KRS wybierze sędziów i bez opinii sędziowskich zgromadzeń

Wymiar sprawiedliwości

Opinie zgromadzeń lub kolegiów sędziów nie są konieczne w procesie nominacyjnym do sądów powszechnych - wynika z uchwały podjętej przez Krajową Radę Sądownictwa. To odpowiedź na uchwały zgromadzeń sędziów m.in. Apelacji Gdańskiej i Okręgu Gorzowskiego, które odmówiły udziału w procedurze opiniowania kandydatów.

06.12.2018

Funkcjonariusze Służby Więziennej pojadą na misję - jest projekt MS

Wymiar sprawiedliwości

Resort sprawiedliwości chce by funkcjonariusze Służby Więziennej, podobnie jak inne służby mundurowe, mogli być oddelegowywani poza granice kraju by brać udział w misjach pokojowych, akcjach zapobiegania aktom terroru, ratowniczym a także szkoleniom i ćwiczeniom. Projekt trafił właśnie do opiniowania.

06.12.2018

TK: w styczniu wyrok w sprawie noweli o IPN

Wymiar sprawiedliwości

Ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę w trybie kontroli zastępczej. Zawnioskował do Trybunału o zbadanie zgodności z konstytucję trzech zapisów, jeden z nich wprowadzający kary grzywny i więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi i państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej, został już uchylony. TK ma zbadać jeszcze kwestie "ukraińskich nacjonalistów".

05.12.2018

MS: asesorzy poprawiają sytuację w sądach

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości ocenia, że po przywróceniu instytucji asesora sądowego w sądach są "świetnie wykształcone nowe kadry". - Jeszcze nie w takim wymiarze, w jakim byśmy chcieli, ale jest już zbudowany system, który będziemy wypełniać kadrami

05.12.2018

Ministerstwo Sprawiedliwości chwali się przyspieszeniem, którego nie ma

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Wprowadzana przez Ministerstwo Sprawiedliwości reforma sądownictwa już doprowadziła do skrócenia postępowań w najważniejszych dla Polaków sprawach - twierdzi resort. Tymczasem ze statystyk zbieranych przez MS wynika, że jest przeciwnie. W 2015 r. proces w sądzie rejonowym trwał średnio cztery miesiące, a w 2017 r. - 5,4 miesiąca.

05.12.2018

TK: Notariusz powinien mieć możliwość zaskarżenia uchwały samorządu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Interpretacja przepisów Prawa o notariacie wykluczająca notariuszowi możliwość zaskarżania uchwał samorządu i dochodzenia swoich praw na drodze sądowej jest niedopuszczalna - ocenił Trybunał Konstytucyjny. Uznał, że jest to niezgodne z zapisami Konstytucji, narusza m.in. prawo do sprawiedliwego procesu.

05.12.2018

Szczyt klimatyczny - więźniowie bez przepustek i widzeń

Wymiar sprawiedliwości

Decyzję wydał zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej. Przepustki, zezwolenia i widzenia wstrzymano w jednostkach penitencjarnych na obszarze okręgów: katowickiego, opolskiego, krakowskiego i rzeszowskiego. Według rzecznika praw obywatelskich taka decyzja nie ma umocowania w przepisach i może stanowić naruszenie praw obywatelskich.

05.12.2018

Rejestr zastawów - są problemy z wykreślaniem, MS pracuje nad zmianami

Prawo cywilne

Mija 20 lat odkąd pierwsze ruchomości - w tym papiery wartościowe - zostały wpisane do rejestru zastawów. Powinny więc zostać z niego z urzędu wykreślone. Problem w tym, że - jak alarmują pracownicy sądów - nie ma procedur, które umożliwiałyby sprawne przeprowadzenie tych czynności. A to uderza w prawa własności.

05.12.2018

Kuratorzy narażeni na agresję, przepisy ich nie chronią

Wymiar sprawiedliwości

Tylko w tym roku do prokuratur wpłynęło 136 zawiadomień dotyczących gróźb karalnych, utrudnień prowadzenia czynności czy wreszcie pobić kuratorów sądowych. Problem w tym, jak podkreślają oni sami, że nie ma żadnych rozwiązań prawnych, które nie tyle skutecznie chroniłyby ich przed tego typu sytuacjami i gwarantowały wsparcie psychologiczne czy prawne po zajściu.

05.12.2018

Technologia w kancelarii to pomoc, a nie zagrożenie

Prawnicy Nowe technologie LegalTech

Nie ma ryzyka, że maszyny zastąpią prawników, bo prawo zawsze będzie dziedziną wymagającą rozumienia niuansów, czego sztuczna inteligencja na razie nie jest w stanie zapewnić - ocenili eksperci podczas LegalTech Day

05.12.2018

RPO: Cywilne zabezpieczenie nie może być podstawą uwięzienia

Wymiar sprawiedliwości

Zabezpieczenie roszczeń jako instytucja prawa cywilnego nie może być podstawą umieszczenia w ośrodku w Gostyninie osoby, wobec której trwa postępowanie o uznanie za stwarzającą zagrożenie dla społeczeństwa - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. W swoim stanowisku dla Sądu Najwyższego wskazał, że Konstytucja pozwala na pozbawienie człowieka wolności tylko na podstawie ustawy.

05.12.2018

Bird & Bird doradzała w negocjacjach PKN Orlen

Rynek

Kancelaria Bird & Bird doradzała w negocjacjach umowy sponsorskiej pomiędzy PKN Orlen, koncernem paliwowo-energetycznym a zespołem Formuły 1 Williamsa. Transakcja zakończyła się sukcesem.

04.12.2018

UE: Nowe prawo ułatwi konfiskowanie mienia pochodzącego z przestępstwa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Skuteczne zabezpieczanie i konfiskowanie mienia pochodzącego z przestępstwa w całej Unii Europejskiej mają zapewnić przepisy nowego unijnego rozporządzenia o wzajemnym uznawaniu nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty. Nowe rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie za dwa tygodnie.

04.12.2018

Komisja PE: W Polsce jest zagrożenie dla praworządności

Wymiar sprawiedliwości

W Polsce istnieje ryzyko zagrożenia praworządności - stwierdził w poniedziałek szef komisji wolności obywatelskich Parlamentu Europejskiego Claude Moraes, mówiąc o raporcie z wizyty w Polsce.

03.12.2018

Adwokackie "dyscyplinarki" coraz częstsze, NRA usprawnia pracę rzeczników

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wzrasta liczba postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec adwokatów, coraz więcej jest też poważniejszych deliktów. Prawnicy już nie tylko odpowiadają za uchybienia związane z prowadzoną sprawą ale i - coraz częściej - za oszustwa popełnione na szkodę klientów. NRA chce usprawnić pracę rzeczników dyscyplinarnych

03.12.2018

Rzecznik dyscyplinarny: Nie chodzi o "efekt mrożący" u sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Postępowania w stosunku do sędziów podjęto nie z powodu symulacji rozpraw sądowych na festiwalu Pol'and'Rock, ale „osobliwego sposobu posłużenia się elementami sędziowskiego stroju służbowego, który uznać należy za dalece niewłaściwy” - twierdzi Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab.

02.12.2018

Pracownicy sądów zapowiadają protest w sprawie płac

Wymiar sprawiedliwości

Niskie zarobki, frustracja wynikająca z trudnych warunków pracy i brak wiary w obietnice Ministerstwa Sprawiedliwości - to główne przyczyny niezadowolenia pracowników sądów. Planowana przez nich akcja protestacyjna ma zacząć się 10 grudnia br. i potrwa dwa tygodnie.

01.12.2018

Zgromadzenia sędziów krytykują KRS za sposób opiniowania kandydatów na sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Należy wstrzymać procedury opiniowania i nominacje nowych sędziów do czasu wyjaśnienia na gruncie prawa UE statusu Krajowej Rady Sądownictwa - stwierdziły w uchwałach zgromadzenia sądów okręgowych w Katowicach i Krośnie. Ich uczestnicy krytykują m.in. pomijanie opinii z sądów przy wskazywaniu przez KRS kandydatów do powołania przez prezydenta.

01.12.2018