- Korzyści z wdrożenia grupy VAT wystąpią nie tylko dla sektora zwolnionego z VAT – stwierdziła Joanna Krzemińska, partner w KPMG, podczas Kongresu Podatki i Rachunkowość, zorganizowanego przez KPMG.

Oboje z Piotrem Żurowskim przedstawili warunki utworzenia takiej grupy, kwestie współczynnika, czyli te kwestie wymagające rozstrzygnięcia. Mówili o tym jak przygotować się do wdrożenia grupy VAT? Istotną kwestią było to, jakie korzyści płyną dla podatników z takiej formy rozliczania VAT.

- Szczególną uwagę chcemy poświęcić obaleniu mitu, że grupy VAT to rozwiązanie tylko dla sektora usług zwolnionych, sektora finansowego czy medycznego. Nic bardziej mylnego – podkreśliła Joanna Krzemińska.

Czytaj w LEX: Krywan Tomasz, Grupa VAT - możliwość wspólnego rozliczania się przez kilku podatników >

 

Warunki utworzenia grupy VAT

Aby utworzyć taką grupę muszą być spełnione pewne warunki określone w przepisach. - Należy wziąć pod uwagę dwie podstawowe grupy wymagań. Przede wszystkim, przedsiębiorstwa tworzące grupę VAT muszą być między sobą powiązane finansowo, organizacyjnie i ekonomicznie. Po drugie, grupę VAT mogą tworzyć podmioty z siedzibą w Polsce lub prowadzące w Polsce działalność za pośrednictwem oddziału – poinformował Piotr Żurowski.

Czytaj w LEX: Kubiesa Patrycja, Grupy spółek w podatku od towarów i usług >

Ekspert wskazuje, że o ile warunki dotyczące powiązań organizacyjnych i finansowych wydają się dość łatwe do określenia i sprawdzenia, to kryteria powiązań ekonomicznych nie są już tak twarde i trzeba bardziej na nie uważać. Żurowski zwraca uwagę, że mamy w podatku dochodowym podatkowe grupy kapitałowe, one są odrębnie zdefiniowane i grupa VAT nie musi być jednocześnie podatkową grupą kapitałową i odwrotnie.

Zobacz również: Rząd przyjął kolejny pakiet zmian w rozliczeniach VAT >>

 

Zakładanie grupy VAT

Jak zakładamy grupę VAT? - Musimy podpisać umowę dotyczącą założenia grupy VAT, spełniającą wymogi wynikające z przepisów ustawy. Jeden z podmiotów w ramach tej grupy musi być ustanowiony przedstawicielem grupy VAT. I to on reprezentuje grupę VAT w relacjach z organami skarbowymi – wyjaśnia Piotr Żurowski. Dodaje, że nie musi być to podmiot dominujący. Ministerstwo Finansów w swoich objaśnieniach sugeruje, że lepiej byłoby gdyby to był właśnie podmiot dominujący, ale eksperci podkreślają, że nie jest to niezbędne. Następnie składane jest zgłoszenie rejestracyjne dla grupy VAT i grupa ta powstaje w momencie jej zarejestrowania przez organy skarbowe (w momencie wskazanym w umowie ale nie wcześniej niż w momencie jej zarejestrowania przez organy skarbowe.

Zobacz procedurę w LEX: Krywan Tomasz, Polski Ład – Powstanie grupy VAT >

Ministerstwo Finansów w objaśnieniach wskazuje także, jakie dokumenty powinny być załączone do zgłoszenia rejestracyjnego. Wynika to też wprost z przepisów. Grupa ma jeden numer VAT, który obowiązuje wszystkich uczestników grupy VAT. Członkowie grupy VAT są automatycznie wyrejestrowani przez organy skarbowe jako podatnicy VAT. Podatnikiem staje się grupa.

- W ramach grupy VAT składany jest jeden JPK VAT. Jeśli np. zechcemy utworzyć grupę składającą się z 30 podmiotów i każdy składał deklaracje, to po utworzeniu grupy będzie to jeden JPK. Jest to z pewnością duże ułatwienie operacyjne – podkreśla Piotr Żurowski. Dodaje, że mamy wówczas do czynienia z solidarną odpowiedzialnością członków grupy za zobowiązania VAT.

- Warto podkreślić, że począwszy od lipca ewidencja wewnątrzwspólnotowych obrotów będzie składana razem z deklaracją VAT do 25-ego następnego miesiąca w formie znanego nam od lat pliku xml – wyjaśnia Piotr Żurowski.

Zobacz procedurę w LEX: Krywan Tomasz, Polski Ład – Utrata statusu podatnika przez grupę VAT >

 


Korzyści z założenia grupy VAT

Jak podkreślali eksperci, uczestnictwo w grupie VAT może być korzystne dla podatników zwolnionych, jednak nie tylko. Jest wiele korzyści dla podmiotów związanych ze zwiększeniem poziomu odliczalności VAT w ramach całej grupy. Poza tym jest też cały szereg korzyści operacyjnych, jak i finansowych, które mogą dotyczyć utworzenia grupy VAT w przypadku podmiotów w pełni opodatkowanych VAT.

- Podstawową kwestią jest to, że sprzedaż towarów i świadczenie usług wewnątrz grupy VAT nie podlega VAT. Nie naliczamy VAT, nie wykazujemy podatku i nie wystawiamy faktur – informuje Piotr Żurowski. VAT opodatkowujemy wyłącznie transakcje z podatnikami spoza grupy. Trzeba też pamiętać o ewidencji między podmiotami grupy, ale jest to jeden dokument, często zamiast kilkudziesięciu.

Czytaj w LEX: Wesołowska Agnieszka, Wewnątrzgrupowe rozliczenia w VAT na podstawie orzecznictwa TSUE >

- Od 1 lipca przyszłego roku będziemy mieli obowiązkowy KSeF i każda faktura będzie musiała być wystawiana i odbierana za pośrednictwem tego systemu. W ramach grupy nie będzie jednak trzeba wystawiać faktur. Rozliczenia będą mogły odbywać się na podstawie not księgowych. To bardzo duże uproszczenie - podkreśla Piotr Żurowski.

Czytaj w LEX: Laskowska Agnieszka, Przydatek Paweł, Grupa VAT - ocena wybranych aspektów polskiego rozwiązania z perspektywy orzecznictwa europejskiego i praktyki innych państw >

W 13 edycji Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG wzięło udział ponad trzy tysiące uczestników i 44 prelegentów. Kongres był podzielony na dwie równoległe ścieżki. Patronem medialnym był m.in. serwis Prawo.pl i Przegląd Podatkowy.

Sprawdź w LEX:

Jak wystawić fakturę, gdy nabywcą jest grupa VAT? >
Czy grupę VAT mogą tworzyć jednostki powiązane tylko osobowo? >
Czy firmy tworzące grupę VAT są zobowiązane składać do urzędu skarbowego zestawienie operacji dokonanych wewnątrz grupy? >