Zaakceptowany wczoraj (19 kwietnia) przez Parlament Europejski projekt rozporządzenia przewiduje...
Rafał Bujalski
20.04.2018
Sąd rejonowy ma piękny budynek i doskonałe miejsce pracy, Skarb Państwa na etapie inwestycyjnym nie...
Krzysztof Sobczak
20.04.2018
Projekt wprowadzający przepisy unijnej dyrektywny policyjnej, po pierwszej lekturze, trzeba ocenić...
Patrycja Rojek-Socha
20.04.2018
Bardzo trudno trafić w Polsce do wielu muzeów upamiętniających ofiary nazistowskich obozów zagłady....
Krzysztof Sobczak
20.04.2018
Sam fakt urodzenia dziecka w małżeństwie mieszanym nie może stanowić wyłącznej podstawy do...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.04.2018
Nie można żądać przyznania zasiłku celowego na doładowanie karty uprawniającej do przejazdów...
Inny
20.04.2018
Od 1 sierpnia 2018 roku obowiązywać będzie międzynarodowa konwencja pozwalająca europejskim sądom...
Katarzyna Warecka
19.04.2018
Od czwartku obowiązują wyższe kary za znęcanie się nad zwierzętami, za ich zabicie grozi 3 lata...
Patrycja Rojek-Socha
19.04.2018
Istnieje potrzeba ustawowej ingerencji w rynek kancelarii odszkodowawczych, by wyeliminować...
PAP
19.04.2018
Potrzebna jest skuteczna ochrona prawna osób ze służb mundurowych i specjalnych, które ujawniałyby...
Krzysztof Sobczak
19.04.2018
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji upubliczniło właśnie projekt ustawy dostosowujące...
Patrycja Rojek-Socha
19.04.2018
Nieprawdą są informacje o wstecznym datowaniu decyzji przy odwołaniu prezesów sądów, wszystkie...
Patrycja Rojek-Socha
19.04.2018
Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym nie tylko nie odwraca skutków dotychczasowej legislacji, ale...
Krzysztof Sobczak
19.04.2018
Rodzice osób niepełnosprawnych znowu protestują w Sejmie. Chcą rozmów o wyższych świadczeniach oraz...
Krzysztof Sobczak
19.04.2018
Zabezpieczenie w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 100 tys. zł oraz zakazu wykonywania...
Krzysztof Sobczak
19.04.2018
Wprowadzenie krótkoterminowych kar pozbawienia wolności za drobne przestępstwa i zwiększenie...
Patrycja Rojek-Socha
19.04.2018
Uchwała zgromadzenia wspólników, przewidująca zakaz podejmowania działań konkurencyjnych to istotna...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.04.2018
W sytuacji darowania przez obojga małżonków nieruchomości objętej wspólnością ustawową do majątku...
Marek Sondej
19.04.2018
Węgry i Polska coraz bardziej łamią zasady obowiązujące w Unii Europejskiej. Jeśli Unia ma być...
Krzysztof Sobczak
18.04.2018
Błędów medycznych i zadośćuczynienia z tytułu naruszenia praw pacjenta dotyczą wnioski o skargę...
Patrycja Rojek-Socha
18.04.2018
Wiele wskazuje na to, że dopiero co poprawione ustawy o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym...
Krzysztof Sobczak
18.04.2018
Brak kompleksowej analizy sytuacji w sądzie, jednozdaniowe decyzje z datą wsteczną, brak...
Patrycja Rojek-Socha
18.04.2018
Zatrzymane zostały cztery osoby, w tym były minister sprawiedliwości Andrzej K. - poinformowało w...
Krzysztof Sobczak
18.04.2018
Prawnicy
Europosłowie opowiedzieli się w środę za tym, aby kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły...
PAP
18.04.2018
Jestem przekonany, że referendum konsultacyjne ws. konstytucji odbędzie się w tym roku - stwierdził...
Krzysztof Sobczak
18.04.2018
Komisja Europejska zaproponowała wczoraj (17 kwietnia) nowe przepisy, które ułatwią policji i...
Rafał Bujalski
18.04.2018
Tylko 40 proc. przedsiębiorstw jest w pełni przygotowanych do unijnego rozporządzenia o ochronie...
Inny
18.04.2018
Jestem całkowicie przekonany, że jak wszyscy zrozumieją projekt specustawy, będą mówić jednym...
Jolanta Ojczyk
18.04.2018
Prawnicy KL Gates doradzali Felix Capital z siedzibą w Londynie i Target Global z siedzibą w...
Krzysztof Sobczak
18.04.2018
Rynek
Wytoczenie powództwa o wydanie nieruchomości przez osobę niebędącą jej właścicielem przeciwko...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.04.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski