalczyć wolne w wakacje. Część z nich chciałaby więc powrotu do praktykowania tzw. wakacji sądowych - czyli czasu zmniejszonej obsady i rozpatrywania głównie pilnych spraw.

22.06.2022

Było "zielone światło" jest czerwone - szanse na szybkie spłaszczenie struktury sądów maleją

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Od kilku dni z rządu płyną sygnały, że szans na szybkie procedowanie projektów spłaszczających strukturę sądów i wprowadzających jednolity status sędziego raczej nie ma. Teoretycznie miałyby wejść w życie z początkiem przyszłego roku, rzecznik rządu Piotr Müller powiedział jednak wprost, że przyjmowane są ustawy co do których jest konsensus. I zasugerował, że dla tego projektu nie ma.

21.06.2022

Dłużnik ma pełnomocnika, więc wniosek o upadłość tylko elektronicznie - sądy na nowo interpretują przepisy

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Biednemu wiatr w oczy - tak w ocenie wielu prawników można podsumować to, jak sądy zaczęły interpretować przepisy dotyczące upadłości. Uważają, że osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, może złożyć taki wniosek w formie papierowej tylko, jeśli nie reprezentuje jej pełnomocnik zawodowy. Gdy ten wchodzi do gry, możliwa jest jedynie forma elektroniczna. A system nadal szwankuje.

21.06.2022

Rzecznik dyscyplinarny nowym prezesem Sądu Okręgowego w Olsztynie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Michał Lasota, będący jednocześnie zastępcą krajowego rzecznika dyscyplinarnego sędziów, został powołany przez ministra sprawiedliwości na stanowisko prezesa sądu okręgowego w Olsztynie. Zastąpił na tym stanowisku sędzię Danutę Hryniewicz, której kadencja skończyła się w 19 czerwca br. Wiceprezes i rzecznik prasowy tego sądu zrzekł się w poniedziałek stanowiska.

20.06.2022

Premier: Spór z UE o praworządność wciąż trwa

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W miniony piątek państwa członkowskie Unii Europejskiej zatwierdziły Krajowy Plan Odbudowy dla Polski. Oznacza to możliwość rozpoczęcia realizacji projektów finansowanych z tych funduszy, ale wciąż nie ma pewności, kiedy te pieniądze mogą być uruchomione. Komisja Europejska konsekwentnie przypomina o konieczności wdrożenie zmian w sądownictwie, a także polski premier przyznał, że ten spór trwa.

20.06.2022

Osobie niepełnosprawnej trudniej zgłosić przestępstwo - pomóc mają przyjazne warunki przesłuchań

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Osoby z niepełnosprawnością, w tym niepełnosprawnością intelektualną, od 3 do 7 razy częściej niż pozostali są pokrzywdzeni różnego rodzaju przestępstwami, przede wszystkim dotyczy to różnych form przemocy. Ministerstwo Sprawiedliwości chce więc, by były przesłuchiwane w przyjaznych warunkach i w sposób, który umożliwi przekazanie informacji potrzebnych do ustalenia sprawcy.

20.06.2022

Sądy na wzór prokuratury? Przy jednolitym statusie sędziów wzmocniona władza ministra

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by procedura nominacyjna sędziów została ograniczona do jednokrotnego aktu mianowania – na pierwsze stanowisko sędziowskie. Zmiana miejsca służbowego miałaby następować wskutek decyzji ministra, a wyższe wynagrodzenie wynikać jedynie ze stażu pracy i ewentualnie dodatków. Celem ma być stabilizacja, sami sędziowie widzą w tym jednak model znany z prokuratury i zastanawiają się, gdzie będzie miejsce na ich niezawisłość.

20.06.2022

W góry z mamą, nad morze z tatą - wakacyjne kontakty nie zawsze są sielanką

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Coraz więcej rozwodzących się par w porozumieniu dotyczącym kontaktów z dzieckiem precyzyjnie ustala te wakacyjne. Zazwyczaj "na głowę" przypada połowa wakacji, bywa, że wspólnie pokrywają koszty wybranego obozu czy kolonii. Taka precyzja może mieć znaczenie gdy nad współpracą byłych partnerów zbiorą się czarne chmury, zawsze też pozostaje droga sądowa lub... wizyta u mediatora.

18.06.2022

KPO dla Polski zatwierdzony przez państwa członkowskie UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zatwierdziły w piątek polski Krajowy Plan Odbudowy. Oznacza to możliwość przystąpienia do realizacji projektów finansowanych z tych funduszy. Komisja Europejska konsekwentnie zastrzega jednak, że KPO zakłada wdrożenie reformy sądownictwa do końca czerwca i dopiero to otworzy w lipcu drogę do wniosku o pieniądze.

17.06.2022

Test niezawisłości nie zawsze zweryfikuje status sędziego, ale orzekanie spowolni

Wymiar sprawiedliwości

Procedura testowa sędziów w znowelizowanej ustawie o Sądzie Najwyższym zmierza do jednego: aby nie badać kwestii powołania sędziego. Czyli to, co w orzecznictwie trybunałów europejskich zostało wytknięte jako sedno naruszenia praworządności, teraz w ustawie o SN i sądach powszechnych wyłączono z badania. W efekcie obywatel będzie czekać dłużej na orzeczenie, bez pewności, że sąd jest bezstronny.

17.06.2022

Adwokaci i radcy kuratorami skrzywdzonych dzieci, ale system wciąż szwankuje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Brak szkoleń, brak wiedzy, brak czasu i umiejętności miękkich, zbyt niskie stawki - to główne bolączki instytucji kuratora dla dziecka pokrzywdzonego przestępstwem. Zgodnie z przepisami, jest on powoływany w szczególnie trudnych sprawach, np. gdy dochodzi do wykorzystywania seksualnego czy przemocy ze strony jednego z rodziców. Prawnicy podkreślają, że konieczne są zmiany.

17.06.2022

Im szybciej tym lepiej - prawnicy mediacji powinni uczyć się i na studiach

Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe

Prawnik, który na studiach poznaje tajniki mediacji, inaczej podchodzi do sporów niż ten, który z taką tematyką się nie zetknął. Co więcej, niezależnie od tego, czy będzie mediatorem, wchodząc do zawodu adwokata lub radcy jest bardziej otwarty na współpracę i pozasądowe rozwiązania. Tak uważa wielu prawników i coraz głośniej jest o możliwości uzyskania w czasie aplikacji tytułu mediatora.

16.06.2022

Izba do likwidacji, ale kto osądzi stare i nowe dyscyplinarki?

Prawnicy

Sędzia, który zastosował orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka lub TSUE, nie może być ukarany. Podobnie jak za błąd w stosowaniu prawa krajowego lub prawa Unii - wynika z nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Sędziowie ukarani za to mogą odwołać się do nowej izby w SN, ale orzekać w ich sprawach mogą te same osoby. W samym SN razem mają orzekać "starzy" i "nowi" sędziowie.

15.06.2022

Notariusze mają wydawać nakazy zapłaty - zdaniem RPO to zły pomysł

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik praw obywatelskich krytykuje projekt przyznający notariuszom prawo do wydawania nakazów zapłaty. Według niego może to pogłębić chaos i poczucie zagubienia konsumentów w niejasnych dla nich procedurach. Ponadto nie przewiduje się obowiązku badania przez notariusza wniosku o wydanie nakazu pod kątem klauzul abuzywnych. RPO krytykuje też zmiany dotyczące nadzoru na notariatem.

14.06.2022

Przestępstwo nie od 500 zł a od 800 zł - posłowie chcą podwyższenia progu

Wymiar sprawiedliwości

Podczas sejmowych prac nad projektem zmian Kodeksu karnego i m.in. Kodeksu wykroczeń zaproponowano zwiększenie kwoty, od której kradzież przestaje być wykroczeniem z 500 zł do 800 zł. Taka sama zmiana ma dotyczyć kradzieży leśnej i paserstwa. Poprzednia zmiana w tym zakresie miała miejsce w 2018 roku.

14.06.2022

Iustitia bije na alarm w sprawie wniosku dotyczącego samorządów adwokackiego i radcowskiego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie milkną echa wniosku, który skierowała do Trybunału Konstytucyjnego grupa posłów m.in. Solidarnej Polski o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących przynależności do izb adwokackich i radcowskich. Teraz głos zabrali sędziowie, w ich ocenie to pretekst do likwidacji niezależnych samorządów obu zawodów zaufania publicznego oraz ich praktyczne podporządkowanie arbitralnemu zarządowi władzy wykonawczej.

14.06.2022

ETPC komunikuje rządowi polskiemu przyjęcie pięciu skarg sędziowskich

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał w Strasburgu 13 czerwca br. zakomunikował rządowi polskiemu zajęcie się skargami pięciu sędziów Agnieszki Niklas-Bibik z SO w Słupsku, Joanny Hetnarowicz-Sikory także ze Słupska, Marzanny Piekarskiej-Drążek z Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Anny Głowackiej z SO w Krakowie oraz Adama Synakiewicza z SO w Częstochowie. Wszyscy zastosowali się do orzeczeń trybunałów europejskich.

13.06.2022

Sędziowie częściej widzą problem "g(ł)odnych urzędówek", ale nie zawsze idą za tym konkrety

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Senat przyjął właśnie projekt dotyczący zmian w stawkach dla adwokatów i radców prawnych udzielających pomocy prawnej z urzędu. To odpowiedź m.in. na postulaty samorządów adwokatów i radców i realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem także sądy coraz częściej dostrzegają problem i w uzasadnieniach wskazują na prawo do takiego samego wynagrodzenia za te same czynności obrończe.

13.06.2022

Status nowych sędziów wciąż niepewny, a obywatele czekają na wyroki

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Uchwalona właśnie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadziła niewielkie zmiany w odniesieniu do statusu sędziów powołanych z udziałem nowej KRS. Podlega on jednak badaniu na podstawie już istniejącego prawa, orzecznictwa europejskich trybunałów i uchwał Sądu Najwyższego, w tym najnowszej z 2 czerwca. Problemem jednak jest nieuznawanie tych wyroków trybunałów przez władzę wykonawczą.

13.06.2022

Kurator Dariusz Palmirski - nowym przewodniczącym Krajowej Rady Kuratorów

Wymiar sprawiedliwości

Kurator Dariusz Palmirski, reprezentujący okręg krakowski, został wybrany na przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów VI kadencji, jego zastępcą został delegat z okręgu zielonogórskiego Jacek Bem, a sekretarzem KRK - Aleksandra Dźwigulska z okręgu warszawsko-praskiego, która pełniła już tę funkcję w poprzedniej kadencji.

13.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski