Małgorzata Wojciechowicz

Artykuły autora

Sąd decyduje, gdy nie ma porozumienia o władzy rodzicielskiej

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Przygotowanie porozumienia rodzicielskiego nie jest niezbędnym wymogiem dla pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Przy braku takiego porozumienia sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

30.05.2022

Mediacja przed rozwodem już nie obowiązkowa - MS modyfikuje projekt

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Po fali krytyki ze strony środowisk prawniczych, a także Rady Legislacyjnej, ministerstwo zmodyfikowało pierwotny projekt w ten sposób, że postępowanie informacyjne będzie wszczynane dopiero po wniesieniu pozwu o rozwód czy separację, a nie będzie je poprzedzać, uniemożliwiając tym samym wcześniejsze wniesienie pozwu - pisze Małgorzata Wojciechowicz, partner zarządzający Kancelarii De Lege Artis.

26.05.2022