Najnowsza interpretacja skarbówki potwierdza, że przewodniczka turystyczna nie zaliczy do kosztów wydatków na usługi kosmetyczne i ubrania. Zdaniem fiskusa, stroje i wygląd mają charakter osobisty, a schludne ubranie nie jest potrzebne do prowadzenia firmy. Eksperci wskazują jednak, że w niektórych przypadkach wydatki tego typu można odliczyć.
Krzysztof Koślicki
08.02.2020
PIT Małe i średnie firmy
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzję Urzędu Skarbowego wobec przedsiębiorcy, który nie został skutecznie powiadomiony o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zrobił to po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, którego zdaniem organ działał w tym przypadku instrumentalnie.
Krzysztof Sobczak
07.02.2020
Ordynacja CIT Małe i średnie firmy
Organizacje przedsiębiorców i banki proponują, by w podatku bankowym do podstawy jego wyliczania nie byłyby uwzględniane aktywa przeznaczane na kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorców. Minister finansów Tadeusz Kościński mówi, że to "bardzo ciekawy" pomysł.
Krzysztof Sobczak
07.02.2020
Prawo gospodarcze
Pracodawca może mieć wgląd do różnych dokumentów, np. do PIT-u małżonka, by przyznać pracownikowi świadczenie z ZFŚS, ale nie może przechowywać ich kopii czy innego utrwalenia. Byłoby to gromadzenie danych w szerszym zakresie, niż jest to niezbędne – uważa UODO. Eksperci mają wątpliwości co do przyjętej przez urząd interpretacji przepisów.
Grażyna J. Leśniak
07.02.2020
Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy RODO
Wielka Brytania chce zawrzeć umowę z Unią Europejską na wzór współpracy z Kanadą. Podpisanie takiego dokumentu zniesie m.in. bariery w handlu niektórymi towarami i wpłynie na sektor usług takich jak transport, komunikacja czy usługi pocztowe. Ograniczy też stosowanie ceł, ale utrudni rozliczenia podatkowe i zwiększy obowiązki dokumentacyjne.
Krzysztof Koślicki
07.02.2020
CIT VAT Doradca podatkowy Brexit
Po styczniowych zmianach przepisów i podwyższeniu limitu przychodów do określania statusu małego podatnika niejasne stały się regulacje dotyczące korzystania z obniżonej stawki CIT. Rozbieżności w limitach przychodów wywołują wątpliwości – zwłaszcza, że nie wiadomo, który kurs waluty stosować i czy chodzi o kwoty brutto czy netto.
Krzysztof Koślicki
06.02.2020
CIT
Ministerstwo Klimatu podczas spotkania konsultacyjnego zaprezentowało założenia do projektu zmian w zakresie tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Nowe przepisy, które poznamy na przełomie marca i kwietnia, zaczną obowiązywać 1 lipca 2020 roku. Dotkną one podatników VAT– pisze Krzysztof Wiński z PwC.
Krzysztof Wiński
05.02.2020
Środowisko VAT

Notariusz ma prawo pobrać częściowy podatek

Rachunkowość Małe i średnie firmy
Notariusz jako płatnik powinien zastosować zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnej do wysokości niewykorzystanej pomocy de minimis, a w pozostałym zakresie obliczyć i pobrać podatek. Potwierdza to niedawny, przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Wiesława Moczydłowska
05.02.2020
Rachunkowość Małe i średnie firmy

Związki partnerskie wymagają zmian w prawie

Prawo cywilne Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Do debaty publicznej – tym razem za sprawą wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy – wracają związki partnerskie. Problem staje się pilny, bo Polacy coraz częściej rezygnują z małżeństw. Dotyka ich jednak wiele trudności – od prawa do informacji o stanie zdrowia, prawa do pochówku, po kwestie finansowe. Muszą uciekać się do różnych sztuczek i lawirować między przepisami.
Krzysztof Koślicki
05.02.2020
Prawo cywilne Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Rząd przyjął we wtorek projekt przepisów, które mają ograniczyć stosowanie agresywnego planowania podatkowego o charakterze transgranicznym. Dzięki nowym rozwiązaniom budżet państwa i samorządy zyskają łącznie ponad 735 milionów złotych rocznie. Zmiany wejdą w życie w kwietniu 2020 roku.
Krzysztof Koślicki
04.02.2020
Ordynacja CIT PIT
Co do zasady informacje objęte tajemnicą skarbową są ze swej istoty niejawne dla podmiotów innych niż organy podatkowe – pisze Przemysław Hinc, doradca podatkowy ze spółki PJH Doradztwo Gospodarcze, odnosząc się do rządowego projektu zmian w ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.
Przemysław Hinc
04.02.2020
PIT Prawo pracy Małe i średnie firmy
Zamykanie urzędów skarbowych o godz. 15, częste błędy w działaniu systemów do przesyłania e-deklaracji i jednolitych plików kontrolnych utrudniają podatnikom kontaktowanie się z organami podatkowymi. Dodatkowe problemy rodzi fakt, że za opóźnienia czy niedotrzymanie terminów rozliczenia to podatnicy, a nie urzędnicy, ponoszą konsekwencje.
Krzysztof Koślicki
04.02.2020
Ordynacja Doradca podatkowy
Ministrowie Finansów Polski i Francji - Tadeusz Kościński i Bruno Le Mair - podpisali wspólny list do Komisji Europejskiej w tej sprawie. Zwracają uwagę na potrzebę wzmocnienia unijnej współpracy i zwalczania oszustw dotyczących podatków.
Patrycja Rojek-Socha
03.02.2020
Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców zaproponował korzystne dla drobnych przedsiębiorców zmiany w przepisach dotyczących VAT. Postuluje on zastosowanie preferencyjnej stawki Tax Free dla wszystkich, niezależnie od wielkości obrotów. Ministerstwo Finansów obiecuje zmianę przepisów.
Krzysztof Koślicki
03.02.2020
VAT
W sobotę Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Do 31 grudnia 2020 roku będzie trwał okres przejściowy. W tym czasie warunki handlu UE z Wielką Brytanią nie zmienią się. Skutki podatkowe transakcji zawieranych później będą teraz przedmiotem szczegółowych negocjacji. Nowe zasady najpewniej zaczną obowiązywać w styczniu przyszłego roku.
Krzysztof Koślicki
03.02.2020
VAT Akcyza Brexit
Z przepisów wynika, że strona powinna złożyć wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jeśli taki wniosek zostanie wniesiony zbyt późno, to nie ma podstaw do jego merytorycznego badania. Wówczas wniosek i tak nie może zostać uwzględniony - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Aleksandra Partyk
03.02.2020
Administracja publiczna
Resort pracy chce, by PIP ścigając naruszenia w delegowaniu pracowników poza Polskę mogła zaglądać do akt podatkowych i innych dokumentów objętych tajemnicą skarbową. Są wątpliwości, czy te uprawnienia są konieczne, by dbać o legalność zatrudnienia, a przepisy te mogą służyć do kontroli delegowania pracowników także w kraju.
Grażyna J. Leśniak
03.02.2020
Prawo pracy Prawo unijne
W styczniu weszły w życie przepisy unijnego rozporządzenia dotyczące dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i prawa do stosowania 0-proc. VAT. Są one bardziej restrykcyjne niż te krajowe – zwłaszcza, że polskie regulacje były do tej pory interpretowane dość liberalne. Prawo unijne ma jednak pierwszeństwo przed krajowym.
Krzysztof Koślicki
03.02.2020
VAT
Mąż nie odpowiada własnym majątkiem osobistym ani majątkiem wspólnym małżonków za zobowiązania podatkowe swojej żony. Chodzi o zaległości, które powstały przed zawarciem małżeństwa. Egzekucji nie można prowadzić ani z majątku wspólnego, ani z majątku męża. Potwierdza to najnowsza interpretacja skarbówki.
Wiesława Moczydłowska
01.02.2020
Ordynacja Domowe finanse Małe i średnie firmy

Mniej kontroli podatkowych w 2019 roku

Ordynacja CIT PIT VAT Małe i średnie firmy
Krajowa Administracja Skarbowa w ubiegłym roku rzadziej kontrolowała podatników - wynika z danych przedstawionych w piątek przez tę instytucję. Liczba kontroli celno-skarbowych zmniejszyła się o 14,5 proc., a kontroli podatkowych o 11,6 proc. w porównaniu do 2018 r.
Krzysztof Sobczak
31.01.2020
Ordynacja CIT PIT VAT Małe i średnie firmy
W piątek, 31 stycznia, formalnie kończy się pierwszy miesiąc działania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. W praktyce nowa organizacja cały czas jest na etapie tworzenia i szuka pracowników. Biegli rewidenci obawiają się jednak zmian. Przewidują też, że działania kontrolerów spowodują wzrost cen usług audytorskich i wyeliminują z rynku małe firmy.
Krzysztof Koślicki
31.01.2020
Rachunkowość Finanse
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. Oceniając czy doszło do zmiany rodzaju działalności należy kompleksowo ocenić stan faktyczny – wynika z niedawnego wyroku WSA w Gliwicach.
Wiesława Moczydłowska
30.01.2020
CIT
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się kolejna wersja ustawy wprowadzającej tzw. podatek cukrowy. Nie ma w niej dodatkowej opłaty od reklamy suplementów diety, ale pojawiły się wysokie kary. Wysokość opłaty została też zróżnicowana. Przedsiębiorcy ostrzegają jednak premiera, że ten projekt uderzy w małe i średni firmy.
Jolanta Ojczyk
30.01.2020
Prawo gospodarcze
- Będziemy zbierać pomysły i opinie, które mają usprawnić polski system podatkowy, tak aby stał się bardziej efektywny i lepiej odpowiadał na potrzeby życiowe i biznesowe obywateli – zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Powstanie specjalna aplikacja Głos podatnika. Będzie można zgłaszać tam swoje uwagi i propozycje dotyczące podatków.
Krzysztof Koślicki
30.01.2020
Ordynacja Doradca podatkowy

Stwierdzenie nieważności decyzji. Prawo czy fasada?

Ordynacja Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Każdy obywatel ma zagwarantowane konstytucyjnie prawo własności. Wszyscy jesteśmy zobowiązany do zapłaty podatku, ale tylko takiego, który wynika z ustawy. Dlatego podatnik ma wiele możliwości zaskarżenia czy wzruszenia niezgodnej z prawem decyzji. Żadna z tych możliwości nie może być pozorna ani fasadowa – pisze Marek Isański
Marek Isański
30.01.2020
Ordynacja Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Interpretacja podatkowa jednoznacznie potwierdza – rachunków wirtualnych ani technicznych nie trzeba zgłaszać w urzędzie skarbowym. Po otwarciu takich kont nie jest konieczne składanie NIP-8. Nie są one również wykazywane na tzw. białej liście podatników, ponieważ nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu prawa bankowego.
Krzysztof Koślicki
30.01.2020
VAT Rachunkowość
Duże firmy, których roczny obrót przekracza 50 mln euro, będą miały obowiązek co roku do 31 stycznia składać do ministra do spraw gospodarki sprawozdania o należnościach i zobowiązaniach. Ministerstwo Rozwoju zapowiada, że udostępni w tym celu specjalny formularz elektroniczny.
Jolanta Ojczyk
29.01.2020
Spółki
Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek nowelizację przepisów o PIT i CIT. Celem zmiany jest wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego zwolnień z podatków dochodowych dotyczących świadczeń, w szczególności dotacji oraz kwot umorzonych pożyczek, otrzymanych ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.
Krzysztof Koślicki Patrycja Rojek-Socha
29.01.2020
CIT PIT
Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ musi ustalić wysokość dochodu w rodzinie. Jeśli po przeliczeniu na członka rodziny dochód ten jest wyższy niż 725 zł w skali miesiąca, to świadczenie nie może zostać przyznane - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Aleksandra Partyk
29.01.2020
Prawo rodzinne Domowe finanse Prawo pracy
Najnowsza interpretacja skarbówki potwierdza, że sprzedawca może do jednego zamówienia wystawić kilka faktur i tylko na jednej umieścić sprzedaż wymagającą obowiązkowe dzielenie płatności w ramach tzw. split paymentu. Znaczenie ma bowiem wartość brutto na fakturze, a nie wartość całego zamówienia. To już kolejne stanowisko fiskusa, które nieco łagodzi restrykcyjne przepisy podatkowe w tym zakresie.
Krzysztof Koślicki
29.01.2020
VAT
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski